Yazar Detayları

Başterzi, Yavuz, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi A.D.

  • Cilt 15, Sayı 1 (2007) - Orijinal Araştırma
    SORUNLU ALICI YATAĞA DERİ GREFTİ UYGULAMALARINDA TOPİKAL NEGATİF BASINÇ UYGULAMALARININ GREFT SAĞ KALIMINA ETKİSİ
    Özet  PDF