Maksillofasyal Cerrahi, Kraniofasiyal Cerrahi, Mikrocerrahi, El Cerrahisi, Kaza Cerrahisi, Doğmalık Malformasyonların Cerrahisi, Yanık Tedavisi ve Estetik Cerrahi, plastic surgery, reconstructive surgery, aesthetic surgery, hand surgery, microsurgery, Cenk Demirdöver, Cenk, Demirdöver

Yazar Dizini

A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z Tümü

D

Dadacı, Mehmet, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi AD.
Dadacı, Mehmet
Dadacı, Mehmet, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı
Dadacı, Mehmet, Necmettin Erbakan Üniversitesi MeramTıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, Konya (Türkiye)
Dadacı, Mehmet
Dadacı, Mehmet, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi AD (Türkiye)
Dadacı, Mehmet
Dadacı, Mehmet, NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı
Dadacı, Mehmet, NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİPlastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı
Dadacı, Mehmet, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı (Türkiye)
Dadacı, Mehmet, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi ABD
Dadacı, Mehmet, Necmettin Erbakan Universitesi Meram Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi ABD
Dadacı, Mehmet, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi AD (Türkiye)
Dadacı, Mehmet, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi AD, KONYA
Dağdelen, Dağhan, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği
Dağdelen, Dağhan, Balıkesir Devlet Hastanesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği (Türkiye)
Dağdelen, Dağhan, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, İSTANBUL
Dağdelen, Dağhan, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği (Türkiye)
Dağdelen, Dağhan, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, İstanbul
Dagdelen, Daghan, Balıkesir Devlet Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrah Kliniği
Dağdelen, Fatih, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dal
Dağlı, Ahmet S., SSYB Yedikule Göğüs Hastanesi Göğüs Cerrahisi Merkezi
Dal, Demirhan, Gülhane Askeri Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, ANKARA
Dal, Teoman, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dal
Dalay, Cemil, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Da
Dalay, Cemil, Çukuova Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dal
Darendeliler, Emin, İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, Radyasyon Onkolojisi Bilim Dalı, İstan
Davun, Kıvanç Emre
De Mortille, Stephen, Tours Üniversitesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği, Fransa
Delibaş, Mustafa, Ege Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, İzmir
Demir, Abdullah, Selçuk Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti Bilim Dalı, Konya, Türkiye
Demir, Ahmet, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, Samsun
Demir, Ahmet, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı (Türkiye)
Demir, Ahmet, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabil
DEMİR, Ahmet, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi AD. Samsun
Demir, Ahmet, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi ve Göz
DEMİR, AHMET, ONDOKUZ MAYIS Ü. T F PLASTİK CERRAHİ
Demir, Ahmet
Demir, Can İlker, Bingöl Devlet Hastanesi
DEMİR, H. Yücel, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabi
DEMİR, H.Yücel, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi A.D.
DEMİR, H.Yücel, Gazi üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi AD
Demir, Işıl Akgün, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
Demir, Sibel, SSK Ankara Eğitim Hastanesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği, Ankara
DEMİR, Yavuz, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı
Demir, Yücel, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı,P
Demir, Zühtü, SSK Ankara Eğitim Hastanesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği, Ankara
Demir, Zühtü, S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cer
Demir, Zühtü, Ankara SSK Dışkapı Eğitim Hastanesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği
Demir, Zühtü, SSK Ankara Hastanesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği, ONEP Plastik Cerr
Demir, Zühtü, Ssk Ankara Eğitim Hastanesi, Plastik Ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği, Gülhane A
Demir, Zühtü, Sosyal Sigortalar Kurumu Ankara Eğitim Hastanesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrah
Demiralay, Akın, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabili Dalı,
Demiralay, Akın
Demiralp, Cemil Özerk, Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, Ankara
Demiralp, Emel, İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, İstanbul
Demirbağ, Ercan, Erzurum Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, Erzurum
DEMİRBAG, Ercan, Sağlık Bakanlığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği, Ankara
Demirbağ, Ercan, Ssk Ankara Eğitim Hastanesi, Plastik Ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği, Ankara
Demirciler, Nezail, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı,
Demirciler Yavaş, Betül
Demirdöver, Cenk, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği
Demirdöver, Cenk, 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dal
Demirdöver, Cenk, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi AD
Demirdöver, Cenk
Demirdöver, Cenk, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği
Demirdöver, Cenk, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi / Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi AD (Türkiye)
Demirdöver, Cenk, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Ce
Demirel, Hakan, Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği
Demirel, Mert, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı
DEMİREL, Mert, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabi
Demirel, Mert, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı
Demirel, Mert, Ankara üniversitesi
Demirkan, Ferit, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı,
Demirkan, Ferit, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi A.D.
Demirkan, Ferit, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı
Demiroğulları, Muharrem, Hava Hastanesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara
Demiroğulları, Muharrem, Etimesgut Hava Hastanesi
Demiroğulları, Muharrem, GATA Askeri Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara
Demiröz, Ahu Senem, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Bölümü
Demiröz, Anıl
