Maksillofasyal Cerrahi, Kraniofasiyal Cerrahi, Mikrocerrahi, El Cerrahisi, Kaza Cerrahisi, Doğmalık Malformasyonların Cerrahisi, Yanık Tedavisi ve Estetik Cerrahi, plastic surgery, reconstructive surgery, aesthetic surgery, hand surgery, microsurgery, Cenk Demirdöver, Cenk, Demirdöver

Yazar Detayları

Altuntas, Zeynep, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi AD., Türkiye

  • Cilt 23, Sayı 3 (2015) - Olgu Sunumları
    Palmar bölge kesisine sekonder arteriovenöz fistül: olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi
    Özet  PDF