Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 8, Sayı 1 (2000) Özet
Bahattin Çeliköz
 
Cilt 8, Sayı 1 (2000) Özet
A. Cemal Aygıt
 
Cilt 9, Sayı 2 (2001) Özet
Metin Yavuz
 
Cilt 24, Sayı 3 (2016) A New and Practical Instrument for Antihelix Scoring: Gillies Skin Hook Özet   PDF (English)
Özay Özkaya, Derya Bingöl, Onur Egemen, Mithat İsmail Akan, Kadir Tasasız
 
Cilt 16, Sayı 2 (2008) BRAKİYAL ARTER DEFEKTİNİN EŞLİK ETTİĞİ ANTEKÜBİTAL FOSSA YUMUŞAK DOKU DEFEKTİNİN KAPATILMASINDA PEDİKÜLLÜ LATİSSİMUS DORSİ KAS FLEBİ TRANSFERİ Özet   PDF
Mustafa KESKİN , Ahmet DUYMAZ , Zekeriya TOSUN , Nedim SAVACI
 
Cilt 16, Sayı 2 (2008) CERRAHIN SİNTİGRAFİ GÖRÜNTÜLERİNE UYUMUNU ARTIRACAK BİR YÖNTEM: ÜST ÜSTE BİRLEŞEN GÖRÜNTÜLER Özet   PDF
Tonguç İŞKEN , Hakan DEMİR , Cenk ŞEN , Şahin ALAGÖZ , Serkan İŞGÖR , Murat ONYEDİ , Hakkı İZMİRLİ
 
Cilt 16, Sayı 2 (2008) CHARLES E. HORTON M. D. Sr. Özet   PDF
Namık K. BARAN
 
Cilt 16, Sayı 2 (2008) KALICI AMELİYAT ÖNCESİ ÇİZİMLER ELDE ETMEK İÇİN KOLAY BİR YÖNTEM Özet   PDF
Tonguç İŞKEN , Jale ERDOĞAN , Şahin ALAGÖZ , Murat ONYEDİ , Hakkı İZMİRLİ
 
Cilt 16, Sayı 3 (2008) ORTOGNATİK CERRAHİ SONRASI CİDDİ BİR KOMPLİKASYON: GEÇ DÖNEM KANAMA Özet   PDF
Tolga ERYILMAZ , Mübin ARAL , Reha YAVUZER , Selahattin ÖZMEN
 
Cilt 16, Sayı 2 (2008) OSTEOTOMİ HATLARININ İŞARETLENMESİNDE KURŞUN KALEM KULLANIMI Özet   PDF
M. Onur ÇUKURLUOĞLU , Billur SEZGİN , Selahattin ÖZMEN
 
Cilt 16, Sayı 2 (2008) TOPUKTA CERRAHİ SONRASI OLUŞAN VE NÖROMA İLE KARIŞAN EPİDERMAL İNKLÜZYON KİSTİ Özet   PDF
Tolga ERYILMAZ , Osman LATİFOĞLU , H. Yücel DEMİR , Şakir ÜNAL
 
Cilt 16, Sayı 3 (2008) TÜRK PLASTİK CERRAHİ GEÇMİŞİNDE EKSİK BİR PARÇA: OP. DR. CAFER TAYYAR KANKAT Özet   PDF
Ufuk AYDIN , Ramazan KAHVECİ
 
Cilt 17, Sayı 1 (2009) EPIDERMOLYSIS BULLOSA: CURRENT SURGICAL MANAGEMENT AND REVIEW OF THE LITERATURE Özet   PDF
Birol CİVELEK , D. TANYEL , E. BİLGEN , H.İ. İNAL , K. AKSOY , S. ÇELEBİOĞLU
 
Cilt 17, Sayı 1 (2009) ESTETİK PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ AKDENİZ BÖLGESİNDEKİ HASTANE ÇALIŞANLARINCA YETERİNCE TANINIYOR MU? Özet   PDF
Betül Gözel ULUSAL , Elif DURUKAN , Koray COŞKUNFIRAT , Tamer SEYHAN , Hüseyin BORMAN
 
Cilt 17, Sayı 1 (2009) LATERAL YÜZ YARIKLARINDA MAKROSTOMİNİN CERRAHİ TEDAVİSİ Özet   PDF
M.İhsan OKUR , Rüştü KÖSE , A.Mustafa YILDIRIM
 
Cilt 17, Sayı 1 (2009) LATİN HARFLERİ İLE YAYINLANMIŞ İLK PLASTİK CERRAHİ KİTABI: "CERRAHİ OLARAK TEDAVİ EDİLMİŞ CİLT KANSERLERİ" Özet   PDF
Osman AKDAĞ , Mustafa SÜTÇÜ , Mustafa KESKİN , Zekeriya Tosun , Nedim SAVACI
 
Cilt 17, Sayı 1 (2009) MARJOLIN'S ULCERS WHICH TRANSFORMED TO SQUAMOUS CELL CANCER LEADING TO AMPUTATION OF THE EXTREMITIES: CASE REPORTS AND OVERVIEW Özet   PDF
Mehmet BOZKURT , Emin KAPI
 
Cilt 17, Sayı 1 (2009) MEME REDÜKSİYONUNUN SOLUNUM FONKSİYONLARI ÜZERİNE ETKİSİ Özet   PDF
Nurten TURHAN-HAKTANIR , Fatma FİDAN , Gülengül KÖKEN , Yavuz DEMİR , Güray YILMAZ , Şükrü İŞLER
 
Cilt 17, Sayı 1 (2009) PİLOMATRİKSOMA: MALHERBE TÜMÖRÜ Özet   PDF
Yalçın KÜLAHÇI , Celalettin SEVER , Fatih UYGUR , Zafer KÜÇÜKODACI , Haluk DUMAN
 
Cilt 17, Sayı 1 (2009) RAT KUYRUK REPLANTASYON REVASKÜLARİZASYON MODELLERİNDE OTOKANİBALİZASYONU ÖNLEME VE TESBİT YÖNTEMİ OLARAK KUYRUK ATELİ UYGULAMASI Özet   PDF
Tamer ŞAKRAK , A.Aydan KÖSE , Yakup KARABAĞLI , Cengiz ÇETİN
 
Cilt 17, Sayı 1 (2009) SAĞLIK ÇALIŞANLARININ YARA BAKIMINDA VAKUM YARDIMLI KAPAMA VE MODERN PANSUMAN KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Özet   PDF
Hatice AYHAN , İsmail ŞAHİN , Sevinç TAŞTAN , E. BİLGEN , Sevgi HATİOĞLU
 
Cilt 17, Sayı 1 (2009) THE IMPORTANCE OF THE CHIN DEFORMITY IN RHINOPLASTY CASES Özet   PDF
Burçak TÜMERDEM ULUĞ , İsmail KURAN
 
Cilt 17, Sayı 3 (2009) 1205 EL YARALANMASI OLGUSUNUN RETROSPEKTİF ANALİZİ Özet   PDF
Tamer Şakrak, Sezi Mangır, Ahmet Körmutlu, Özlem Cemboluk, Özgen Kıvanç, Aydın Tekgöz
 
Cilt 11, Sayı 3 (2003) 143 Hastadaki 218 Bası Yarasının Cerrahi Tedavisi ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi (Bası Yaraları) Özet   PDF
Zühtü Demir, Kubilay Özdil, Sibel Demir, Hıfzı Velidedeoğlu, Selim Çelebioğlu
 
Cilt 18, Sayı 1 (2010) 143 MANDİBULA KIRIKLI OLGUNUN RETROSPEKTİF ANALİZİ Özet   PDF
Okan Morkoç, Elif Eren Aydın, Habib Başkurt, Özlem Özgenç, Adnan Uzunismail
 
Cilt 9, Sayı 2 (2001) 156 Mandibula Fraktürlü Olgunun Retrospektif Analizi Özet   PDF
Hayati Akbaş, Ata Uysal
 
Cilt 14, Sayı 1 (2006) -20 C0'DE (CRYOPRESERVE EDİLMİŞ) HOMOGREFT SAKLANMASI Ayrıntılar   PDF
Asuman Sevin, Dilek Şenen, Gökhan Adanalı, Ayhan Turhan, Bülent Erdoğan
 
Cilt 14, Sayı 2 (2006) 20 EYLÜL 2006 PLASTİK REKONSTRÜKTİF ve ESTETİK CERRAHİ DERNEĞİ AÇILIŞ KONUŞMASI Özet   PDF
Güler GÜRSU
 
Cilt 18, Sayı 2 (2010) 232 MAKSİLLOFASYAL TRAVMALI HASTANIN GERİYE DÖNÜK ANALİZİ VE KLİNİĞİMİZDE UYGULANAN TEDAVİ PROTOKOLLERİ Özet   PDF
Tamer Şakrak, Aydan Köse, Yakup Karabağlı, İdris Elmas, Aydın Tekgöz, Cengiz Çetin
 
Cilt 23, Sayı 1 (2015) 232 Tetik Parmak Olgusunun Açık Cerrahi Sonuçlarının Değerlendirilmesi Özet   PDF
İsmail Aksu, Selçuk Akın, Burak Ersen, Orhan Tunalı, Mehmet Can Şakı
 
Cilt 17, Sayı 3 (2009) 30 YILDIR İYİLEŞMEYEN TİBİA FRAKTÜRÜ VAKASININ NEGATİF BASINÇLI YARA TEDAVİSİNİ TAKİBEN PEDİKÜLLÜ FİBULA FLEBİ İLE ONARIMI Özet   PDF
Umut Tuncel
 
Cilt 10, Sayı 1 (2002) 347 Serbest Doku Aktarımının Analizi: 6 Yıllık Deneyim Özet   PDF
Mustafa Deveci, Mustafa Şengezer, Selçuk Işık, Murat Türegün, Haluk Duman, Mustafa Nişancı, Yalçın Külahçı
 
Cilt 9, Sayı 3 (2001) 366 Mandibula Fraktürü olgusunun Analizi Özet   PDF
Haluk Duman, Mehmet Bozkurt, Mustafa Nişancı, Yalçın Külahçı, Mustafa Deveci, Murat Türegün, Selçuk Işık, Mustafa Şengezer
 
Cilt 12, Sayı 1 (2004) 576 BAZAL HÜCRELİ KANSER OLGUSUNUN RETROSPEKTİF ANALİZİ Özet   PDF
Sercin Tirelioğlu, Güzin Yeşim Özgenel, Gülaydan Filiz, Serhat Özbek, Ramazan Kahveci, Selcuk Akın, Mesut Özcan
 
Cilt 12, Sayı 2 (2004) 7 Aylık Gebe Bir Olguda Acil Pollisizasyon Özet
Ethem Güneren
 
Cilt 9, Sayı 2 (2001) 734 Akut Yanıklı Sivil ve Asker Hastanın Retrospektif Analizi Özet   PDF
Cengiz Açıkel, Fatih Peker, Fuat Yüksel, Ersin Ülkür, Bülent Kale
 
Cilt 1, Sayı 2 (1993) A Case of Hypospadias With Anal Localization Özet   PDF
Erdem Yormuk, Necmettin Kutlu, Mustafa Özbek
 
Cilt 25, Sayı 3 (2017) A GIANT RHEUMATOID NODULE OF THE HAND, AN IMPORTANT AND RARE DIFFERANTIAL DIAGNOSIS OF SWELLINGS OF THE HAND: CASE REPORT AND LITERATURE REVIEW Özet   PDF (English)
Özay Özkaya Mutlu, Seda Asfuroğlu Barutca, Mithat Akan, Damlanur Sakız
 
Cilt 26, Sayı 2 (2018) A New Method For Elbow Arthrodesis For Soft Tissue Covarage: The Use Of Biceps Brachii Muscle Flap Özet   PDF (English)
Soysal Baş, Serçin Özkök, Utku Uyan, Mustafa Durğun
 
Cilt 26, Sayı 2 (2018) A Rare Case in Turkey: Cutaneous Myiasis after Traveling Özet   PDF
Mehmet Solmaz, Soner Karaali, Hasan Utkan Aydın, Hayri Ömer Berköz
 
Cilt 24, Sayı 1 (2016) A RARE CASE: CO-EXİSTENCE OF SIMULTANEOUS ANTEROGRADE AND RETROGRADE ULNAR POLYDACTYLY Ayrıntılar   PDF (English)
Alpay Duran, Nesibe Sinem Çiloğlu
 
Cilt 26, Sayı 1 (2018) A RARE CAUSE OF SQUAMOUS CELL CARCINOMA WHICH DEVELOPS AT AN EARLY AGE: EPIDERMODYSPLASIA VERRUCIFORMIS Özet   PDF (English)
Şeyda Güray Evin
 
Cilt 24, Sayı 3 (2016) A Rare Hıstory of Two Different Kinds of Long-Lasting Breast Implants in the Same Patient Özet   PDF (English)
Can İmdat Engin
 
Cilt 25, Sayı 4 (2017) A STRUCTURED ALGORITHM FOR DECISION-MAKING IN TREATMENT OF CARPAL TUNNEL SYNDROME: Preliminary Report KARPAL TÜNEL SENDROMLARININ TEDAVİSİNDE YAPILANDIRILMIŞ TEDAVİ ALGORİTMASI: Ön Rapor Özet   PDF (English)
Göktekin Tenekeci, Kazım Onur Ünal, Metin Akinci
 
Cilt 9, Sayı 3 (2001) Abdominoplasti İnsizyonundan Meme Büyütmesi Özet   PDF
Tuğrul Maral, Hüseyin Borman
 
Cilt 21, Sayı 1 (2013) ABDOMİNOPLASTİ OLGUSUNDA KARIN ÖN DUVARINDA KİTLE: ENDOMETRİOZİS Özet   PDF
Hakan Bulam, Kemal Fındıkçıoğlu, Sedat Tatar, Osman Latifoğlu
 
Cilt 25, Sayı 4 (2017) AÇIK RİNOPLASTİ SIRASINDA KULLANILABİLECEK PRATİK BİR ARAÇ; ÇENGELLİ SAÇ TOKASI Ayrıntılar   PDF
Uğur Horoz, Yakup Sarıgüney
 
Cilt 3, Sayı 2 (1995) Açık Rinoplasti Yöntemiyle Yarık Dudak Burnu Deformitesi Onarımı Özet   PDF
Naci Karacaoğlan, Ata Uysal
 
Cilt 2, Sayı 1 (1994) Acil Mikrovasküler Girişimlerimiz Özet
Tunç Şafak, Abdullah Keçik, Eser Yüksel, Necdet Uçar, Veli Aslani, Tacettin Güçer
 
Cilt 14, Sayı 2 (2006) AĞIR DOĞUMSAL PİTOZLU OLGULARIN ONARIMINDA SUPERİOR TABANLI FLEPLE (FRONTAL KAS İLERLETME) FRONTAL ASKI YÖNTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE (OTOJEN FASYA İLE) KLİNİK YAKLAŞIMIMIZ Özet   PDF
Mehmet BOZKURT, Erol BENLİER, Yalçın KÜLAHÇI
 
Cilt 14, Sayı 2 (2006) AĞIR YANIKLAR SONUCU OLUŞAN MEME DEFORMİTELERİNİN ONARIMI Özet   PDF
Dilek ŞENEN, Belgizar AŞÇI, Asuman SEVİN, Dursun ATAKUL, İlsun ÖZKAYA, Bülent ERDOĞAN
 
Cilt 1, Sayı 2 (1978) Ağız Mukozası Melanomları Özet   PDF
Cihat Borçbakan, İmad Hayderi
 
Cilt 22, Sayı 2 (2014) Ağız Taban Yerleşimli Epidermoid Kist: Olgu Sunumu Özet   PDF
Muzaffer Durmuş, Abdül Kerim Yapıcı, Nuri Yiğit, Sebahattin Sarı, Serdar Öztürk
 
Cilt 21, Sayı 2 (2013) AKCİĞER KANSERİNİN DERİ METASTAZLARI: OLGU SUNUMU Özet   PDF
Hakan Bulam, Kemal Fındıkçıoğlu, Serhat Şibar, Sedat Tatar
 
Cilt 11, Sayı 3 (2003) Akrilik Plak Yardımıyla Greftsiz Ankyloglossia : Olgu Sunumu Özet   PDF
Mübin Hoşnuter, Zekeriya Tosun, Adem Özkan, Sadık Şentürk, Nedim Savacı
 
