Yazar Detayları

Altuntas, Zeynep, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi AD., Türkiye

  • Cilt 23, Sayı 3 (2015) - Olgu Sunumları
    Palmar bölge kesisine sekonder arteriovenöz fistül: olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi
    Özet  PDF