Maksillofasyal Cerrahi, Kraniofasiyal Cerrahi, Mikrocerrahi, El Cerrahisi, Kaza Cerrahisi, Doğmalık Malformasyonların Cerrahisi, Yanık Tedavisi ve Estetik Cerrahi, plastic surgery, reconstructive surgery, aesthetic surgery, hand surgery, microsurgery, Cenk Demirdöver, Cenk, Demirdöver

Yazar Detayları

aköz, tayfun, Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı

  • Cilt 24, Sayı 2 (2016) - Orijinal Araştırma
    Tubularized Incised Plate Urethroplasty (TIPU) YÖNTEMİ UYGULANAN DİSTAL HİPOSPADİAS VAKALARINDA MEATAL DARLIK İÇİN ÜROFLOWMETRİ
    Özet  PDF  PDF