Yazar Detayları

Avşar, Sedat, Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi AD. Ankara