Yazar Detayları

Aköz, Tayfun, Ankara Numuna Hastanesi 1. Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği, Ankara

  • Cilt 4, Sayı 3 (1996) - Orijinal Araştırma
    Tessier No. 0 Yüz Yarığı Cerrahi Tedavisine Değişik Bir Yaklaşım (İki Olgunun Değerlendirilmesi)
    Özet  PDF