Cilt 24, Sayı 3 (2016) Aksesuar Tragus Tedavisinde Klinik Deneyimlerimiz Özet   PDF
Uğur Horoz, Mustafa Durgun, Buğçe Ballıoğlu, Hulda Rıfat Özakpınar, Emre İnözü, Ali Teoman Tellioğlu
 
Cilt 6, Sayı 3 (1998) Akut ve Kronik Denervasyonun Venöz Flep Yaşamına Etkisi Özet   PDF
Selçuk Akın, Oytun İdil, Mesut Özcan, Semiha Noyan, Şahin Sırmalı
 
Cilt 12, Sayı 3 (2004) Akut Yanıkların Erken Tanjansiyel Eksizyonunda Ciltaltı Epinefrin Kullanımı Özet   PDF
Ersin Ülkür, Cengiz Açıkel, Özge Ergün, Bahattin Çeliköz, Sibel Poçan
 
Cilt 19, Sayı 1 (2011) ALEV YANIĞI ZEMİNİNDE GELİŞEN PYOJENİK GRANÜLOM VE LİTERATÜRÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ: OLGU SUNUMU Özet   PDF
Ceyla Aliye Özbayoğlu, Esin Aksungur, Ahu Senem Demiröz
 
Cilt 7, Sayı 1 (1999) Alexandrite Lazer Epilasyon Özet   PDF
Metin Görgü, Gürcan Aslan, Tayfun Aköz, Bülent Erdoğan
 
Cilt 9, Sayı 3 (2001) Alın ve Göz Çevresinde Botulinum Toksin A Uygulamalarımız Özet   PDF
Soner Tatlıdede, Seyfi Akbay, Gürsel Turgut, Çağrı Sade, Aylin Kurt, Lütfi Baş
 
Cilt 9, Sayı 3 (2001) Alışılmadık Bir Milia Tablosu: Olgu Sunumu Özet   PDF
Nezih Sungur, İ.Mithat Akan, M. Gürhan Ulusoy, Ömer Şensöz
 
Cilt 8, Sayı 3 (2000) Alt Dudağın Tam Kayıplarının Onarımında Gate Flep Tekniği ve Literatürün Gözden Geçirilmesi Özet   PDF
Ufuk Bilkay, Ulvi Güner, Cüneyt Özek, Hakan Gündoğan, Hakan Kerem, Tahir Gürler, Arman Çağdaş
 
Cilt 13, Sayı 3 (2005) ALT DUDAK REPLANTASYONU Ayrıntılar   PDF
Nilgün Markal ERTAŞ
 
Cilt 7, Sayı 2 (1999) Alt Ekstremite Ateşli Silah Yaralanmalarında Onarım ve Tedavi Prensipleri Özet   PDF
Bahattin Çeliköz, Muharrem Demiroğulları, Can Kopal, Naki Selmanpakoğlu
 
Cilt 1, Sayı 2 (1993) Alt Ekstremite Defektlerinin Onarımında Fasyokutan Fleplerin Kullanım Biçimleri Özet   PDF
Naci Karacaoğlan, Hıfzı Velidedeoğlu, Ünal Şahin, Nebil Bozdoğan, Uğur Ercan, Birtan Çiçekci, Yılmaz Türkgüven
 
Cilt 3, Sayı 3 (1995) Alt Ekstremite Distal Defektlerinin Distal Bazlı Fasyosubkutan Fleple Onarımı Özet   PDF
Ahmet Yazıcı, Selim Çelebioğlu, Cihat N. Baran, A. Teoman Tellioğlu, Uğur Koçer, Ömer Şensöz
 
Cilt 4, Sayı 3 (1996) Alt Ekstremite Rekonstrüksiyonlarında Elektif Mikrovasküler Serbest Doku Aktarımları Özet   PDF
Cemal Şenyuva, Akın Yücel, Yağmur Aydın, İhsan Okur, Selçuk Kuyubaşı, Zeki Güzel
 
Cilt 9, Sayı 2 (2001) Alt Ekstremite Yumuşak Doku Rekonstrüksiyonunda Serbest Flep Uygulamalarımız Özet   PDF
Cüneyt Özek, Özgür Erdem, Ufuk Bilkay, Ulvi Güner, Cenk Tokat, Mehmet Alper, Tahir Gürler, Arman Çağdaş
 
Cilt 20, Sayı 3 (2012) ALT EKSTREMİTEDE İLERİ DERECEDE LOKAL REKÜRRENS VE İNTRANSİT METASTAZLI MALİGN MELANOM OLGUSU Özet   PDF
Ayşin Karasoy Yeşilada, Fatih Irmak, Kamuran Zeynep Sevim, Damlanur Sakız
 
Cilt 25, Sayı 1 (2017) ALT EKSTREMİTEDE KLASİK KAPOSİ SARKOMU CERRAHİ TEDAVİSİ Özet   PDF
Adem Topkara, Adem Özkan, Ramazan Hakan Özcan, Mustafa Öksüz, Neşe Çallı Demirkan
 
Cilt 23, Sayı 3 (2015) Alt ekstremitede Masson tümörü: olgu sunumu Özet   PDF
Uğur Horoz, Hülda Rıfat Özakpınar, Enis Mert, Fatma Fulya Köybaşıoğlu, Ali Teoman Tellioğlu
 
Cilt 18, Sayı 3 (2010) ALT GÖZ KAPAĞI EKTROPİONU: ETİYOLOJİ, SINIFLAMA VE CERRAHİ SEÇENEKLERİN İNCELENMESİ Özet   PDF
Ahmet Duymaz, Osman Akdağ, Mustafa Keskin, Zekeriya Tosun, Nedim Savacı
 
Cilt 10, Sayı 2 (2002) Alt Göz Kapağı Rekonstrüksiyon Seçeneklerinin Gözden Geçirilmesi ve Klinik Deneyimlerimiz Özet   PDF
Hüseyin Borman, Tuğrul Maral
 
Cilt 21, Sayı 2 (2013) ALT GÖZ KAPAĞI TOTALE YAKIN DEFEKTLERİNİN SUPRORBİTAL ADA FLEBİ VE TARSOKONJONKTİVAL İLERLETME FLEBİN BİRLİKTE KULLANIMIYLA REKONSTRÜKSİYONU Özet   PDF
Ahmet Duymaz, Furkan Erol Karabekmez, Engin Yılmaz
 
Cilt 14, Sayı 1 (2006) ALT GÖZ KAPAĞI ve MEDİAL KANTUS ONARIMINDA NAZAL KONDROMUKOZAL FLEP KULLANIMI Özet   PDF
Ersin ÜLKÜR, Hüseyin KARAGÖZ, Fatih UYGUR, Fuat YÜKSEL, Bahattin ÇELİKÖZ
 
Cilt 4, Sayı 1 (1996) Alt Göz Kapağının Tam Kat Geniş Kayıplarında Kompoze Ada Flebi İle Üç Katlı Onarım Özet   PDF
Oğuz Çetinkale, Nuri Battal
 
Cilt 4, Sayı 3 (1996) Alt ve Üst Göz Kapakların Nevüsü "Divided Nevüs" Özet   PDF
Selçuk Akın, Oytun İdil, Bülent Cihantimur, Mesut Özcan
 
Cilt 14, Sayı 1 (2006) ALTERNATİF ESTETİK UYGULAMALAR II: KARBOKSİTERAPİ VE OKSİTERAPİ Özet   PDF
Selahattin ÖZMEN, H.Yücel DEMİR, Reha YAVUZER, Osman LATİFOĞLU
 
Cilt 13, Sayı 3 (2005) ALTERNATİF ESTETİK UYGULAMALAR-1: MEZOTERAPİ Özet   PDF
Selahattin ÖZMEN, H.Yücel DEMİR, Reha YAVUZER, Kenan ATABAY
 
Cilt 25, Sayı 4 (2017) ALTERNATIVE APPROACH TO TRAUMATIC STENON DUCT INJURIES ACCOMPANIED BY GLANDULAR INVOLVEMENT: BOTULINUM TOXIN INJECTION TO THE GLAND IN CONJUNCTION WITH MICROSURGICAL REPAIR OF THE DUCT AT THE ACUTE SETTING Özet   PDF (English)
Mert Çalış, Zeynep Öz, Hakan Uzun, Burçe Özgen, Alp Çetin, Ali Emre Aksu
 
Cilt 18, Sayı 3 (2010) ALTI YAŞINDAKİ BİR OLGUDA AKUT MARJOLİN ÜLSERİ Özet   PDF
Mehmet Bozkurt, Samet Vasfi Kuvat, Halit Baykan, Emin Kapı, Selver Özekinci
 
Cilt 24, Sayı 4 (2016) Altın implant ile lagoftalmi tedavisinin teknik detayları Özet   PDF
Gökçe Yıldıran, Osman Akdağ, Mehtap Karameşe, Malik Abacı, Zekeriya Tosun
 
Cilt 7, Sayı 3 (1999) Altıncı Kompartman Rüptürüne Bağlı Ekstensör Karpi Ulnaris Dislokasyonu Özet   PDF
Ömer Buhşem, Ahmet Karacalar, Mesut Özcan
 
Cilt 1, Sayı 2 (1978) Ameloblastoma Olgu Bildirimi Özet   PDF
Onur Erol, Abdullah Keçik, K. Güler Gürsu
 
Cilt 2, Sayı 3 (1994) Ancillary Procedures Of Maxillo-Facial Surgery Özet   PDF
Bahattin Çeliköz, Se-min Baek
 
Cilt 17, Sayı 3 (2009) ANKAFERD® KANAMA DURDURUCUNUN PLASTİK CERRAHİ PRATİĞİNDE KULLANIM ALANLARI: OLGU SUNUMLAR Özet   PDF
Kemal FINDIKÇIOĞLU, Fulya FINDIKÇIOĞLU
 
Cilt 4, Sayı 1 (1982) Anterior Tibial Bölge Defektlerinin Gastreknemius Muskülokütanöz Flep Tekniği ile Tek Evrede Rekonstrüksiyonu Özet   PDF
Onur Erol, Ali Barutçu, Cemalettin Çelebi
 
Cilt 2, Sayı 1 (1994) Applications of Innervated Depressor Anguli Oris Flap In Lower Lip Reconstruction Özet
A. Teoman Tellioğlu, Uğur Koçer, Selim Çelebioğlu, Ömer Şensöz, Müfit Akyüz
 
Cilt 10, Sayı 2 (2002) Areolanın Seboreik Keratosis'i ve 287 Hastanın Geriye dönük İncelenmesi Özet   PDF
Ragıp Özdemir, Turgut Ortak, Cihat N. Baran, Nezih Sungur, Gürhan Ulusoy, Hıdır Kılınç, Ömer Şensöz
 
Cilt 18, Sayı 2 (2010) ARSENİKOZİS VE ÇOKLU DERİ KANSERİ Özet   PDF
Hakan Mehmet Bulam, Başar Kaya, Ayşe Şencan, Serhan Tuncer, Osman Latifoğlu
 
Cilt 4, Sayı 1 (1982) Arter Saplı Groin Fleplerin El ve Bilek Defektlerinde Kullanımı Özet   PDF
Cemal Aytemiz, Yücel Öztan
 
Cilt 4, Sayı 1 (1996) Arteria Metacarpea Dorsalis I Dağılım Tiplerinin Anatomik İncelenmesi Özet   PDF
A.Orhan Mağden, Candan Arman
 
Cilt 4, Sayı 1 (1996) Arteria Metacarpea Dorsalis II'nin Orijin ve Dağılımının Anatomik İncelenmesi Özet   PDF
A.Orhan Mağden
 
Cilt 13, Sayı 2 (2005) Arteriyel Pediküldeki Kısmi Daralmanın Toplam Flep Kan Akımı Ve Doku Perfüzyonu Üzerine Etkisi Özet   PDF
Dilek Bağdatlı, Sebat Karamürsel, Mustafa Deveci, Selçuk Surucu, Zühtü Demir, Selim Çelebioğlu
 
Cilt 4, Sayı 1 (1996) Aşağı İnfratemporal Fossa Tümörlerinde Cerrahi Yaklaşım Özet   PDF
Bedrettin Görgün, İsmail Ermiş, Tamer Koldaş, Orhan Çizmeci
 
Cilt 13, Sayı 3 (2005) ASETİLEN Mİ ? HELYUM MU ? OYUNCAK UÇAN BALONLARLA BEKLENMEDİK ANDA GELEN YANIK YARALANMALARI Ayrıntılar   PDF
Yalçın KÜLAHÇI, Mehmet BOZKURT, Serdar ÖZTÜRK, Fatih ZOR, Mustafa ŞENGEZER
 
Cilt 12, Sayı 2 (2004) Asfalt Yanıklarında Pratik Bir Tedavi Metodu: Vazelin Uygulaması Özet
Birol Civelek, Dilek Bağdatlı, Selim Çelebioğlu
 
Cilt 9, Sayı 1 (2001) Aşı Skarı Üzerinde Deri Kanseri Gelişimi: Beş Olgu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi Özet   PDF
Mehmet Bekerecioğlu, Mustafa Tezcan, İrfan Özyazgan, Charles E. Horton
 
Cilt 25, Sayı 3 (2017) AŞI SONRASI KOLDA PİLOMATRİKOMA: OLGU SUNUMU Özet   PDF
Zeynep Tuzlalı, Burak Kaya, Aylin Heper, Serdar Mehmet Gültan
 
Cilt 5, Sayı 3 (1997) Asimetrik Meme Nedeni Olarak Hamartom: İki Olgu Sunumu Özet   PDF
Osman Latifoğlu, Sühan Ayhan, Şakir Ünal, Mustafa Cömert, Sibel Yenidünya, Seyhan Çenetoğlu, Kenan Atabay
 
Cilt 11, Sayı 3 (2003) Ateşli Silah Yaralanmasına Bağlı Kolumella ve Septum Defektinin Supratroklear Flep ile Onarımı : Olgu Sunumu Özet   PDF
Haluk Duman, Fatih Zor, Mustafa Şengezer
 
Cilt 22, Sayı 2 (2014) Atipik Bölgede Gelişen Bası Yarası Özet   PDF
Selami Serhat Şirvan, Kamuran Zeynep Sevim, Dağhan Dağdelen, Semra Karşıdağ, Banu Nursoy Şirvan, Leyla Terhan
 
Cilt 23, Sayı 3 (2015) Atorvastatinin Sıçan Kompozit Greftlerinde Anjiyogenezis ve Kas Kalınlığı Üzerine Etkileri Özet   PDF (English)
Nesibe Sinem Çiloğlu, Afet Öncel, Kamil Güray Yeşiladalı
 
Cilt 10, Sayı 2 (2002) Auricular Kondroid Syringoma Özet   PDF
Ahmet Yılmaz Terzioğlu, Gürcan Aslan, Bülent Çığşar
 
Cilt 13, Sayı 1 (2005) Ayak Beşinci Parmağinin Konjenital Kontraktüründe Modifiye Butler Artroplastisi "Olgu Sunumu" Özet   PDF
Eser Aydoğdu, Aykut Mısırlıoğlu, Tayfun Aköz
 
Cilt 23, Sayı 1 (2015) Ayak Bileği ve Topuk Bölgesi Defektlerinde Serbest Flep Alternatifi: Geciktirme Yapılmış, Ters Akımlı Sural Ada Flebi Özet   PDF
Mehtap Karameşe, Gökçe Ünal Yıldıran, Osman Akdağ, Muhammed Nebil Selimoğlu, Malik Abacı, Zekeriya Tosun
 
Cilt 1, Sayı 3 (1993) Ayak Defektlerinin Onarımında Peroneal Ada Flebinin Kullanımı Özet
Serdar Gültan, Gökhan Adanalı, Murat Emiroğlu, Erdem Yormuk
 
Cilt 24, Sayı 3 (2016) Ayak Dorsalinde İğsi Hücreli Lipom: Olgu Sunumu Özet   PDF
Muzaffer Durmuş
 
Cilt 9, Sayı 3 (2001) Ayak İkinci Parmak Transplantasyonu İle Üç Nokta Tutmasının (Tripod Pinch) Rekonstrüksiyonu Özet   PDF
Ferit Demirkan, Metin Manouchehr Eskandari, Emrah Arslan, Şakir Ünal, İbrahim Cin
 
