Yazar Detayları

aksakal, ibrahim alper, Ondokuz Mayıs Üniveritesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, Türkiye

  • Cilt 24, Sayı 2 (2016) - Orijinal Araştırma
    Rinoplasti İstemiyle Başvuran Hastaların Cerrahi Öncesi Yan Profil Ölçümleri ve Simülasyon Yardımıyla Beklentilerinin Değerlendirilmesi
    Özet  PDF