Yazar Detayları

Akın, Selçuk, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dal

  • Cilt 12, Sayı 3 (2004) - Olgu Sunumları
    Multipl Enkondromatozis (Ollier Hastalığı): Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
    Özet