Cilt 4, Sayı 1 (1982) Ayak Tabanı Defektlerinin Kapatılmasında Sinir Pediküllü M. Tensor Lata Kas-Deri Flebinin Yeri Özet   PDF
Muzaffer Altıntaş, Akdoğan Erözbek, Sıdıka Kurul, Fethi Orak
 
Cilt 19, Sayı 3 (2011) AYAKTA AĞIR YANIK KONTRAKTÜRÜNÜN TRANSFALANGEAL KİRSCHNER YARDIMLI DİSTRAKSİYON İLE TEDAVİSİ Özet   PDF
Şafak Uygur, Tuba Güçlü karadağ, Selahattin Özmen
 
Cilt 1, Sayı 3 (1993) Ayaktaki Staz Ülserlerinin Tedavisinde Subfasiyal Ven Ligasyonuyla Birlikte Deri Grefti Uygulaması Özet
Taner Korkut, Ahmet Aytekin, İsmail Kuran, Lütfi Baş
 
Cilt 20, Sayı 2 (2012) AYNI ARTER KULLANIMI İLE ARDIŞIK SKAPULAR SERBEST FLEP VE ‘TOE TO THUMB’ TRANSFER İLE FONKSİYONEL EL REKONSTRÜKSİYONU: OLGU SUNUMU Özet   PDF
Önder Karaaslan, Erhan Sönmez, Özlem Karataş Silistreli, Yağmur Kaan Bedir
 
Cilt 18, Sayı 1 (2010) B PLANI: SERBEST STİL SERBEST FLEPLER Özet   PDF
Osman Akdağ, Mustafa Sütçü, Mustafa Keskin
 
Cilt 25, Sayı 4 (2017) Bacak 1/3 Proksimali Geniş Defektlerinde Kimerik Gastroknemius-Medial Sural Arter Perforatör Fasyokütan Pervane Flep Kullanımı Özet   PDF
Can İlker Demir, Emrah Kağan Yaşar, Ceyhun Uzun, Aykut Gök, Kıvanç Emre Davun, Murat Şahin Alagöz
 
Cilt 7, Sayı 1 (1999) Bacak Telenjiektazilerinin Flashlamp Pumped Pulsed Dye Lazer İle Tedavisi Özet   PDF
Metin Görgü, Gürcan Aslan, Tayfun Aköz, Bülent Erdoğan
 
Cilt 3, Sayı 2 (1995) Bacakta Perferik Vasküler Bozukluğa Bağlı İyileşmeyen Yara ve Mikrocerrahi Teknikle Onarımı Özet   PDF
Cemil Dalay, Metin Yavuz, Sabri Acartürk, Ersal Kaya, Erol Aksungur
 
Cilt 24, Sayı 2 (2016) Baş Boyun Bölgesi Kutanöz Kistik Kitleleri Özet   PDF
Candemir Ceran, Çağla Çiçek, Ersin Akşam, Duriye Deniz Demirseren, Vedia Öztürk, Mustafa Erol Demirseren
 
Cilt 9, Sayı 2 (2001) Baş Boyun Bölgesindeki 9 Yıllık Serbest Flep Uygulamalarımız Özet   PDF
Cüneyt Özek, Özgür Erdem, Ufuk Bilkay, Ulvi Güner, Cenk Tokat, Hakan Kerem, Mehmet Alper, Tahir Gürler
 
Cilt 9, Sayı 1 (2001) Baş Boyun Yerleşimli Arterio-Venöz Malformasyonlarda Selektif Embolizasyon Destekli Cerrahi Girşimler Özet   PDF
Yağmur Aydın, Tayfun Türkaslan, Cemal Şenyuva, Civan Işlak, Naci Koçer, Muzaffer Altıntaş
 
Cilt 23, Sayı 1 (2015) Baş ve Boyun Bölgesi Deformitelerinde Doku Genişletici Uygulaması: 7 Yıllık Deneyim Özet   PDF
Yakup Çil
 
Cilt 3, Sayı 2 (1995) Baş ve Boyun Defektlerinin Onarımında Doku Genişletilmesi Uygulamalarımız Özet   PDF
Ata Uysal, Naci Karacaoğlan
 
Cilt 25, Sayı 1 (2017) BASAL CELL CARCINOMA IN YOUNG PATIENTS Özet   PDF (English)
Uğur Horoz, Emre Inozu, Avni Tolga Eryılmaz, Şafak Uygur, Ali Teoman Tellioğlu
 
Cilt 11, Sayı 3 (2003) Baş-Boyun Bölgesi Epidermoid Kanserlerinin Tedavisinde Boyun Diseksiyonlarının Yeri, Kriterleri: 5 yıllık Deneyim Özet   PDF
Özlem Karataş-Silistreli, Meltem Ayhan, Meltem Kılıç, Metin Görgü, Yücel Öztan, Nejdet Şişman
 
Cilt 18, Sayı 1 (2010) BAŞ-BOYUN REKONSTRÜKSİYONU SONRASI ORTAYA ÇIKAN FİSTÜLLERİN TEDAVİSİNDE BOTULİNUM TOKSİNİ KULLANIMI Özet   PDF
Yener Demirtaş, Mehmet Çifci, Fatih Söylemez, Ahmet Karacalar
 
Cilt 20, Sayı 3 (2012) BASI YARALARINDA ENFEKSİYON AJANINI BELİRLEMEDE DOKU KÜLTÜRÜNÜN KULLANIMI Özet   PDF
Arzu Türkseven, Derya Özçelik, Elif Öztürk, Gülkan Karadağ, Hakan Çakıt, Handan Ankaralı
 
Cilt 8, Sayı 2 (2000) Bası Yaralarının Cerrahi Tedavisi: 108 Olgunun Değerlendirilmesi Özet   PDF
Ali Rıza Erçöçen, Sarper Yılmaz, Zeki Can, Murat Emiroğlu, Erdem Yormuk
 
Cilt 9, Sayı 2 (2001) Bası Yaralı Olgularad Tedavi Yaklaşımlarımız ve Sonuçlarımız Özet   PDF
Hayati Akbaş, Ata Uysal
 
Cilt 20, Sayı 1 (2012) BASİLLER ANGİOMATOSİS: NADİR GÖRÜLEN BİR CİLT LEZYONU Özet   PDF
Aydan Ayşe Köse, Yakup Karabağlı, A. Esra Koku, Özgül Paşaoğlu, Cengiz Çetin
 
Cilt 4, Sayı 1 (1996) Basit Bir Aygıt Yardımıyla Orta Büyüklükteki Saçlı Deri Defektlerinin Kapatılması Özet   PDF
Ahmet Seyhan, Sinan Nur Kesim
 
Cilt 13, Sayı 2 (2005) Başparmağın Farklı Deformitelerinin Onarımında 1. Dorsal Metakarpal Arter Ada Flebinin Kullanımı Özet   PDF
Muhitdin Eski, Mustafa Nişancı, Fatih Zor, Mustafa Şengezer
 
Cilt 18, Sayı 1 (2010) BAYAN PLASTİK CERRAHLARIN KENDİLERİ İÇİN MEME REKONSTRÜKSİYONUNDA TERCİHLERİNİN ARAŞTIRILMASI Özet   PDF
Nevra Seyhan, Mustafa Keskin, Zekeriya Tosun, Nedim Savacı
 
Cilt 2, Sayı 3 (1994) Bazal Hücreli Karsinomda Histolojik Özelliklerin Nüks ve İyileşmeye Etkileri Özet   PDF
C. Karaca, M. Görgü, Bülent Erdoğan, A. Gürlek, T. Aköz, Sezer Kulaçoğlu
 
Cilt 24, Sayı 2 (2016) Bazal Hücreli Karsinomun Ender Yerleşim Alanları: Alt Dudak ve Popliteal Alan Özet   PDF
Elif Sarı, Kağan Bekircan, Önder Bozdoğan
 
Cilt 1, Sayı 1 (1993) Beden Dismorfik Bozukluğu : Hayal Edilmiş Çirkinlik Özet   PDF
KA Phillips Kısaltarak Çeviren Nalan Gen
 
Cilt 10, Sayı 3 (2002) Beden İmgesi: İkinci Bedenimiz Ya Da Aynanın Arka Yüzü Özet   PDF
Orhan Babuçcu, Eksal Kargı, Mübin Hoşnuter, Berfu Babuçcu
 
Cilt 7, Sayı 1 (1999) Benign Masseter Hipertrofisi Cerrahi Tedavisi Özet   PDF
Mustafa Şengezer, Haluk Duman, Muharrem Demiroğulları
 
Cilt 17, Sayı 3 (2009) BİCEPS FEMORİS KASINDA MYOSİTİS OSSİFİKANS Özet   PDF
Önder Tan
 
Cilt 13, Sayı 3 (2005) BİLATERAL ELASTOFİBROMA DORSİ: OLGU SUNUMU Ayrıntılar   PDF
Zafer ÖZSOY, Zekeriya KUL, Aydın GÖZÜ, Sergülen DERVİŞOĞLU
 
Cilt 21, Sayı 3 (2013) Bilateral Femoral Greft Enfeksiyonun Sartorius Kas Flepleri ile Rekonstrüksiyonu Özet   PDF
Enver Arpacı, Aydın Koç, Esra Bilgen
 
Cilt 5, Sayı 2 (1997) Bilateral Grasilis Kas Flebi İle Anal Sfinkter Rekonstrüksiyonu Özet   PDF
Tayfun Aköz, Bülent Erdoğan, Metn Görgü, Ahmet Terzioğlu, Eksal Kargı
 
Cilt 14, Sayı 2 (2006) BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİNİN TEMEL İLKELERİ Özet   PDF
Emin KANSU, Şevket RUACAN
 
Cilt 9, Sayı 2 (2001) Bilimsel Yazı Nasıl Yazılır? Özet   PDF
Kenan Atabay, Selahattin Özmen, Osman Latifoğlu, Reha Yavuzer, Sühan Ayhan
 
Cilt 24, Sayı 1 (2016) Binder sendromlu bir olguda kolumellar yüksekliğin kostal kıkırdak grefti modifikasyonuyla ayarlanması Özet   PDF
safak uygur, Billur Sezgin, Mübin Aral, İsmail Küçüker, Selahattin Özmen
 
Cilt 24, Sayı 1 (2016) BİPEDİKÜLLÜ FİBULAR FLEP İLE TİBİA REKONSTRÜKSİYONU Özet   PDF
ahmet kahraman, serdar yüce, hakan tekin, yasin canbaz, yılmaz sultanoğlu
 
Cilt 19, Sayı 3 (2011) BİPEDİKÜLLÜ SERBEST DERİN İNFERİOR EPİGASTRİK ARTER PERFORATOR (DİEP) FLEBİ İLE ALT EKSTREMİTE REKONSTRÜKSİYONU: OLGU SUNUMU Özet   PDF
Nilay Fatma Yogun, Mehmet Veli Karaaltın, Ethem Güneren
 
Cilt 19, Sayı 3 (2011) BİR ACİL SERVİSE BAŞVURAN MAKSİLLOFASİYAL TRAVMA OLGULARI: RETROSPEKTİF BİR ÇALIŞMA Özet   PDF
Hayriye Gönüllü, Sevdegül Karadaş, Dağhan Işık, Ömer Faruk Koçak, Hakan Tekin
 
Cilt 24, Sayı 3 (2016) Bir ayak replantasyon vakasında pes-kavus deformitesinin onarımı Özet   PDF
Süleyman Taş, Rüştü Köse
 
Cilt 5, Sayı 1 (1997) Bir Başka Açıdan Rinoplasti Özet   PDF
Orhan Babuçcu, Osman Latifoğlu, Nursen Oral, Behçet Coşar, Kenan Atabay
 
Cilt 9, Sayı 3 (2001) Bir Plastik Cerrahi Kliniğinde Yapılan 92 Serbest Flep Transferinin Retrospektif Analizi Özet   PDF
Tuğrul Maral, Hüseyin Borman, Gürhan Özcan
 
Cilt 25, Sayı 4 (2017) Bir proksimal 1/3 seviyeli Kol replantasyon Vakasının Yönetimi Özet   PDF
Süleyman Taş
 
Cilt 1, Sayı 2 (1993) Bir Vohlfahrtia Magnifica My Asisi Olgusu Özet   PDF
Mehmet Ketene, Necmettin Kutlu, Erdem Yormuk, Kürşat Altıntaş
 
Cilt 10, Sayı 3 (2002) Bir Yanık Ünitesinde Yatarak Tedavi Edilen Akut Yanuklı Hastaların Maliyeti Özet   PDF
Cengiz Açıkel, Fikret Eren, Bahattin Çeliköz
 
Cilt 17, Sayı 3 (2009) BİR YIL İÇINDE OPERE EDİLEN 124 MANDİBULA FRAKTÜRÜ OLGUSUNUN GERİYE DÖNÜK İNCELENMESİ Özet   PDF
Cenk Demirdöver, Barış Şahin, Murat Ataseven, Heval Selman Özkan, Hasan Yücel Öztan
 
Cilt 19, Sayı 1 (2011) BİTKİSEL İLAÇ KULLANIMININ CERRAHİ AÇIDAN ÖNEMİ Özet   PDF
Ayşe Şencan, Mehmet Hakan Bulam, Ali Mübin Aral, Selahattin Özmen
 
Cilt 12, Sayı 1 (2004) BİYO-GENİŞLEMİŞ BİLOBE PLATYSMA KAS-DERİ FLEPLERİ İLE ALT DUDAK VE AĞIZ TABANI REKONSTRÜKSİYONU Özet   PDF
Aydan Ay, Ahmet Aytekin, Oygar Aytekin
 
Cilt 13, Sayı 3 (2005) BOTULİNUM TOKSİN A: KOZMETİK UYGULAMA VE LİTERATÜRÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ Özet   PDF
Ahmet TERZİOĞLU, Doğan TUNCALI, Ayşe YÜKSEL BARUTÇU, Nesrin Tan BAŞER, Gürcan ASLAN
 
Cilt 13, Sayı 2 (2005) Boutonniere Deformite Onarımında Ekstansör Tenotomi Sonuçlarımız Özet   PDF
Muhitdin Eski, Serdar Öztürk, Yalçın Külahçı, Serdar Düzgün, Mustafa Şengezer
 
Cilt 24, Sayı 2 (2016) Burun Cildi Defektlerinin Rekonstrüksiyonuna Algoritmik Yaklaşım; 130 Vakanın Retrospektif Analizi Özet   PDF
Berrak Akşam, Mustafa Erol Demirseren, Candemir Ceran, Ersin Akşam, Duriye Deniz Demirseren
 
Cilt 4, Sayı 1 (1982) Burun Defektlerinin Rekonstrüksiyonu ve Yöntemlerin Karşılaştırılması Özet   PDF
İbrahim Yıldırım, Sıdıka Kurul, Muzaffer Altıntaş, Akdoğan Erözbek
 
Cilt 19, Sayı 2 (2011) BURUN TABANI, KOLUMELLA VE MEMBRANÖZ SEPTUM DEFEKTİNİN TEK SEANSLI ONARIMI: OLGU SUNUMU Özet   PDF
Özlem A. Gündeşlioğlu
 
Cilt 12, Sayı 3 (2004) Burun Ucunun Ultrasonografi İle Değerlendirilmesi Ve İnterdomal Yağ Yastıkçığı Özet   PDF
Eray Copcu
 
Cilt 24, Sayı 4 (2016) Canlı ameliyat kaydı sırasında kullanılabilecek portatif bir aparat: Versatil tripod Özet   PDF (English)
Emin Kapı
 
Cilt 2, Sayı 1 (1980) Çene Rekonstrüksiyonunda Kullanılacak Sekonder Damar Saplı Flep Hazırlanması Özet   PDF
Abdullah Keçik
 
Cilt 20, Sayı 1 (2012) CERRAHİ GİRİŞİM SONRASI ANJİOÖDEM: BİR OLGU SUNUMU Özet   PDF
Elif Sarı, Hülda Rıfat Özakpınar, Tolga Eryılmaz, Mustafa Durgun, Hüseyin Fatih Öktem, Ali Teoman Tellioğlu
 
