Yazar Detayları

Bali, Ulaş, Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, Türkiye

  • Cilt 22, Sayı 1 (2014) - Olgu Sunumları
    Ekrin Porokarsinom: Nadir Görülen, Lokal ve Bölgesel Nüks Oranı Yüksek Olan Lezyonun Takip ve Tedavisinde Klinik Deneyimlerimiz
    Özet  PDF