Maksillofasyal Cerrahi, Kraniofasiyal Cerrahi, Mikrocerrahi, El Cerrahisi, Kaza Cerrahisi, Doğmalık Malformasyonların Cerrahisi, Yanık Tedavisi ve Estetik Cerrahi, plastic surgery, reconstructive surgery, aesthetic surgery, hand surgery, microsurgery, Cenk Demirdöver, Cenk, Demirdöver

Yazar Detayları

Aydın, Yağmur, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi

 • Cilt 2, Sayı 2 (1994) - Orijinal Araştırma
  İki ve Üç Boyutlu Mikrovasküler Rekonstrüksiyonlarda Serbest Radial Ön Kol Flebi Kullanımı
  Özet
 • Cilt 2, Sayı 3 (1994) - Orijinal Araştırma
  İlerlemiş Deri Kanserlerinin Rezeksiyonu Sonucu Oluşan Geniş Skalp, kemik ve Dura Defektlerinin Hemen Onarımı için Flep Seçeneklerinin Değerlendirilmesi
  Özet  PDF
 • Cilt 4, Sayı 2 (1996) - Orijinal Araştırma
  Yüz Felcine Bağlı Lagoftalmusun Tedavisinde Altın Ağırlık İmplantasyonu
  Özet  PDF
 • Cilt 4, Sayı 3 (1996) - Orijinal Araştırma
  Ters Akımlı Radial Önkol Flebinin El Cerrahisinde Kullanımı
  Özet  PDF
 • Cilt 4, Sayı 3 (1996) - Orijinal Araştırma
  Alt Ekstremite Rekonstrüksiyonlarında Elektif Mikrovasküler Serbest Doku Aktarımları
  Özet  PDF
 • Cilt 5, Sayı 2 (1997) - Orijinal Araştırma
  Total ve Subtotal Petrozektomi: 30 Olguluk Deneyim
  Özet  PDF
 • Cilt 7, Sayı 3 (1999) - Orijinal Araştırma
  Kronik Pilonidal Sinüs Zemininde Gelişmiş Epidermoid Karsinom: İki Olguda Gözlenen Nadir Bir Komplikasyon
  Özet  PDF