Cilt 20, Sayı 2 (2012) CERRAHİ İŞARETLEME İÇİN UCUZ VE ETKİLİ BİR BOYA FORMÜLÜ Özet   PDF
Turgut Kayadibi
 
Cilt 23, Sayı 3 (2015) Cerrahi Müdahale Edilen Evre III - IV Bası Ülserleri Olgularının Geriye Dönük Değerlendirilmesi Özet   PDF
Koray Gürsoy, Melike Oruç, Kadri Özer, Fethiye Berna Göktaş, Adile Turan, Uğur Koçer
 
Cilt 6, Sayı 1 (1998) Cerrahi Tedavi Komplikasyonları ve Ekspanse Stentlerle Mcindoe Vajinoplasti Özet   PDF
Ali Barutçu
 
Cilt 4, Sayı 2 (1996) Çeşitli Defektlerin Onarımında Serbest Skapular Flep Kullanımı Özet   PDF
Selçuk Akın, Mesut Özcan, Ramazan Kahveci, Erhan Şafak
 
Cilt 8, Sayı 1 (2000) Çeşitli Pansuman Malzemelerinin Deri Greft Donor Alanı İyileşmesi Üzerine Etkileri Özet   PDF
Mehmet Bekerecioğlu, Bekir Atik, Önder Tan, Nazım Durak
 
Cilt 3, Sayı 1 (1995) Cherubism (Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi) Özet   PDF
Bahattin Çeliköz, Mustafa Deveci, Naki Selmanpakoğlu
 
Cilt 10, Sayı 3 (2002) Ciddi Bir suçiçeği Komplikasyonu: Nekrotizan Fasiit: Olgu Sunumu Özet   PDF
Sadık Şentürk, Zekeriya Tosun, Adem Özkan, Zeynep Karaçor, Nedim Savacı
 
Cilt 23, Sayı 3 (2015) Ciddi Hipospadias Komplikasyonlarının Düzeltilmesi İçin Yeni Öneriler Özet   PDF (English)
Dağhan Işık, Salim Bilici, Yasin Canbaz, İlhan Geçit, Serdar Yüce, Bekir Atik
 
Cilt 20, Sayı 3 (2012) ÇİFT ÇENE CERRAHİ YAPILAN SINIF III MALOKLÜZYONLU HASTALARDA GEÇ DÖNEM RELAPS ORANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Özet   PDF
İsmail Şahin, Doğan Alhan, Ramazan Murat Polat, Sıla Mermut Gökçe, Fatih Zor, Muhitdin Eski, Serdar Öztürk, Mustafa Nişancı, Selçuk Işık
 
Cilt 13, Sayı 3 (2005) ÇİFT İNSİZYONLU TÜBÜLARİZE ÜRETROPLASTİ Ayrıntılar   PDF
Mesut YAZICI, Eray COPCU, Barlas ETENSEL, Harun GÜRSOY
 
Cilt 4, Sayı 3 (1996) Cihat Borçbakan İle Türk Plastik Cerrahisi Özet   PDF
Selçuk Işık, Adnan Ataç, Naki Selmanpakoğlu
 
Cilt 26, Sayı 1 (2018) CLEAR CELL ACANTHOMA IN AN UNEXPECTED LOCATION Özet   PDF
Atilla Adnan Eyüboğlu, Nilgün Markal Ertaş, Arzu Karataş Toğral, Eda Yılmaz Akçay
 
Cilt 1, Sayı 2 (1993) Clinical Application of Skin Homograft For Extensive Burns Özet   PDF
Naki Selmanpakoğlu, Yücel Öztan, Mustafa Deveci, Mustafa Şengezer
 
Cilt 25, Sayı 3 (2017) CLINICAL OUTCOMES OF LARGE MENINGOMYELOCELE DEFECT REPAIR BY BILATERAL FASCIOCUTANEOUS ROTATION FLAPS WITH PERFORATORS. Özet   PDF (English)
Mustafa Kürşat Evrenos, Haldun Onuralp Kamburoğlu, Mehmet Seçer, Kadir Çınar, Mehmet Dadacı, Bilsev İnce
 
Cilt 19, Sayı 1 (2011) ÇOCUK BEZİ BASISINA BAĞLI GLUTEAL NEKROZ: OLGU SUNUMU Özet   PDF
Emin Kapı, Mehmet Bozkurt
 
Cilt 5, Sayı 3 (1997) Çocuk Yanıklarında Erken Tüp Beslenme Özet   PDF
Nazım Gümüş, Cemil Dalay, Emrah Aslan, Levent Göcenler, Kamuran Kıvanç
 
Cilt 10, Sayı 1 (2002) Çocuklarda Görülen Anormal Skar Oluşumlarının Silikon Jel Blok İle Tedavisi Özet   PDF
Ömer Refik Özerdem, Recep Anlatıcı, Cemil Dalay, Erol Kesiktaş, Sabri Acartürk, Medih Çeliktaş
 
Cilt 14, Sayı 2 (2006) ÇOCUKLARDA SERBEST ANTEROLATERAL UYLUK FLEP TRANSFERLERİ İLE OLAN TECRÜBELERİMİZ Özet   PDF
Ömer ÖZKAN, O. Koray COŞKUNFIRAT, Özlenen DOĞAN, H. Ege ÖZGENTAŞ
 
Cilt 6, Sayı 3 (1998) Çocuklarda Sıvı ve Elektrolit Homeostazı Özet   PDF
Can Başaklar
 
Cilt 24, Sayı 3 (2016) Çocuklarda Zıpkın ve Tornavida İle Meydana Gelen Penetran Yüz Yaralanmaları: İki Olgu Sunumu Özet   PDF
ahmet çetinbaş, serdar altun, mehmet ihsan okur, ali bal, aysun yıldız altun
 
Cilt 24, Sayı 3 (2016) Co-Exıstence of Bifid Median Nerve and Persistent Median Artery in a Pediatrıc Trauma Case Özet   PDF (English)
N.Sinem Çiloğlu, Alpay Duran, Hasan Buyukdogan, Ahmet Kürşat Yiğit, İhsan Türkmen
 
Cilt 8, Sayı 1 (2000) Çok Parçalı Mandibula Kırıklarının Değerlendirilmesi Özet   PDF
Nazım Gümüş, Önder Kıvanç
 
Cilt 16, Sayı 1 (2008) ÇOKLU REPLANTASYONLARDA BAŞARIYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER Ayrıntılar   PDF
Yener DEMİRTAŞ, Mehmet ÇİFCİ, Fatih SÖYLEMEZ, Ethem GÜNEREN, Ahmet KARACALAR
 
Cilt 23, Sayı 2 (2015) Çoklu Seviyeli Dijital Arter Yaralanmalarında Başarılı Onarım Özet   PDF
Mehmet Dadacı, Zeynep Altuntas, Bilsev İnce, Fatma Bilgen, Serhat Yarar, Mustafa Kürşat Evrenos
 
Cilt 10, Sayı 2 (2002) "COUP DE SABRE" (KILIÇ DARBESİ) Deformitesi Ve Cerrahi Tedavisi Özet   PDF
Cengiz Açıkel, Bülent Kale, Bahattin Çeliköz
 
Cilt 1, Sayı 2 (1993) Cranial Vault Reconstruction For Fronto-Orbital Fibrous Dysplasia Using Split-Cal Varial Bone Özet   PDF
Emin Mavili, Yücel Erk, Kemal Benli
 
Cilt 12, Sayı 1 (2004) CROSS-LEG LATİSSİMUS DORSİ SERBEST FLEP OLGUSUNDA PEDİKÜLLÜ FASYOKÜTAN FLEP İLE ARTERİYEL PEDİKÜLÜN KORUNMASI: VAKA TAKDİMİ Özet   PDF
Sebat Karamürsel, Dilek Bağdatlı, Selim Çelebioğlu
 
Cilt 2, Sayı 1 (1980) Cryptotia (Bir Olgu Nedeniyle) Özet   PDF
Cevdet Barış, Harun Özkan, Cemal Aytemiz
 
Cilt 6, Sayı 3 (1998) Custom-Made Silikon Göğüs Protezi İle Poland Sendromlu Bir Olguda Göğüs Deformitesi Onarımı Özet   PDF
Haluk Duman, Murat Türegün, Naki Selmanpakoğlu
 
Cilt 1, Sayı 2 (1978) Cutis Verticis Gyrata Özet   PDF
Ertuğrul Özmen, Sabri Acartürk, Yalçın Kaya
 
Cilt 11, Sayı 1 (2003) Damak Onarımlarında Bukkal Mukoza Fleplerinin Yeri Özet   PDF
Erdem Tezel
 
Cilt 8, Sayı 1 (2000) Damak Yarığı Cerrahisinin Zamanlanması ve Damak Yarığının Erken Cerrahisi Özet   PDF
Figen Özgür
 
Cilt 10, Sayı 2 (2002) Damakta Nekrotizan Siyalometaplazi Özet   PDF
Naci Karaçal, Ercan Yavuz, Umut Topal, Ömer Ambarcıoğlu, Necmettin Kutlu
 
Cilt 10, Sayı 3 (2002) Değişik Antioksidanların Kombine Kullanımı iskemik Hasarı Azaltmada daha Fazla Etkili mi? Özet   PDF
Erol Benlier, Oğuz Çetinkale, Remisa Şengül, Sabiha Civelek, Can Çınar, Şükrü Yazar
 
Cilt 14, Sayı 1 (2006) DEMİRYOLU YÜKSEK GERİLİM HATLARINA BAĞLI ELEKTRİK YARALANMALARI Özet   PDF
Mustafa NİŞANCI, Muhitdin ESKİ, Yakup ÇİL, İsmail ŞAHİN, Mustafa ŞENGEZER
 
Cilt 13, Sayı 3 (2005) DENEY HAYVANLARININ RENKLİ TELLER KULLANILARAK İŞARETLENMESİ Ayrıntılar   PDF
İrfan ÖZYAZGAN, Umut ÖZBEBİT, Teoman ESKİTAŞÇIOĞLU
 
Cilt 6, Sayı 3 (1998) Deneysel Donuk Tedavisinde Bir Prostasiklin Analoğu, İloprost Kullanımı Özet   PDF
İrfan Özyazgan, Mustafa Tercan, Mehmet Bekerecioğlu, Hüseyin Üstün
 
Cilt 23, Sayı 1 (2015) Deneysel Fare Çalışmalarında Otokanibalizasyonu Önlemek İçin Yeni Bir Yöntem Özet   PDF
Kemalettin Yıldız, Nebil Yeşiloğlu, Arzu Akçal, Selami Serhat Şirvan, Memet Yazar
 
Cilt 8, Sayı 2 (2000) Deprem Yaralılarına Plastik Cerrahi Açısından Yapılacak Tedavi Prensipleri ve Marmara-99 Depremi Tecrübesi Özet   PDF
Tayfun Türkaslan, Oğuz Çetinkale, Akın Yücel, Yağmur Aydın, Muzaffer Altıntaş
 
Cilt 1, Sayı 2 (1978) Deri Grefti Alınan Donör Alanların Kapatılmasında Collagen Film (Cutycol) Özet   PDF
Lütfi Baş, Erdem Yormuk, Sadun Uzel
 
Cilt 19, Sayı 3 (2011) DERİ GREFTİ UYGULAMASINI KOLAYLAŞTIRAN BASİT VE KULANIŞLI BİR KALIP YÖNTEMİ Özet   PDF
Burak Ersoy, Hakan Şirinoğlu
 
Cilt 2, Sayı 2 (1994) Deri Greftlerinde Reperfüzyon Hasarı Özet
M. Tevfik Ketene, Kutlu Sevin, Gökhan Adanalı, Erdem Yormuk
 
Cilt 9, Sayı 3 (2001) Deri Lezyonlarının Klinik Ön Tanı ve Histopatolojik Tanılarının Karşılaştırılması Özet   PDF
Mehmet Bekerecioğlu, Mustafa Tercan, Metin Karakök, Bekir Atik, Gökşen Hacımustafaoğlu, Dağhan Işık
 
Cilt 2, Sayı 3 (1994) Deri Malign Melanomunun Histopatolojisi Özet   PDF
Gültekin Kaner
 
Cilt 12, Sayı 3 (2004) Derin İnferior Epigastrik Arter Perforatör Flebi İle Meme Rekonstrüksiyonu Özet
Sühan Ayhan, Yener Demirtaş, Alper Sarı, İlker Yazıcı, Selahattin Özmen
 
Cilt 19, Sayı 1 (2011) DERMATOFİBROSARKOM PROTUBERANS: 5 OLGUNUN İNCELENMESİ Özet   PDF
Semra Karşıdağ, Arzu Özcan, Ayşin Karasoy Yeşilada, Kemalettin Yıldız, Kemal Uğurlu
 
Cilt 11, Sayı 2 (2003) Dermatofibrosarkoma Protüberans : Vaka Takdimi Özet   PDF
Eksal Kargı, Asuman Tuncel, Orgun Deren, Sezer Kulaçoğlu, Bülent Erdoğan
 
Cilt 21, Sayı 1 (2013) DERMATOFİBROSARKOMA PROTUBERANS: GENİŞ EKSİZYON İLE TEDAVİ EDİLEN 14 OLGUNUN ANALİZİ Özet   PDF
Mustafa Durgun, Caferi Tayyar Selçuk, Burhan Özalp, Hülda Rıfat Özakpınar, Ergin Seven, Mehmet Bozkurt, Ali Teoman Tellioğlu
 
Cilt 12, Sayı 2 (2004) Dev Bazal Hücreli Karsinoma Özet
Orhan Babucçu, Mübin Hoşnuter, Eksal Kargı, Berfu Babucçu, Banu Gündoğan, Gülçin Aykanat
 
Cilt 18, Sayı 3 (2010) Dev Kıllı Nevüs Tedavisi Özet   PDF
Necmettin Kutlu, Seda Asfuroğlu Barutca, ilker Üsçetin, Muhammed Beşir Öztürk, Ufuk Askeroğlu
 
Cilt 10, Sayı 2 (2002) Dev Meningomyelosel Onarımı Özet   PDF
Nazım Gümüş, Yalçın Kaya, Sadık Karakaya, Naci Başar
 
Cilt 3, Sayı 1 (1995) Dev Nevüslerde Cerrahi Yaklaşım Özet   PDF
Ali N. Mındıkoğlu, Agop Katoğyan, Gültekin Kaner
 
Cilt 2, Sayı 1 (1994) Development of An Experimental Model Model To Study The Effect of Denervation On Wound Healing Özet
Can İ. Engin, Seyhan Çenetoğlu, Ferit Demirkan, Kenan Atabay, Cemaleetin Çelebi, Ayşe Dursun
 
Cilt 24, Sayı 4 (2016) Diabetik sıçanlarda captopril ve anjiotensin II kombinasyon tedavisinin random patern deri fleplerinin canlılığı üzerine etkisi Özet   PDF
Binevş Heja AYGÖREN, Fatma ÖZ ATALAY, Berna AYTAÇ VURUŞKAN, Selçuk AKIN
 
Cilt 2, Sayı 1 (1980) Dibbell Yöntemi ile "Cleft Lip-Nose" Onarımı Özet   PDF
Muvaffak Sipahioğlu, Onur Erol, Cemalettin Çelebi, Ege Özgentaş
 
Cilt 8, Sayı 3 (2000) Dijital Görüntülemenin Plastik Cerrahide Kullanımı Özet   PDF
Mustafa Keskin, Ata Uysal
 
Cilt 5, Sayı 3 (1997) Dijital Sinir Defektlerinin Onarımında Ven Grefti Kullanımı Özet   PDF
Ahmet Karacalar, Bülent Cihantimur, Selçuk Akın, Mesut Özcan
 
Cilt 18, Sayı 2 (2010) DİSTAL FALANKSTA KEMİK EROZYONU YAPAN TENDON KILIFI FİBROMU Özet   PDF
Şafak Uygur, Sühan Ayhan, Hakan Mehmet Bulam, Gonca Özgün, Ömer Uluoğlu
 
Cilt 13, Sayı 1 (2005) Distal Hipospadias Onarimlarinda Tipu (Tubülarize İnsize Plat Üretroplasti: Snodgrass) Yöntemi Sonuçlarimiz: 5 Yillik Deneyim Özet   PDF
Tamer Seyhan, Coşkun Şahin
 
