Maksillofasyal Cerrahi, Kraniofasiyal Cerrahi, Mikrocerrahi, El Cerrahisi, Kaza Cerrahisi, Doğmalık Malformasyonların Cerrahisi, Yanık Tedavisi ve Estetik Cerrahi, plastic surgery, reconstructive surgery, aesthetic surgery, hand surgery, microsurgery, Cenk Demirdöver, Cenk, Demirdöver

Yazar Detayları

Ayhan, Semih, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabili Dalı,

  • Cilt 6, Sayı 3 (1998) - Orijinal Araştırma
    Periferik Vasküler Tıkanıklığı Olan Diabetik Hastalarda Arteriovenöz Fistül Ardından Serbest Flep İle Rekonstrüksiyon
    Özet  PDF