Maksillofasyal Cerrahi, Kraniofasiyal Cerrahi, Mikrocerrahi, El Cerrahisi, Kaza Cerrahisi, Doğmalık Malformasyonların Cerrahisi, Yanık Tedavisi ve Estetik Cerrahi, plastic surgery, reconstructive surgery, aesthetic surgery, hand surgery, microsurgery, Cenk Demirdöver, Cenk, Demirdöver

Yazar Detayları

Aydın, Süha, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı

  • Cilt 10, Sayı 3 (2002) - Olgu Sunumları
    Geniş Karın Ön Duvarı Defektinde Anterolateral Uyluk Serbest Flebi İle Rekonstrüksiyon: Bir Olgu Sunumu
    Özet  PDF