Cilt 3, Sayı 3 (1995) Distal Pediküllü Posterior İnterosseöz Ada Flebi Özet   PDF
Can Gürbüz, Oğuz Polatkan, Ümit Kantarcı, Selim Çepel, Selma Polatkan
 
Cilt 7, Sayı 2 (1999) Distal Pediküllü Süperfisyal Sural Arter Flebi İle Bacağın 1/3 Distalinin Rekonstrüksiyonu Özet   PDF
Ahmet Bulut, Fahri Yılmaz
 
Cilt 12, Sayı 3 (2004) Distal Saplı Peroneus Brevis Kas Flebi İle Bacak Alt Uç Defektlerinin Onarımı Özet   PDF
Mithat Akan, Gülden Avcı, Tayfun Aköz
 
Cilt 3, Sayı 1 (1995) Distally Based Dorsalis Pedis Adipofascial Flap For Reconstruction Of The Distal Foot Contracture Özet   PDF
Naci Karacaoğlan, Ata Uysal
 
Cilt 12, Sayı 2 (2004) Diyabetik Ayak Perfüzyon Değerlendirilmesi ve Cerrahi Sonuçlara Etkisi Özet   PDF   PostScript
Tayfun Türkaslan, Muzaffer Altındaş
 
Cilt 11, Sayı 3 (2003) Diyabetik Ayak Ülserinde Yara Bakımı ve Cerrahi Girişimler Özet   PDF
A.Cemal Aygıt, Hüsamettin Top, Beyhan Çakır
 
Cilt 11, Sayı 2 (2003) Diyabetik Ayak ve Cerrahi Tedavisi Özet   PDF
H.İbrahim Canter, Erhan Sönmez, Aycan Kayıkçıoğlu, Figen Özgür
 
Cilt 12, Sayı 1 (2004) DİYABETİK AYAK YARA BAKIMINDA YENİLİKLER Özet   PDF
Betül Gözel Ulusal, Metin Görgü, Meltem Ayhan, Özlem Karataş Silistreli, Necdet Sişman, Yücel Öztan
 
Cilt 12, Sayı 1 (2004) DİYABETİK AYAK YARALARI Özet   PDF
Tayfun Türkaslan, Muzaffer Altındaş
 
Cilt 13, Sayı 2 (2005) Diyabetik Ayak Yaralarına Multidisipliner Yaklaşım: Diyabetik Ayak Konseyi Özet   PDF
Kemal Fındıkçıoglu, Yener Demirtaş, Sebahattin Kandal, Sühan Ayhan, Osman Latifoğlu, Cemalettin Çelebi
 
Cilt 14, Sayı 2 (2006) DİYABETİK AYAKTA CERRAHİ TEDAVİ: İZLEM FORMUNA DAYALI 500 HASTANIN ANALİZİ Özet   PDF
Muzaffer ALTINDAŞ, Uğur Anıl BİNGÖL, Ali KILIÇ, Özgür PİLANCI
 
Cilt 13, Sayı 3 (2005) DİYABETİK YARALARIN TEDAVİSİNDE TOPİKAL GLUTATYON UYGULAMASI Özet   PDF
Mustafa Deveci, Serdar Öztürk, Yalçın Bayram, Ahmet Aydın, Ayşe Eken, Mustafa Şengezer
 
Cilt 14, Sayı 1 (2006) DİYABETİK YARALARIN TEDAVİSİNDE TOPİKAL GLUTATYON UYGULANMASI Ayrıntılar   PDF
Muzaffer Altındaş
 
Cilt 1, Sayı 2 (1993) Doğmalık Penis Kıvrıklığı (Hipopadias Olmaksızın Kordi) Özet   PDF
Seyhan Çenetoğlu, Can İ. Engin, Ferit Demirkan, Cemalettin Çelebi, Namık K. Baran
 
Cilt 18, Sayı 2 (2010) DOĞUMSAL MAKSİLLOMANDİBULER FÜZYON Özet   PDF
Güniz Eker Uluçay, Ayşegül Yavuz, Şener Küçük, M. İlker Bilgiç, Tayfun Aköz
 
Cilt 7, Sayı 1 (1999) Doğumsal ve Edinsel Penis Kısalığında Penis Uzatılması Özet   PDF
Mustafa Şengezer, Serdar Öztürk, Mustafa Deveci
 
Cilt 25, Sayı 1 (2017) DOKU EKSPANSİYONU: KOMPLİKASYON VE RİSK FAKTÖRLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ Özet   PDF
Sinem Ciloglu, Alpay Duran
 
Cilt 19, Sayı 1 (2011) DOKU GENİŞLETİCİ UYGULAMALARI İÇİN YENİ VE PRATİK BİR YÖNTEM Özet   PDF
Hakan Şirinoğlu, Burak Ersoy, Erdem Tezel
 
Cilt 19, Sayı 2 (2011) DOKU GENİŞLETİCİ UYGULAMALARINDA KOMPLİKASYONLARIN AZALTILMASI Özet   PDF ()   PDF
Cenk Demirdöver, Haluk Vayvada, Hasan Güç, Mustafa Yılmaz
 
Cilt 4, Sayı 2 (1996) Doku Genişletici Uygulamalarının Komplikasyonları Özet   PDF
Erhan Şafak, Murat Tezcan, Ramazan Kahveci, Selçuk Akın, Mesut Özcan
 
Cilt 7, Sayı 1 (1999) Doku Genişleticiler Kullanılarak Geniş Miyelomeningosel Defektlerinin Kapatılması Özet   PDF
Cemal Aygıt, M. Kemal Hamamcıoğlu
 
Cilt 1, Sayı 2 (1993) Doku Genişleticileri; 6 Yıllık Klinik Deneyimlerimiz Özet   PDF
Figen Özgür, Oya Kocabalkan, Emin Mavili, Yücel Erk, Güler Gürsu
 
Cilt 13, Sayı 2 (2005) Doku Genişleticisine Bağlı Kas Nekrozu: Olgu Sunumu Özet   PDF
Teoman Eskitaşçıoğlu, İrfan Özyazgan, Atilla Çoruh, Mehmet Özköse
 
Cilt 21, Sayı 2 (2013) DOKU KAYBINA NEDEN OLAN DÜRTÜ KONTROL BOZUKLUĞU Özet   PDF
Osman Akdağ, Mustafa Sütçü, Mehtap Karameşe, Furkan Erol Karabekmez, Zekeriya Tosun
 
Cilt 1, Sayı 2 (1993) Dondurulmuş Periferik Sinir Greftlerinde Schwann Hücresi Migrasyonu Özet   PDF
Zeki Can, Kutlu Sevin, Erdem Yormuk
 
Cilt 18, Sayı 2 (2010) DORSAL RADİAL SİNİR TRANSFERİ İLE DİJİTAL DUYU RESTORASYONU Özet   PDF
Serhan Tuncer, M. Onur Çukurluoğlu, Fatma Betül Ak, Sühan Ayhan, Osman Latifoğlu
 
Cilt 12, Sayı 2 (2004) Dorsal Teknik İle El Bilek Artrodezi Uygulamalarımız Özet   PDF
Atakan Aydın, Murat Topalan, Türker Özkan, Metin Erer, Ali Mezdeği, Gülnur Öztürk
 
Cilt 1, Sayı 3 (1993) "Double Opposing Z-Plasty" İle Damak Onarımı Sırasında Karşılaşılan Güçlükler Özet
Ahmet Torkut, Engin Üstünsoy, Mustafa Aydoğdu, Ahmet Çanga, Koray Coşkunfırat, Yılmaz Türkgüven
 
Cilt 18, Sayı 3 (2010) DOWN SENDROMLU YENİDOĞANDA ÜST GÖZ KAPAĞI EVERSİYONU Özet   PDF (English)   PDF
Ümit Kamış, Zekeriya Tosun, Hürkan Kerimoğlu, Banu Turgut Öztürk, Mustafa Cihat Avunduk
 
Cilt 24, Sayı 1 (2016) Drenler ve Drenaj Kabiliyetleri: Dren Etkinliklerinin Kantitatif Olarak Değerlendirilmesi Özet   PDF
Andaç Aykan, Serbülent Güzey, İsmail Şahin, Fahrettin Güven Oysul, Serdar Öztürk
 
Cilt 8, Sayı 1 (2000) Dudak Damak Yarığı Onarımlarının Maksillofasiyel Gelişmeye Etkileri Özet   PDF
M. Ruşen Kapucu
 
Cilt 25, Sayı 1 (2017) DUDAK DAMAK YARIKLI HASTALARA EŞLİK EDEN KARDİYAK ANOMALİLERİN ÇEŞİTLERİNİN VE GÖRÜLME ORANLARININ ANALİZİ: 1134 HASTANIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ Özet   PDF
Mert Çalış, Murat Kara, Figen Özgür
 
Cilt 4, Sayı 1 (1982) Dudak Kanseri Tedavisinde Cerrahi Yöntemlerin Karşılaştırılması Özet   PDF
İbrahim Yıldırım, Akdoğan Erözbek, Muzaffer Altıntaş, Sıdıka Kurul
 
Cilt 25, Sayı 2 (2017) DUDAK ONARIMI İLE EŞ ZAMANLI GERÇEKLEŞTİRİLEN DUDAK YARIĞI BURNU DÜZELTİLMESİNDE İNTERDOMAL DİKİŞ İLE KRESENTERİK CİLT EKSİZYONUNUN ERKEN VE GEÇ DÖNEM ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Özet   PDF
Mert Çalış, Zeynep Öz, Figen Özgür
 
Cilt 20, Sayı 2 (2012) DUDAK SİNEŞİSİ VE POLİDAKTİLİ ÇOCUK OLGU; ELLIS VAN CREVELD SENDROMU Özet   PDF (English)   PDF (English)
Gaye Filinte, Mehmet Ersin Gönüllü, Nujen Gülçin Ayçiçek çardak, Güniz Eker uluçay, Tayfun Aköz
 
Cilt 12, Sayı 2 (2004) Dudak ve Damak Yarığı Bulunan Olgularda Postoperatif Beslenme Şeması Özet   PDF
Doğan Tuncalı, Ayşe Yüksel Barutçu, Nurten Yavuz, Ahmet Terzioğlu, Gürcan Aslan
 
Cilt 9, Sayı 2 (2001) Dudak ve Damak Yarıklı 142 Hastanın Etyolojik Açıdan İncelenmesi Özet   PDF
Mehmet Bekerecioğlu, Mustafa Tercan, Bekir Atik, Önder Tan, Nazım Durak
 
Cilt 8, Sayı 1 (2000) Dudak ve Dudak Çevresi Estetik Cerrahisi Ayrıntılar   PDF
Gürhan Özcan
 
Cilt 8, Sayı 1 (2000) Dudak Yarığı Onarımında Üçgen Flepler Tekniği Özet   PDF
Ramazan Kahveci
 
Cilt 4, Sayı 1 (1982) Dupuytren Hastalığı ve Deri Kısalığının Uzatılmasında V-Y İlerletilmesi Tekniği Özet   PDF
Yalçın Kaya, Sabri Acartürk, Bülent Afat
 
Cilt 4, Sayı 1 (1982) Dupuytren Kontraktürü Özet   PDF
Abdullah Keçik, Bülent Erdoğan, K. Güler Gürsu
 
Cilt 1, Sayı 1 (1993) Duysal İnervasyonlu Lateral Kol Flebi Özet   PDF
Kutlu Sevin, Mehmet Ketene, İlker Apaydın, Erdem Yormuk
 
Cilt 6, Sayı 1 (1998) Duyulu Osteokutanöz Fibula Flebi İle Penis Rekonstrüksiyonu Özet   PDF
Mustafa Şengezer
 
Cilt 18, Sayı 3 (2010) EAGLE SENDROMU Özet   PDF
Gaye Toplu, Toygar Ünveren, Derya Özçelik, Fatma Bilgen, Cemal Şenyuva
 
Cilt 20, Sayı 3 (2012) EDİNSEL APONÖROTİK BLEFAROPİTOZ OLGULARININ TEDAVİSİNDE ANTERİOR YAKLAŞIMLI LEVATOR TAMİRİ Özet   PDF   Video-1
Özay Özkaya, Derya Bingöl, Onur Egemen, Tolga Aksan, Mithat Akan
 
Cilt 10, Sayı 3 (2002) Edinsel Nostril Darlığının Kıkırdak Rezeksiyonu ve Multiple Z-Plastiler İle Açılması: Olgu Sunumu Özet   PDF
Ahmet Aytekin, Aydan Ay, Oygar Aytekin
 
Cilt 4, Sayı 3 (1996) Editöre Mektup Özet   PDF
Gürhan Özcan
 
Cilt 5, Sayı 2 (1997) Editöre Mektup Özet   PDF
Selçuk Işık, Mustafa Şengezer
 
Cilt 4, Sayı 3 (1996) Editörün Yanıtı Özet   PDF
Bedrettin Görgün, Kenan Atabay
 
Cilt 22, Sayı 1 (2014) Ekrin Porokarsinom: Nadir Görülen, Lokal ve Bölgesel Nüks Oranı Yüksek Olan Lezyonun Takip ve Tedavisinde Klinik Deneyimlerimiz Özet   PDF
Hakan Kerem, Murat Yaman, Ulaş Bali, Mustafa Öksüz, Levent Yoleri
 
Cilt 4, Sayı 1 (1996) Eksternal Bir Aygıtla, Tek ve Çift Doğrultuda Laminar Yumuşak Doku Ekspansiyonu Özet   PDF
Ahmet Seyhan, Sinan Nur Kesim, Orhan Çizmeci, Levent Bilgiç
 
Cilt 23, Sayı 1 (2015) Ekstravazasyon Yaralanmaları: Üç Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi Özet   PDF
Muzaffer Durmuş, Mehmet Saldır, Abdül Kerim Yapıcı, Fatih Zor, Sedat Avşar, Tale Gasimov, Serbülent Güzey, Vural Kesik
 
Cilt 12, Sayı 3 (2004) Ekstravazasyon Yaralanmasının Tedavisinde Tıbbi Sülük Kullanımı: Ön Çalışma Özet   PDF
Lütfi Eroğlu, İbrahim Orak, Tekin Şimşek
 
Cilt 21, Sayı 1 (2013) EKSTREMİTELERDE DOKU GENİŞLETİCİ UYGULAMALARI Özet   PDF
Ayşe Özlem Gündeşlioğlu, Bilsev İnce, Mehmet Dadacı, İrfan İnan, Muhammed Nebil Selimoğlu, Mustafa Raşid Toksöz, Emine Çiğdem Özen, Lorenc Jasharllari
 
Cilt 20, Sayı 1 (2012) EL CERRAHİSİ ÖNCESİ RAYNAUD HASTALIĞINI İKİ KEZ SORGULAYINIZ Özet   PDF   PDF (English)
Kemal Fındıkçıoğlu, Fulya Fındıkçıoğlu
 
Cilt 14, Sayı 3 (2006) EL DORSUMUNDA GANGLİON KİSTİ İLE KARIŞAN EKSTANSÖR KAS ANOMALİSİ Özet   PDF
Yakup ÇİL, Mehmet SEZGİN, Selçuk IŞIK
 
Cilt 11, Sayı 1 (2003) El parmaklarında Yanığa Bağlı Gelişen Kronik Fleksiyon Kontraktürlerinin Üçlü Laterodıgıtal Fleplerle Tedavisi Özet   PDF
Cengiz Açıkel, Ersin Ülkür, İsmail Bayram, Bahattin Çeliköz
 
Cilt 5, Sayı 1 (1997) El Parmaklarındaki Yumuşak Doku Defektlerinin Onarımında Adipofasyal Ters Çevirme Flebi Özet   PDF
Koray Coşkunfırat, Hıfzı Velidedeoğlu, Nebil Bozdoğan, Atilla Kurtay, Zühtü Demir
 
Cilt 2, Sayı 1 (1994) El ve Elbileği Doku Defektlerinin Onarımında Ters Akımlı Posterior Interosseöz Ada Flebinin Kullanımı Özet
Cemil Dalay, Ersal Kaya, Metin Yavuz, Sabri Acartürk
 
