Maksillofasyal Cerrahi, Kraniofasiyal Cerrahi, Mikrocerrahi, El Cerrahisi, Kaza Cerrahisi, Doğmalık Malformasyonların Cerrahisi, Yanık Tedavisi ve Estetik Cerrahi, plastic surgery, reconstructive surgery, aesthetic surgery, hand surgery, microsurgery, Cenk Demirdöver, Cenk, Demirdöver

Yazar Detayları

Aydın, Yağmur, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbu

  • Cilt 9, Sayı 1 (2001) - Orijinal Araştırma
    Baş Boyun Yerleşimli Arterio-Venöz Malformasyonlarda Selektif Embolizasyon Destekli Cerrahi Girşimler
    Özet  PDF
  • Cilt 9, Sayı 2 (2001) - Orijinal Araştırma
    Koroner By-Pass Uygulanan Diabetik Hastalarda Sternotomi Sonrası Gelişen Sternum Enfeksiyonunun Cerrahi Tedavisi
    Özet  PDF