Maksillofasyal Cerrahi, Kraniofasiyal Cerrahi, Mikrocerrahi, El Cerrahisi, Kaza Cerrahisi, Doğmalık Malformasyonların Cerrahisi, Yanık Tedavisi ve Estetik Cerrahi, plastic surgery, reconstructive surgery, aesthetic surgery, hand surgery, microsurgery, Cenk Demirdöver, Cenk, Demirdöver

Yazar Detayları

Bali, Ulaş, Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, Türkiye

  • Cilt 22, Sayı 1 (2014) - Olgu Sunumları
    Ekrin Porokarsinom: Nadir Görülen, Lokal ve Bölgesel Nüks Oranı Yüksek Olan Lezyonun Takip ve Tedavisinde Klinik Deneyimlerimiz
    Özet  PDF