Cilt 3, Sayı 2 (1995) El ve Önkol Defektlerinde Lateral Kol Flebi Uygulamaları Özet   PDF
Nazım Çerkeş, Murat Topalan, Metin Erer, Hakan Ağır
 
Cilt 4, Sayı 1 (1982) El ve Önkol Defektlerinin Kasık Flebi ile Onarımı Özet   PDF
Sabri Acartürk, Ertuğrul Özmen, Yalçın Kaya, Bülent Afat
 
Cilt 20, Sayı 1 (2012) EL VE ÖNKOLDAKİ KOMPLEKS YUMUŞAK DOKU DEFEKTLERİNİN REKONSTRÜKSİYONUNDA PARAUMBİLİKAL PERFORATÖR TABANLI PEDİKÜLLÜ ABDOMİNAL FLEP UYGULAMALARIMIZ Özet   PDF
Mustafa Erol Demirseren, Cemil Özerk Demiralp, Yakup Duman, Ersin Akşam, Kasım Kılıçarslan
 
Cilt 2, Sayı 1 (1980) El Yanıklarında Atelleme ve Traksiyonun Önemi Özet   PDF
Cevdet Barış, Cemal Aytemiz, Erdem Yormuk
 
Cilt 14, Sayı 1 (2006) ELDE BENİGN PAROSTEAL OSTEOKONDROMATÖZ PROLİFERASYON Ayrıntılar   PDF
Dilek Şenen, Asuman Sevin, Gökhan Adanalı, Orgun Deren, Belgizar Aşçı, Bülent Erdoğan
 
Cilt 9, Sayı 3 (2001) Eldeki Defektlerde Ters Akımlı Fleplerin Kullanımı Özet   PDF
Barış Çakır, Mithat Akan, Serkan Yıldırım, Tayfun Aköz
 
Cilt 24, Sayı 1 (2016) ELDEKİ DOKU DEFEKTLERİNDE KASIK FLEBİ DENEYİMLERİMİZ Özet   PDF
serdar yüce, mustafa öksüz, muhammet eren ersöz, ömer faruk koçak, ahmet kahraman, dağhan ışık, bekir atik
 
Cilt 14, Sayı 2 (2006) ELEKTRİK YANIĞINA BAĞLI ULNAR SİNİR SIKIŞMASININ TEDAVİSİNDE ERKEN SUBKÜTAN TRANSPOZİSYON Ayrıntılar   PDF
Serhan TUNCER, Selahattin ÖZMEN, Tolga ERYILMAZ, Osman LATİFOĞLU
 
Cilt 19, Sayı 1 (2011) ELEKTRİK YARALANMALI OLGULARIMIZIN RETROSPEKTİF ANALİZİ Özet   PDF
Tamer Şakrak, Sezi Mangır, Ahmet Körmutlu, Özlem Cemboluk
 
Cilt 15, Sayı 1 (2007) ELEKTRİK YARALANMASI SONRASI KAN AKIŞKANLIĞINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER VE SERBEST OKSİJEN RADİKALLERİNİN KAN AKIŞKANLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ Özet   PDF
Osman N ŞENEL, Şükrü YAZAR, Oğuz ÇETİNKALE, Rabiye BULAN, Dildar KONUKOĞLU, Semra ÖZDEMİR
 
Cilt 10, Sayı 3 (2002) Elephatiasis Neuromatosa Özet   PDF
Nilgün Ertaş, Özlem A.. Gündeşlioğlu, İlker Üsçetin, Selim Çelebioğlu
 
Cilt 24, Sayı 1 (2016) ELEVATED PLASMA LIPID LEVELS IN PATIENTS WITH EPIDERMOID CYSTS Özet   PDF (English)
Tolga Eryılmaz, Selahattin Özmen, Şafak Uygur, Onur Çukurluoğlu
 
Cilt 10, Sayı 2 (2002) Elin Birinci Web Aralığı Kontraktürlerinin Rhomboid Flep Kullanılarak Serbestleştirilmesi Özet   PDF
Nebil Bozdoğan, Nilgün Markal Ertaş, Özlem Gündeşlioğlu, Selim Çelebioğlu
 
Cilt 4, Sayı 1 (1982) Elin Periferik Sinir Yaralanmaları Özet   PDF
Erdem Yormuk
 
Cilt 24, Sayı 2 (2016) Ender Görülen Ailesel Polidaktiliye Ülkemizden Bir Örnek Özet   PDF
Billur Sezgin
 
Cilt 23, Sayı 1 (2015) Ender Görülen Bir Parotis Tümörü: Kimura Hastalığı - Olgu Sunumu Özet   PDF
Senem Özge Turaçlı Karagüven, Onur Evren Yılmaz, Başar Kaya, Erdem Yormuk, Öznur Yüzer
 
Cilt 22, Sayı 1 (2014) Ender Görülen Vulvar Multifokal in-situ Skuamöz Hücreli Karsinoma: Olgu Sunumu Özet   PDF
Başar Kaya, Senem Özge Turaçlı Karagüven, Erdem Yormuk
 
Cilt 7, Sayı 3 (1999) Endoskopik Fasiyal Estetik Girişimler Özet   PDF
Tacettin Güçer
 
Cilt 20, Sayı 2 (2012) ENOXAPARİN RANDOM PATERNLİ FLEP CANLILIĞINA KATKIDA BULUNMAZ: RAT SIRT DERİ FLEBİNDE DENEYSEL ÇALIŞMA Özet   PDF
Nilgün Markal Ertaş, Hüseyin Borman
 
Cilt 26, Sayı 1 (2018) EPIDEMIOLOGIC ANALYSIS AND EVALUATION OF COMPLICATIONS IN 1266 CASES WITH MAXILLOFACIAL TRAUMA Özet   PDF
Cenk Demirdöver, Alper Geyik, Hasip Şamil Yazgan, Fatih Alp Öztürk, Süleyman Çakmak, Haluk Vayvada, Adnan Menderes, Mustafa Yılmaz
 
Cilt 3, Sayı 2 (1995) Epidemiological Analysis of Burn Injuries in Gülhane Military Medical Academy Burn Center Özet   PDF (English)
Mustafa Şengezer, Naki Selmanpakoğlu, Haluk Duman, Cengiz Çetin
 
Cilt 10, Sayı 1 (2002) Epidermodysplasia Verruciformis Özet   PDF
Tuba Erdoğan Demiray, Mehmet Sar, Altan Acinan
 
Cilt 6, Sayı 1 (1998) Erektil Disfonksiyon Tanısı ve Tedavisi Özet   PDF
Gürhan Günaydın, Mustafa Delibaş
 
Cilt 17, Sayı 2 (2009) ERİMİŞ MADEN YANIKLI HASTAYA YAKLAŞIM: OLGU SUNUMU Özet   PDF
Doğan ALHAN, İsmail SAHİN, Sinan ÖZTÜRK, Selçuk ISIK
 
Cilt 19, Sayı 3 (2011) ERİŞKİN YAŞ GRUBUNDA SAPTANAN ORTA BOYUTLU KONJENİTAL MELANOSİTİK NEVÜSLERDE MALİGNİTE POTANSİYELİ VE TEDAVİ YAKLAŞIMI Özet   PDF
Serbülent Güzey, Fatih Zor, Bülent Kurt, Selçuk Işık
 
Cilt 6, Sayı 1 (1998) Erkek Erektil Fonksiyon Kusuru Özet   PDF
Candeğer Yılmaz
 
Cilt 8, Sayı 2 (2000) Erkekten Kadına Primer Transseksüalizm Değerlendirme ve Tedavi Metodlarının Gözden Geçirilmesi Özet   PDF
Tuğrul Maral
 
Cilt 25, Sayı 2 (2017) ESTETİK AMAÇLI TIBBİ MÜDAHALELERDE HEKİMİN HUKUKİ SORUMLULUKLARI VE ESER SÖZLEŞMESİ Özet   PDF
Atilla Arıncı, Sevgi Usta
 
Cilt 22, Sayı 3 (2014) Estetik Cerrahi Hastalarında Beden İmajı, İşlevsel Olmayan Tutumlar ve Depresyon Özet   PDF
Gül Ünsal Barlas, Semra Karaca, Nevin Onan, Yüksel Can Öz, Aysel Gürkan, Işıl Işık, Fatma Sümeli
 
Cilt 13, Sayı 1 (2005) Estetik Cerrahin Hukuki Sorumluluğu Özet   PDF
Özgür Sunay, Ali Kızılkaya, Fahri Mola, Ali Barutçu, Av Emine Çalış Kızılkaya, Av İlknur Gündüz
 
Cilt 10, Sayı 2 (2002) Etkili Örnek Büyüklüğünün Belirlenmesi Uygun İstatistik Yönteminin Seçimi Özet   PDF
Yüksel Bek, Ethem Güneren, Murat Hökelek
 
Cilt 24, Sayı 1 (2016) Evaluation of hospitalized burn patients in Sivas city center longitudinally for six months and comparison with a previously held community based survey Özet   PDF (English)
Ömer Faruk Erin, Sarper Yılmaz, Nazım Gümüş
 
Cilt 9, Sayı 1 (2001) Evre III-IV Lenfödemin Cerrahi Tedavisi: Charles ve Homans Teknikleri Özet   PDF
Nezih Sungur, Ragıp Özdemir, M. Gürhan Ulusoy, Mithat Akan, Hıdır Kılınç, Ömer Şensöz
 
Cilt 1, Sayı 3 (1993) Extensive Pigmented Bowen's Disease of Genitalia Özet
Mustafa Şengezer, Naki Şengezer, Mustafa Deveci
 
Cilt 26, Sayı 2 (2018) Extracorporeal Liposuction Technique for Lipofilling after Standard Abdominoplasty Procedure Özet
Alper Geyik, Cenk Demirdöver, Haluk Vayvada
 
Cilt 11, Sayı 2 (2003) Ezilme (CRUSH) Sendromunda Serum Kreatinin Kinaz,Serum Myoglobin ve İdrar Myoglobin Düzeylerinin Ezilen Ekstremite sayısı ile ilişkisi Özet   PDF
Haluk Duman, Yalçın Külahçı, Mustafa Nişancı, Mehmet Bozkurt, Yalçın Bayram, Muhittin Serdar, Ayhan Özcan, Mustafa Şengezer
 
Cilt 13, Sayı 3 (2005) EZİLME (CRUSH) YARALANMALI EKSTREMİTENİN GELECEĞİNİ BELİRLEMEDE KRİTİK KARAR (AMPUTASYON/KURTARMA) AŞAMASI VE ÜÇ FAZLI SİNTİGRAFİNİN OLASI ROLÜ Ayrıntılar   PDF
Mehmet BOZKURT, Yalçın KÜLAHÇI, Seyfettin ILGAN, Nuri ARSLAN, Mustafa ŞENGEZER
 
Cilt 2, Sayı 1 (1980) Ezilmiş, Soyulmuş Parmaklarda Ven Greftleri Kullanılarak Yapılan Replantasyon Özet   PDF
Ayan Gülgönen
 
Cilt 6, Sayı 2 (1998) Falanksin Granülomatöz İltihabı (Falanks Tüberkülozu) Özet   PDF
Cengiz Çetin, Aydan Köse, Yakup Karabağlı, Mahmut Özyılmaz
 
Cilt 23, Sayı 3 (2015) Faringokutanöz Fistül Kapatılmasında Prelamine Pektoral Kas Flebi Kullanımı Özet   PDF
Gökhan Temiz, Ufuk Bilkay, Emre Güvercin, Cüneyt Özek, Tahir Gürler
 
Cilt 18, Sayı 1 (2010) FARİNGOKUTANÖZ FISTÜLÜN TEDAVİSİNDE BASİT GÜVENLI BİR YÖNTEM: LOKAL TURNOVER FLEP KULLANIMI Özet   PDF
Cenk Demirdöver, Barış Şahin, Heval Selman Özkan, Hasan Yücel Öztan
 
Cilt 8, Sayı 1 (2000) Fasial Subkütanöz Amfizem Özet   PDF
Ahmet Karacalar
 
Cilt 6, Sayı 3 (1998) Fasiyal Hiperkinetik Çizgilerin Giderilmesinde Botulinum Toksini Uygulaması Özet   PDF
Yücel Erk, Aycan Kayıkçıoğlu, İlker Manavbaşı
 
Cilt 3, Sayı 3 (1995) Fasiyal Paralizide Altın Ağırlık Operasyonu Özet   PDF
Cenk Görken, Reha Gençosmanoğlu, Tahir Gürler, Ufuk Bilkay, Cüneyt Özek, Yalçın Akın
 
Cilt 11, Sayı 2 (2003) Fasiyal Paralizide Gözkapağına Altın İmplant Uygulaması. Özet   PDF
Eksal Kargı, Mübin Hoşnuter, Orhan Babuçcu, Şebnem Kargı, Berfu Babucçu
 
Cilt 10, Sayı 3 (2002) Fasyotomi Yaralarının Kapatılmasında Yeni Bir Teknik Özet   PDF
Erdem Tezel, Tamer Yavaş, Ayhan Numanoğlu
 
Cilt 14, Sayı 2 (2006) FEMUR KRONİK NONUNİON TEDAVİSİNDE ÇİFT TABAKALI SERBEST FİBULA FLEBİ KULLANIMI Özet   PDF
O. Koray Ömer ÖZKAN, İlkay YILDIRIM
 
Cilt 10, Sayı 1 (2002) Fibrosarkomatöz Değişim Gösteren Dermatofibrosarkoma Protuberans: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi Özet   PDF
Galip Ağaoğlu, Serhat Totan, Hıfzı Velidedeoğlu, Onur Erol
 
Cilt 11, Sayı 1 (2003) Fibula osteokütan serbest flebi ile 13 olgudaki deneyimlerimiz Özet   PDF
Sebat Karamürsel, Nilgün Markal Ertaş, Selim Çelebioğlu
 
Cilt 13, Sayı 3 (2005) FİBULA SEGMENTLERİNİN KIRILMA KUVVETİ ve RİJİDİTE AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI: KADAVRA ÇALIŞMASI Özet   PDF
Sebat Karamürsel, İlker Üsçetin, Zühtü Demir, İbrahim Tekdemir, Halil İbrahim Açar, Selim Çelebioğlu
 
Cilt 16, Sayı 1 (2008) FİLİSTİNLİ ÇOCUKLARDA GÜLÜMSEMELİ Ayrıntılar   PDF
Ethem GÜNEREN, Harun CANSIZ, Mehmet ÇİFCİ, Hayriye GÜLAPOĞLU, Süleyman GÜNDÜZ
 
Cilt 11, Sayı 1 (2003) Fizik Stres ve Transdermal Östrojen Uygulamasının Tavşan kulak Kartilajında Oluşturdığu Makroskopik ve Mikroskopik Değişiklikler Özet   PDF
Safvet Örs, Galip K. Günay, Birkan Yakan
 
Cilt 7, Sayı 1 (1999) Flashlamp Pumped Pulsed Dye Lazer İle Portwine Stain Tedavisinde Erken Dönem Sonuçlarımız Özet   PDF
Gürcan Aslan, Metin Görgü, Tayfun Aköz, Bülent Erdoğan
 
Cilt 11, Sayı 1 (2003) Fleksör Tendon Yaralanmaları Özet   PDF
Halil İbrahim Canter, Abdullah Keçik, Tacettin Güçer
 
Cilt 11, Sayı 2 (2003) Fleksör Tendon Yaralanmalarının Rehabilitasyonunda Ultrason Uygulamasının Yeri Özet   PDF
Lale Altan, Ümit Bingöl, Serhat Özbek, Merih Yurtkuran
 
Cilt 2, Sayı 2 (1994) Flep Canlılığı Üzerine Topikal Nitrogliserin Uygulamasının Direkt ve İndirekt Etkisi Özet
Bahattin Çeliköz, Mustafa Deveci, Naki Selmanpakoğlu
 
Cilt 12, Sayı 2 (2004) "Flow-Through" Arteriyalize Venöz Serbest Sural Sinir Grefti Özet   PDF
Doğan Tuncalı, Serdar Görkem, Ünzile Balcı Akbuğa, Ahmet Terzioğlu, Gürcan Aslan
 
