Maksillofasyal Cerrahi, Kraniofasiyal Cerrahi, Mikrocerrahi, El Cerrahisi, Kaza Cerrahisi, Doğmalık Malformasyonların Cerrahisi, Yanık Tedavisi ve Estetik Cerrahi, plastic surgery, reconstructive surgery, aesthetic surgery, hand surgery, microsurgery, Cenk Demirdöver, Cenk, Demirdöver

Yazar Detayları

Akın, Selçuk, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dal

  • Cilt 12, Sayı 3 (2004) - Olgu Sunumları
    Multipl Enkondromatozis (Ollier Hastalığı): Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
    Özet