Yazar Detayları

Aytekin, Oygar, Viyana Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği

  • Cilt 10, Sayı 3 (2002) - Olgu Sunumları
    Edinsel Nostril Darlığının Kıkırdak Rezeksiyonu ve Multiple Z-Plastiler İle Açılması: Olgu Sunumu
    Özet  PDF