Cilt 5, Sayı 2 (1997) Flow-Through Tendinöfasyokütanöz Radial Önkol Flebi ile Ön Kol Ateşli Silah Yaralanmalarının Onarımı Özet   PDF
Selçuk Işık, Mümtaz Güler, Mustafa Nişancı, Naki Selmanpakoğlu
 
Cilt 2, Sayı 1 (1980) Fosfor Yanıkları ve Tedavileri Özet   PDF
Harun Özkan
 
Cilt 15, Sayı 1 (2007) FOURNİER GANGRENİ'NDE REKONSTRÜKTİF AKLAŞIMLARIMIZ: 27 HASTADA RETROSPEKTİF BİR ÇALIŞMA Özet   PDF
Önder TAN, Bekir ATİK, Duygu ERGEN
 
Cilt 12, Sayı 2 (2004) Fournier Gangreni: 22 Vakanın Sunumu Özet   PDF
Güzin Yeşim Özgenel, Selçuk Akın, Ramazan Kahveci, Serhat Özbek, Mesut Özcan
 
Cilt 12, Sayı 3 (2004) Frey Sendromu'nda Aselluler Dermis İle Tedavi: Olgu Sunumu Özet   PDF
Birol Civelek,, Hacer Özcan, Tayyar Selçuk, Selim Çelebioğlu
 
Cilt 19, Sayı 2 (2011) FRONTAL SİNÜSTE CAM PARÇALARI: NADİR BİR OLGUDAN ÇIKARILACAK DERSLER Özet   PDF
Kemal Fındıkçıoğlu, Fulya Fındıkçıoğlu, Selahattin Özmen, Reha Yavuzer
 
Cilt 10, Sayı 1 (2002) Furlow Çift Ters Z-Palatoplasti ile Deneyimlerimiz. Özet   PDF
Ethem Güneren, Ata Uysal, Hayati Akbaş, Lütfü Eroğlu
 
Cilt 2, Sayı 1 (1994) Ganglion ve Klinik Deneyimlerimiz Özet
Serdar Gültan, Mehmet Ketene, Gökhan Adanalı, Erdem Yormuk
 
Cilt 13, Sayı 2 (2005) Gardner Sendromlu Bir Olgu: Erken Tanıda Plastik Cerrahın Rolü Ayrıntılar
Serdar Yüce, Serkan Sayılkan, Kubilay Özdil, Fatih Öktem, Ercan Demirbağ, Hıfzı Velidedeoğlu
 
Cilt 20, Sayı 3 (2012) GEBELİĞİN SEMPTOMATİK HALE GETİRDİĞİ ORBİTAL VENÖZ MALFORMASYON: OLGU SUNUMU Özet   PDF
Muhammed Nebil Selimoğlu, Mehtap Karameşe, Mustafa Raşid Toksöz, Mustafa Sütçü, Mustafa Keskin
 
Cilt 14, Sayı 1 (2006) GEÇ BAŞVURMUŞ MARJOLİN ÜLSERİ: İKİ ADET VAKA Ayrıntılar   PDF
Hakan Ağır, Cenk Şen, Eda Işıl, Deniz Işcen
 
Cilt 7, Sayı 2 (1999) Geç Dönem Yüz Felci Tedavisinde Tek Seansta Serbest Nörovasküler Kas Transferi Özet   PDF
Tuğrul Maral, Gürhan Özcan
 
Cilt 20, Sayı 2 (2012) GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE KLİNİKTE MEME KÜÇÜLTME: GERİYE DÖNÜK KESİTSEL BİR BAKIŞ Özet   PDF
Billur Sezgin, Kemal Fındıkçıoğlu, Serhat Sibar, İsmail Barut, Sühan Ayhan, Osman Latifoğlu
 
Cilt 9, Sayı 3 (2001) Genç Erişkin Türk Toplumunda Fonksiyonel Penis Boyu Özet   PDF
Mustafa Şengezer, Serdar Öztürk, Mustafa Deveci, Yalçın Külahçı
 
Cilt 11, Sayı 1 (2003) Geniş Damak Fistülü Onarımında Nazolabial Fleplerle Klinik Deneyimlerimiz. Özet   PDF
Serhat Özbek, Selçuk Akın, Mesut Özcan
 
Cilt 2, Sayı 2 (1994) Geniş Kaideli Meningomiyelosel Defektlerinin Kas Deri Flepleri ile Onarımı Özet
Özhan Çelebiler, Eren Özek, Erdem Tezel, Raffi Gürünlüoğlu, Mehmet Özek, Ayhan Numanoğlu
 
Cilt 10, Sayı 3 (2002) Geniş Karın Ön Duvarı Defektinde Anterolateral Uyluk Serbest Flebi İle Rekonstrüksiyon: Bir Olgu Sunumu Özet   PDF
Ferit Demirkan, Tahsin Çolak, Şakir Ünal, Emrah Arslan, Süha Aydın
 
Cilt 10, Sayı 1 (2002) Geniş Lumbosakral Meningomyelosel Defektlerinin Bilateral İnterconnected Latissimus Dorsi-Gluteus Maksimus Kas-Deri Flepleriyle Rekonstrüksiyonu Özet   PDF
Kemal İslamoğlu, Ege Özgentaş
 
Cilt 13, Sayı 1 (2005) Geniş Mandibula Dentijeröz Kistlerin Tedavisinde Kemik Grefti Olarak Kemik Jeli Ve Tri-Kalsiyum Fosfat-Hidroksiapatit Kullanimi Özet   PDF
Ersin Ülkür, Bahattin Çeliköz, Fuat Yüksel, Özge Ergün
 
Cilt 9, Sayı 2 (2001) Geniş Penoskrotral Defektlerde Superomedial uyluk Flebiyle Skrotum Rekonstrüksiyonu Özet   PDF
Kemal İslamoğlu, Ege Özgentaş
 
Cilt 14, Sayı 1 (2006) GENİŞ TUTULUMLU BİR ENFLAMATUAR LİNEER VERRÜKÖZ EPİDERMAL NEVUS OLGUSU Özet   PDF
Birol CİVELEK, Selim ÇELEBİOĞLU, Tayyar SELÇUK, Mustafa DEVECİ
 
Cilt 19, Sayı 3 (2011) GENİŞ ÜRETRA DEFEKTLERİNİN ONARIMINDA ÜÇ TABAKALI YÖNTEM Özet   PDF (English)   PDF
Saime İrkören, Sezen Özkısacık, Nazan Şahin Sivrioğlu, Eray Copçu
 
Cilt 4, Sayı 3 (1996) Genital ve Perineal Bölge Yanıkları Özet   PDF
Deniz İ. Çek, Selma Sönmez Ergün, Mete Çek, Seyfi Akbay, Ethem Güneren
 
Cilt 11, Sayı 3 (2003) Gerçek Anlamda Dev Bir Konjenital Melanositik Nevüs : Olgu sunumu Özet   PDF
Uğur Koçer, Nezih Sungur, Afşin Uysal, Harun Çöloğlu, Murat Gümüş
 
Cilt 1, Sayı 2 (1993) Gıant Pilar Tumor of The Scalp Özet   PDF
Seyhan Çenetoğlu, Serol İnceoğlu, Cemalettin Çelebi, Namık K. Baran, Ömür Ataoğlu, Tülin Oygür
 
Cilt 8, Sayı 2 (2000) Glenoid Fossa Kırığı Özet   PDF
Nilgün Markal Ertaş, Dilek Bağdatlı, Selim Çelebioğlu
 
Cilt 10, Sayı 1 (2002) Göğüs Duvarı Primitif Nöroektodermal Tümörü Özet   PDF
Sühan Ayhan, Yakup Sarıgüney, Alper Sarı, Fulya Şahin, Tarık Çavuşoğlu
 
Cilt 19, Sayı 1 (2011) GÖĞÜS KÜÇÜLTME AMELİYATI BOYUN VE BEL AĞRISINI DÜZELTİR Mİ: GERÇEK YA DA KURGU MU? Özet   PDF (English)   PDF
Marco Malahias, Erdinc Soylu, Amir Sadri, Giles Bantick
 
Cilt 19, Sayı 2 (2011) GÖĞÜS ÖN DUVARI TUTULUMU VE SKALP METASTAZI İLE SEYREDEN NADİR BİR HEMANJİYOPERİSTOM OLGUSU Özet   PDF
Burak Ersoy, Serdar Evman, Mehmet Bayramiçli, Mustafa Yüksel
 
Cilt 13, Sayı 3 (2005) GÖĞÜS ve KARIN ÖN DUVARI REKONSTRÜKSİYONLARINDA TORAKOEPİGASTRİK FLEP DENEYİMLERİMİZ Özet   PDF
Nilgün Markal ERTAŞ, Serdar Yüce, Berkant Özpolat, Selim Çelebioğlu
 
Cilt 23, Sayı 1 (2015) Gömülü Serbest Doku Aktarımında El Dopleri İle Takip Özet   PDF
Cihan Şahin, Ceyhun Cesur, Hüseyin Karagöz
 
Cilt 5, Sayı 1 (1997) Gorlin-Goltz Sendromu ve Deri Lezyonlarının Cerrahi Tedavisi Özet   PDF
Hıfzı Velidedeoğlu, Meltem Çilingir, Koray Coşkunfırat, Nebil Bozdoğan, Zühtü Demir
 
Cilt 9, Sayı 2 (2001) Göz Kapağı Çevresinde Laser Yardımıyla Yapılan Gençleştirici İşlemler Özet   PDF
İsmail Kuran, Soner Tatlıdede, Gürsel Turgut, Çağrı Sade, Lütfü Baş
 
Cilt 21, Sayı 2 (2013) GÖZ KAPAĞI TÜMÖRLERİNİN İNSİDANSI Özet   PDF
Yavuz Keçeci, Funda Alkan Taşlı, Emin Sır, Güliz Özkök
 
Cilt 13, Sayı 1 (2005) Göz Kapağinda Deri Şarbonu; Vaka Takdimi Ve Literatürün Gözden Geçirilmesi Özet
Sfvet Örs
 
Cilt 21, Sayı 1 (2013) GÖZDEN KAÇAN CAM FRAGMANA BAĞLI YARALANMADAN 5 YIL SONRA ANİ GELİŞEN MEDİAN SİNİR HASARI Özet   PDF
Medeni Volkan Kıyak, Kamuran Zeynep Sevim, Ayşin Karasoy Yeşilada, Semra Karşıdağ, Dağhan Dağdelen
 
Cilt 13, Sayı 1 (2005) Greft Donor Alani Bakiminda Hidrojel Kullanimi Özet   PDF
Adem Özkan, Zekeriya Tosun, Sadık Şentürk, Sema Tuncer, Nedim Savacı
 
Cilt 24, Sayı 1 (2016) Greft Hazırlamada Pratik Yeni Bir Yöntem: Bactigras Kağıdı Kullanımı Ayrıntılar   PDF
Muzaffer Durmuş
 
Cilt 13, Sayı 3 (2005) GREFTSİZ SINDAKTİLİ TEDAVİ YÖNTEMLERİ Özet   PDF
Ersin ÜLKÜR, Cengiz AÇIKEL, Bahattin ÇELİKÖZ
 
Cilt 2, Sayı 1 (1980) Gülhane Askeri Tıp Akademisi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği ile Bağlı Ünitesi Yanık Merkezinin Bir Yıllık Çalışma Aktivitesi Özet   PDF
Cemal Aytemiz, Lütfi Baş, Cevdet Barış, Harun Özkan
 
Cilt 5, Sayı 3 (1997) Gülhane ve Modern Türk Tıbbı Kuruluşunun 100. Yılı Özet   PDF
Naki Selmanpakoğlu, Selçuk Işık
 
Cilt 23, Sayı 3 (2015) Guyon kanalı sendromu: kitleye bağlı üç olgunun sunumu Özet   PDF
Nesibe Sinem Çiloğlu, Erkin Önsal, Alpay Duran, Ayşe İrem Mert, Ekrem Keskin
 
Cilt 17, Sayı 3 (2009) HAMİLELERDE ve LAKTASYONDA BOTULİNUM TOKSİN A UYGULAMALARININ YERİ Özet   PDF
Tonguc İşken, Ergin Yücel
 
Cilt 2, Sayı 3 (1994) Hastaneler Arası Malign Melanom Çalışma Grubu Özet   PDF
Sıdıka Kurul, Oya Kocabalkan, Gürhan Özcan
 
Cilt 9, Sayı 2 (2001) Hastanız Ne Düşünüyor? Özet   PDF
Reha Yavuzer, Alper Sarı, Yakup Sarıgüney, Osman Latifoğlu, Kenan Atabay
 
Cilt 15, Sayı 1 (2007) HASTANIZ UYGUN SÜTYEN KULLANIYOR MU? KLİNİĞİMİZE BAŞVURAN BAYANLARIN SÜTYEN UYGUNLUK PROFİLİ Özet   PDF
Kemal FINDIKÇIOĞLU, Fulya FINDIKÇIOĞLU, Tuba GÜÇLÜ, Selahattin ÖZMEN, Sühan AYHAN
 
Cilt 25, Sayı 1 (2017) HAVA YASTIĞI TRAVMASINA BAĞLI YÜZ YANIĞI Özet   PDF
Gökçe Yıldıran, Osman Akdağ, Mehtap Karameşe, Zekeriya Tosun
 
Cilt 20, Sayı 1 (2012) HAVA YASTIĞINA BAĞLI OLUŞAN ÖNKOL YANIK OLGUSU VE LİTERATÜRÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ Özet   Başlıksız ()   PDF
Halit Baykan, Ali Murat Kalender, Perihan Öztürk, Hilmi Şen, Kemal Özyurt, Selim Bozkurt
 
Cilt 13, Sayı 1 (2005) Hayvan Isiriğina Bağli Totale Yakin Alt Dudak Defektinin Bilateral Nazolabial Flep İle Rekonstrüksiyonu: Olgu Sunumu Özet   PDF
Birol Civelek, Fatih Öktem, Selim Çelebioğlu
 
Cilt 3, Sayı 3 (1995) Hemangiom Tedavisinde İnterferon a-2a Kullanımı Özet   PDF
Nedim Savacı, Zekeriya Tosun, Mübin Hoşnuter
 
Cilt 1, Sayı 2 (1978) Hemanjiomalarda Konsevatif Tedavi Sonuçları Özet   PDF
Ömer Şensöz, Güler Gürsu, Onur Erol
 
Cilt 20, Sayı 1 (2012) HEMİFASİYAL ŞİŞLİK ŞİKAYETİ İLE GELEN HASTADA AYIRICI TANI: OLGU SUNUMU Özet   PDF
Tamer Şakrak, İsmail Küçüker, Ercan Demirbağ
 
Cilt 22, Sayı 1 (2014) Heparin Pompası: Parmak Replantasyonu Sonrasında Gelişen Venöz Yetersizlik Olgusunda Alternatif Bir Uygulama Özet   PDF
Mehmet Haşim Güner, Ayhan Buz, Tahsin Görgülü
 
Cilt 21, Sayı 3 (2013) Hidradenit Süpürativalı Hastalara Yaklaşımlarımız ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi Özet   Untitled ()   PDF
Onur Egemen, Özay Özkaya, Çağdaş Orman, Turgut Kayadibi, Mithat Akan
 
Cilt 5, Sayı 1 (1997) Hidroflorik Asit Yanıkları (olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi) Özet   PDF
Sarper Yılmaz, Ali Rıza Erçöçen, Serdar Gültan
 
Cilt 2, Sayı 2 (1994) Hiperbarik Oksijen'in Yanık Tedavisinde Morbidite ve Mortaliteye Etkisi Özet
Nazım Durak, Emin Elbüken, Fuat Yüksel, Fatih Peker, Erol Kışlaoğlu
 
Cilt 10, Sayı 2 (2002) Hiperglisemik Vasatın Keratinosit Proliferasyonu ve Apoptoz Üzerine Etkisi Özet   PDF
Mustafa Şengezer, Mustafa Deveci, Yalçın Bayram
 
Cilt 25, Sayı 3 (2017) HİPERMASTİNİN EŞLİK ETTİĞİ BİLATERAL ELASTOFİBROMA DORSİ OLGUSU: OLASI BİR İLİŞKİNİN SORGULANMASI Özet   PDF
İlknur Keskin, Bircan Kolbaşı, Aslı Akhan, Hasan Çelik, Mustafa Hancı, Mustafa Keskin
 
