Yazar Detayları

aköz, tayfun, Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı

  • Cilt 24, Sayı 2 (2016) - Orijinal Araştırma
    Tubularized Incised Plate Urethroplasty (TIPU) YÖNTEMİ UYGULANAN DİSTAL HİPOSPADİAS VAKALARINDA MEATAL DARLIK İÇİN ÜROFLOWMETRİ
    Özet  PDF  PDF