Yazar Detayları

AKIN, Selçuk, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye, Türkiye

  • Cilt 24, Sayı 4 (2016) - Orijinal Araştırma
    Diabetik sıçanlarda captopril ve anjiotensin II kombinasyon tedavisinin random patern deri fleplerinin canlılığı üzerine etkisi
    Özet  PDF