Maksillofasyal Cerrahi, Kraniofasiyal Cerrahi, Mikrocerrahi, El Cerrahisi, Kaza Cerrahisi, Doğmalık Malformasyonların Cerrahisi, Yanık Tedavisi ve Estetik Cerrahi, plastic surgery, reconstructive surgery, aesthetic surgery, hand surgery, microsurgery, Cenk Demirdöver, Cenk, Demirdöver

Yazar Detayları

AYHAN, Sühan, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi A.D. ANKARA

  • Cilt 15, Sayı 1 (2007) - Orijinal Araştırma
    TAM KAT YANAK DEFEKTİNİN ÇİFT TABAKALI SERBEST TORAKODORSAL ARTER PERFORATÖR FLEBİYLE REKONSTRÜKSİYONU
    Özet  PDF