Yazar Detayları

Atmaca, Sinan, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Türkiye

  • Cilt 18, Sayı 2 (2010) - Orijinal Araştırma
    RETROGNATİ VE GLOSSOPİTOZA BAĞLI ÜST HAVA YOLU TIKANIKLIĞI TEDAVİSİNDE MANDİBULA DİSTRAKSİYON OSTEOGENEZİ
    Özet  PDF