Demirseren, Duriye Deniz, Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Demirseren, Düriye Deniz, Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Kliniği
DEMİRSEREN, M.Erol, Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği
Demirseren, Mustafa Erol, Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Demirseren, Mustafa Erol, Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği
Demirseren, Mustafa Erol, Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, Ankara
DEMİRTAŞ, YENER, ONDOKUZ MAYIS Ü. T F PLASTİK CERRAHİ
Demirtaş, Yener, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabi
DEMİRTAŞ, Yener, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi AD. Samsun
DEMİRTAŞ, Yener, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi AD, Samsu
Demirtaş, Yener, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi AD, SAMSUN
Demirtaş, Yener, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı,
Demirtaş, Yener, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, Samsun
Deren, Orgun, S.B. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği. ANKARA
Deren, Orgun, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1.Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi K
Deren, Orgun, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi
Deren, Orgun, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi
Dernek, Saadettin, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs, Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı,
DERVİŞOĞLU, Sergülen, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fak. Patoloji ABD
Deveci, Mustafa, GATA Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara
Deveci, Mustafa, Güîhane Askeri Tıp Akademisi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabiîim
DEVECİ, Mustafa, S.B. Yıldırım Beyazıt Ankara-Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Plastik ve
Deveci, Mustafa, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı, Ank
Deveci, Mustafa, GATA Askeri Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara
Deveci, Mustafa
Deveci, Mustafa, GATA Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı,Ankara
Deveci, Mustafa, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Plastik Ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı, Biy
Deveci, Mustafa, GATA Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı, Mikrobiyoloji
Deveci, Mustafa, Ssk Ankara Eğitim Hastanesi, Plastik Ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği, Gülhane A
Deveci, Mustafa, Gülhane Military Medical Academy, Department ofPlastic ve Rekonstractive Surgery
DİLEK, Fatma Hüsniye, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı
Dinar, Serkan, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi A.D
Dinçer, İbrahim, SSYB Yedikule Göğüs Hastanesi Göğüs Cerrahisi Merkezi
Dinçler, Mahmut
Dindar, Hasan
DOĞAN, Ali , Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD.
Doğan, Fatih, Adıyaman Üniversitesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi A.B.D.
DOĞAN, Özlenen, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Da
Doğan, Teoman, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dal
Doğusoy, Ilgaz, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Klini
Dölen, Utku Can, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, Ankara
Dölen, Utku Can, S. B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Duman, Ateş, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı; Konya
Duman, Haluk
Duman, Haluk, Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı, An
Duman, Haluk, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Plastik ve Rekonstrüktif Anabilim Dalı, Ankara
Duman, Haluk, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı, Ank
Duman, Haluk
Duman, Haluk, GATA Askeri Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara
Duman, Haluk, GATA Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara
Duman, Haluk, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı, Biy
Duman, Selçuk, Necmettin Erbakan Universitesi Meram Tip Fakultesi Histoloji Anabilim Dalı
Duman, Selçuk, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji AD (Türkiye)
Duman, Yakup, Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, Ankara
Duman, Yusuf, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı, İzmir
Durak, Nazım, GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği, İstan
Durak, Nazım, Kadir Has Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim D
Durak, Nazım, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim D
Duran, Alpay, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği
Duran, Alpay, HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, İstanbul, TÜRKİYE
Duran, Alpay, Haydarpaşa Numune Hastanesi
Duran, Alpay
Duran, Alpay, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği
Duran, Alpay, Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği (Türkiye)
Duran, Alpay
Duran, Aslı
Duran, Bülent, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekomnstrüktif Cerrahi Anabilim
Durgun, Mustafa, Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye.
Durğun, Mustafa
Durgun, Mustafa, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı
Durgun, Mustafa, Sağlık Bakanlığı Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, Ankara (Türkiye)
Durgun, Mustafa, Dicle Üniversitesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı
Durgun, Mustafa, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı, DİYARBAKIR
Durmuş, Muzaffer, GATA Plastik-Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi AD
Durmuş, Muzaffer, GATA PLASTİK CERRAHİ AD
Dursun, Ahmet, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi
Dursun, Ahmet, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıbbi Biyoloji ve Genetik AD,Plastik ve Rekonst
Dursun, Ayşe, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Ankara
Durusu, Murat, GATA ACİL TIP AD ANKARA
Duygu, Çetin
Duymaz, Ahmet, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik , Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı
Duymaz, Ahmet, Özel Antakya Akademi Hastanesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, Hatay
Duymaz, Ahmet, Akdeniz Üniveritesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı
Duymaz, Ahmet, Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, Antalya (Türkiye)
Duymaz, Ahmet, Erzincan Devlet Hastanesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği
Duymaz, Ahmet
Düzgün, Serdar, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Plastik Ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı, Ank
Düzgün, Serdar (Türkiye)

Toplam 169 ögeden 1 - 169 arası