Maksillofasyal Cerrahi, Kraniofasiyal Cerrahi, Mikrocerrahi, El Cerrahisi, Kaza Cerrahisi, Doğmalık Malformasyonların Cerrahisi, Yanık Tedavisi ve Estetik Cerrahi, plastic surgery, reconstructive surgery, aesthetic surgery, hand surgery, microsurgery, Cenk Demirdöver, Cenk, Demirdöver

Yazar Detayları

Asfuroğlu Barutca, Seda, Göztepe EAH, Türkiye

  • Cilt 25, Sayı 3 (2017) - Olgu Sunumları
    A GIANT RHEUMATOID NODULE OF THE HAND, AN IMPORTANT AND RARE DIFFERANTIAL DIAGNOSIS OF SWELLINGS OF THE HAND: CASE REPORT AND LITERATURE REVIEW
    Özet  PDF (English)