Maksillofasyal Cerrahi, Kraniofasiyal Cerrahi, Mikrocerrahi, El Cerrahisi, Kaza Cerrahisi, Doğmalık Malformasyonların Cerrahisi, Yanık Tedavisi ve Estetik Cerrahi, plastic surgery, reconstructive surgery, aesthetic surgery, hand surgery, microsurgery, Cenk Demirdöver, Cenk, Demirdöver

Yazar Detayları

Atmaca, Sinan, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Türkiye

  • Cilt 18, Sayı 2 (2010) - Orijinal Araştırma
    RETROGNATİ VE GLOSSOPİTOZA BAĞLI ÜST HAVA YOLU TIKANIKLIĞI TEDAVİSİNDE MANDİBULA DİSTRAKSİYON OSTEOGENEZİ
    Özet  PDF