Maksillofasyal Cerrahi, Kraniofasiyal Cerrahi, Mikrocerrahi, El Cerrahisi, Kaza Cerrahisi, Doğmalık Malformasyonların Cerrahisi, Yanık Tedavisi ve Estetik Cerrahi, plastic surgery, reconstructive surgery, aesthetic surgery, hand surgery, microsurgery, Cenk Demirdöver, Cenk, Demirdöver

Yazar Detayları

Ayhan, Sühan, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabi

  • Cilt 12, Sayı 3 (2004) - Orijinal Araştırma
    Derin İnferior Epigastrik Arter Perforatör Flebi İle Meme Rekonstrüksiyonu
    Özet
  • Cilt 14, Sayı 1 (2006) - Orijinal Araştırma
    YANIĞA BAĞLI MEME DEFORMİTELERİNİN ONARIMINDA TORAKODORSAL ARTER PERFORATÖR FLEBİNİN KULLANIMI
    Özet  PDF