Maksillofasyal Cerrahi, Kraniofasiyal Cerrahi, Mikrocerrahi, El Cerrahisi, Kaza Cerrahisi, Doğmalık Malformasyonların Cerrahisi, Yanık Tedavisi ve Estetik Cerrahi, plastic surgery, reconstructive surgery, aesthetic surgery, hand surgery, microsurgery, Cenk Demirdöver, Cenk, Demirdöver

Yazar Detayları

Aköz, Tayfun, Ankara Numuna Hastanesi 1. Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği, Ankara

  • Cilt 4, Sayı 3 (1996) - Orijinal Araştırma
    Tessier No. 0 Yüz Yarığı Cerrahi Tedavisine Değişik Bir Yaklaşım (İki Olgunun Değerlendirilmesi)
    Özet  PDF