Cilt 1, Sayı 1 (1993) Hipertelorizm Cerrahisinde İntrakraniyel ve Ekstrakraniyel Yaklaşımların Birlikte Uygulanması Özet   PDF
Yücel Erk, Emin Mavili, Kemal Benli
 
Cilt 2, Sayı 1 (1980) Hipospadias Cerrahi Tedavisi Dokuz Yıllık Deneyim Özet   PDF
Namık K. Baran, Harun Özkan, Lütfi Baş, İlker Özgen
 
Cilt 10, Sayı 2 (2002) Hipospadias Cerrahisinde Başarıyı Etkileyen Faktörler ve Komplikasyonların Önlenmesi Özet   PDF
Tamer Seyhan, Çoşkun Şahin
 
Cilt 6, Sayı 1 (1998) Hipospadias Cerrahisinde Teknik Seçiminde Taktikler Özet   PDF
Ecmel Songür, Mehmet Alper, Tahir Gürler, Ufuk Bilkay, Serhat Totan, Özgür Erdem
 
Cilt 4, Sayı 2 (1996) Hipospadias İle Birlikte Bulunan Doğumsal Anomaliler: 630 Olgunun Retrospektif Analizi Özet   PDF
Nezail Demirciler, Osman Latifoğlu, Orhan Babuçcu, Reha Yavuzer, Kenan Atabay
 
Cilt 6, Sayı 1 (1998) Hipospadiasta Embriyopatogenez ve Klinik Sınıflama Özet   PDF
Selçuk Akın
 
Cilt 6, Sayı 1 (1998) Hipospadiasta Komplikasyonlar ve Buna Karşı Alınacak Önlemler Özet   PDF
Mesut Özcan
 
Cilt 22, Sayı 2 (2014) Hipotenar Hammer Sendromu: Olgu Sunumu Özet   PDF
Süleyman Altınkaya, Orhan Tunalı, Güzin Yeşim Özgenel, Ramazan Kahveci
 
Cilt 4, Sayı 3 (1996) Hızla Büyüyen NöroFibrom: Bir Von Recklinghausen Olgusu Özet   PDF
Yavuz Keçeci, Tahir Gürler, Mehmet Alper, Hakan Gündoğan, Ulvi Güner, Arman Çağdaş
 
Cilt 18, Sayı 3 (2010) HIZLI BÜYÜYEN İZOLE DEV PERİNEAL LİPOM: BİR OLGU SUNUMU Özet   PDF
Şafak Uygur, Tolga Eryılmaz
 
Cilt 17, Sayı 3 (2009) HYALURONİK ASİDİN SIÇAN MODELİNDE KAPSÜL KONTRAKTÜRÜ GELİŞİMİNDE ETKİSİ Özet   PDF
Serdar Toksoy, Mehmet İlker Bilgiç, Hüseyin Karanfil, Mithat Akan, Tayfun Aköz
 
Cilt 1, Sayı 1 (1993) I. Dorsal Metakarpal Artere Dayalı Nörovasküler Ada Flebi Özet   PDF
Ramazan Kahveci, Ahmet Karacalar, Mesut Özcan
 
Cilt 12, Sayı 1 (2004) İÇ KORTEKS İLİAK FLEP İLE MANDİBULA REKONSTRÜKSİYONU: VAKA TAKDİMİ Özet   PDF
Mustafa Akyürek, Tunç Şafak, Abdullah Keçik
 
Cilt 21, Sayı 3 (2013) İhmal Edilmiş Dev Baş-Boyun Kanserleri Üzerine Epidemiyolojik Bir Bakış Özet   PDF
Önder Karaaslan, Erhan Sönmez, Özlem Karataş Silistreli
 
Cilt 20, Sayı 1 (2012) İHMAL EDİLMİŞ KUTANÖZ LEİOMYOSARKOM: OLGU SUNUMU Özet   PDF
Burak Özkan, Harun Çöloğlu, Nebil Bal, Hüseyin Borman
 
Cilt 20, Sayı 2 (2012) İKİ AŞAMALI TENDON REKONSTRÜKSİYONU: 31 HASTANIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ Özet   PDF
Nesibe Sinem Çiloğlu, Afet Öncel, Mustafa Tercan
 
Cilt 19, Sayı 2 (2011) İKİ NOKTA AYRIM TESTİ İÇİN BASİT VE KULLANIŞLI BİR ALET Özet   PDF
Utku can Dölen, Yüksel Kankaya, Uğur Koçer
 
Cilt 8, Sayı 3 (2000) İki Parmağı Ampute Elin Rekonstrüksiyonunda On-Top Plasti Tekniğinin Kullanılması Özet   PDF
İsmail Kuran, Ayşin Karasoy, Uğur Tosun, Lütfü Baş
 
Cilt 20, Sayı 2 (2012) İKİ TARAFLI DOĞUMSAL NOSTRİL DARLIĞININ ONARIMINDA İKİ TARAFLI HELİKAL RİM SERBEST FLEBİ Özet   PDF
Çetin Duygu
 
Cilt 2, Sayı 1 (1980) İki Taraflı Dudak Yarıklarının Tek Evreli Tedavisi Özet   PDF
Ege Özgentaş, Onur Erol, Yücel Erk, Abdullah Keçik
 
Cilt 3, Sayı 1 (1995) İki Taraflı Radial Eksiklik (Vaka Takdimi) Özet   PDF
Nedim Savacı, Ayhan Taştekin, Hasan Koç
 
Cilt 2, Sayı 2 (1994) İki ve Üç Boyutlu Mikrovasküler Rekonstrüksiyonlarda Serbest Radial Ön Kol Flebi Kullanımı Özet
Cemal Şenyuva, Zeki Güzel, Yağmur Aydın, Nuri Çelik, Akın Yücel, Mehmet Bayramiçli, Ali N. Mındıkoğlu
 
Cilt 9, Sayı 3 (2001) İleri Derecede bir Rinofima Olgusu: Vaka Takdimi Özet   PDF
Hayati Akbaş, Ethem Güneren, Lütfi Eroğlu, Ahmet Demir, Mustafa keskin, Ata Uysal
 
Cilt 12, Sayı 1 (2004) İLERİ EVRE BAŞ-BOYUN TÜMÖRLERİMİZİN RETROSPEKTİF ANALİZİ Özet   PDF
Aysin Karasoy, Uğur Tosun, İlkay Hüthüt, Kemal Uğurlu, Soner Tatlıdede, İsmail Kuran, Öznur Aksakal, Lütfü Baş
 
Cilt 21, Sayı 1 (2013) İLERİ YAŞLI HASTALARDA ONKOLOJİK REZEKSİYON SONRASI BURUN VE ÇEVRESİNİN ALIN FLEBİ İLE ONARIMI Özet   PDF
Onur Egemen, Muhammed Beşir Öztürk, Özay Özkaya, İlker Üsçetin, Mithat Akan
 
Cilt 6, Sayı 2 (1998) İleri Yaşta Opere Edilmiş Damak Yarıklı Hastalarda Operasyon Tipinin Velofaringeal Yetmezlik Üzerine Olan Etkisi (Palatoplasti tipinin velafaringeal yetmezliğe etkisi) Özet   PDF
Ahmet Terzioğlu, Bülent Erdoğan, Tayfun Aköz, Gürcan Aslan, Ali Altıntaş
 
Cilt 2, Sayı 3 (1994) İlerlemiş Deri Kanserlerinin Rezeksiyonu Sonucu Oluşan Geniş Skalp, kemik ve Dura Defektlerinin Hemen Onarımı için Flep Seçeneklerinin Değerlendirilmesi Özet   PDF
Zeki Güzel, Yağmur Aydın, Cemal Şenyuva, Cemal Aygıt, Mehmet Bayramiçli, Zihni Sanus, Ali N. Mındıkoğlu, Muzaffer Altıntaş
 
Cilt 2, Sayı 3 (1994) İlerlemiş Orbito-Maksiller Bölge Tümörlerinde Geniş Cerrahi Eksizyon Sonrası Primer Onarım: 31 Klinik Olgunun Analizi Özet   PDF
Ersal Kaya, Cemil Dalay, Metin Yavuz, Sabri Acartürk, Kamuran Kıvanç, Önder Kıvanç
 
Cilt 9, Sayı 3 (2001) İlginç Bir Temal Yanık Sebebi: Bardak Çekme Özet   PDF
Hayati Akbaş, Ethem Güneren, Lütfi Eroğlu, Ahmet Demir, Mustafa Keskin, Ata Uysal, Mustafa Ayyıldız
 
Cilt 14, Sayı 2 (2006) İLGİNÇ VE ÖLDÜRÜCÜ BİTKİ KÖKENLİ OLAN BUTTERCUP (RANUNCULUS: DÜĞÜN ÇİÇEĞİ) YANIĞI Ayrıntılar   PDF
İlteriş Murat EMSEN
 
Cilt 11, Sayı 2 (2003) İliak Flep ile Mandibula Rekonstrüksiyonu Özet   PDF
Mustafa Akyürek, Tunç Şafak, Abdullah Keçik
 
Cilt 13, Sayı 1 (2005) İliak Kemik Grefti Donor Alanindaki Insizyonel Herni Gelişimi Özet
Hakan Ağır, Cenk Şen, Deniz İ. Çek
 
Cilt 9, Sayı 1 (2001) Ilımlı Derecede Etanol İntoksikasyonunun Rat Mcfarlane Flepleri Üzerine Etkisi Özet   PDF
Mustafa Tercan, Kenan Çoban, Ahmet Çığlı, Süleyman Özen, Ali Gürlek
 
Cilt 25, Sayı 1 (2017) İLK BULGUSU UZAK CİLT METASTAZI OLAN GEÇ DÖNEM NÜKS MEME KANSERİ: OLGU SUNUMU Özet   PDF
Serbülent Güzey, Andaç Aykan, Serdar Öztürk, Sedat Avşar
 
Cilt 8, Sayı 3 (2000) İlk Pansumanda Deri Grefti Kayıplarını Önlemek İçin Steri-Strip Uygulaması Özet   PDF
Azize Kılıç, Emre Özdengil, Özlem Şahin
 
Cilt 8, Sayı 3 (2000) İnferior Pediküllü Teknik İle Redüksiyon Mammoplasti Deneyimlerimiz Özet   PDF
Gökhan Adanalı, Asuman Tuncel, Meltem Ayhan, Metin Görgü, Bülent Erdoğan
 
Cilt 13, Sayı 2 (2005) İnferior Piramidal Pediküllü Glandüler Flep İle Meme Küçültme Ameliyatında "Anahtar Deliği" Kalıbının Kullanımına Yeni Bir Yaklaşım Özet   PDF
İrfan Özyazgan, Teoman Eskitaşçıoğlu, Halit Baykan, Galip K. Günay
 
Cilt 25, Sayı 4 (2017) İnguinal Bölge Rekonstrüksiyonunda İki Katmanlı Sirküler İlerletme Flebi Özet   PDF
Enver Arpacı, Serdar Altun
 
Cilt 14, Sayı 3 (2006) İNGUİNAL BÖLGEDE MUSKULOKUTANÖZ ANTEROLATERAL UYLUK (ALU) ADA FLEBİ İLE REKONSTRÜKSİYON Özet   PDF
Ufuk BİLKAY, Gökhan TEMİZ, Cüneyt ÖZEK, Yalçın AKIN
 
Cilt 18, Sayı 1 (2010) İNSAN ISIRIĞI SONRASI OLUŞAN KULAK LOBÜL HASARININ REKONSTRÜKSİYONU Özet   PDF
Mert Demirel, Cem Çerkez, Zeki Can
 
Cilt 11, Sayı 2 (2003) İnsan Isırıkları Özet   PDF
A.Aydan Köse, Yakup Karabağlı, A.Emre Koçman, Mehmet Turgut, Cengiz Çetin
 
Cilt 18, Sayı 2 (2010) İNSAN LÖKOSİT ANTİJEN (HLA) CLASS I EKSİKLİĞİ SENDROMLU HASTANIN CİLT BULGULARI: NADİR BİR OLGU SUNUMU Özet   PDF
Mert Demirel, Savaş Serel, Burak Kaya, Zeki Can
 
Cilt 8, Sayı 1 (2000) Internal Mammary Damarların Alıcı Olarak Kullanımıyla Serbest Tram Flep Meme Rekonstrüksiyonu Özet   PDF
Tuğrul Maral, Hüseyin Borman, Gürhan Özcan
 
Cilt 25, Sayı 2 (2017) INTERNAL PEDAL AMPUTATION IN DIABETIC FOREFOOT ULCERS Özet   PDF (English)
Hakan Arslan, Muzaffer Altındaş, Anıl Demiröz
 
Cilt 4, Sayı 2 (1996) İnterpozisyonel Ven Grefti İle Ayaktan Ele Parmak Transferi Özet   PDF
Selçuk Işık, Mustafa Şengezer, Mehmet Sezgin, Naki Selmanpakoğlu
 
Cilt 24, Sayı 2 (2016) İntralezyoner Kortikosteroid Tedavisi Sonrası Gelişen Lineer Kutanöz Atrofi: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi Özet   PDF
Muzaffer Durmuş
 
Cilt 23, Sayı 2 (2015) İntramusküler Diklofenak Enjeksiyonuna Bağlı Nicolau Sendromu Özet   PDF (English)
Elif Sarı
 
Cilt 14, Sayı 2 (2006) İNVERTE MEME UCU: LİTERATÜRÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ Özet   PDF
Galip AĞAOĞLU, İlker MANAVBAŞI, Yalçın KÜLAHÇI, Onur EROL
 
Cilt 10, Sayı 2 (2002) Isırılma Sonucu Oluşmuş Subtotal Burun Amputasyon Defektinin Rekonstrüksiyonu: Olgu Sunumu Özet   PDF
Akın Demiralay, Cemal Aygıt
 
Cilt 2, Sayı 1 (1980) Isıtılmış Kanın Kapiller Sistem ve Dolaşımında Oluşturduğu Değişiklikler ve Bunlara Steroidin Etkilerinin Deneysel Olarak Araştırılması Özet   PDF   PDF
Cevdet Barış
 
Cilt 3, Sayı 2 (1995) İskeletsel Sınıf III Anomalilerin Tedavisinde Simultane Bimaksiller Girişimler Özet   PDF
Nejat Bora Sayan, Haluk İşeri, Zekai Yaman, Cahit Üçok
 
Cilt 20, Sayı 3 (2012) İSKELETSEL SINIF III HASTANIN ORTODONTİK VE ORTOGNATİK CERRAHİ İLE KOMBİNE TEDAVİSİ VE ORTAYA ÇIKAN KOMPLİKASYON: SUBKONDİLER KIRIK Özet   PDF
Mehtap Karameşe, Zehra İleri, Malik Abacı, Özlem Akıncı, Zekeriya Tosun, Abdullah Demir
 
Cilt 3, Sayı 3 (1995) İskemik Önkol Yaralanmaları Özet   PDF
Sühan Ayhan, Serol İnceoğlu, Cemalettin Çelebi, Kenan Atabay
 
Cilt 10, Sayı 1 (2002) İskemi-Reperfüzyon Hasarının Kas Flebi Üzerindeki Etkilerinin Mikrosirkulatuar Düzeyde Gösterilmesi Özet   PDF
Gökhan Adanalı, Mustafa Nişancı, Asuman Tuncel, Dilek Şenen, Murat Türegün
 
Cilt 7, Sayı 1 (1999) İskemi-Reperfüzyon Yaralanmasında Nitrik Oksit Kullanımının Kas Flebi Mikrosirkülasyonuna Etkileri Özet   PDF
Murat Türegün, Mustafa Nişancı, Haluk Duman, Naki Selmanpakoğlu
 
Cilt 2, Sayı 1 (1980) İskial Dekübitus Ülserlerinin Deri-Adele (Gluteus Maksimus) Flebi ile Onarımı Özet   PDF
Sabri Acartürk, Ertuğrul Özmen, Kamuran Kıvanç
 
Cilt 25, Sayı 2 (2017) ISOLATED UPPER EYELID COLOBOMA Özet   PDF (English)
Atilla Adnan Eyüboğlu, Harun Çöloğlu, Çağrı Ahmet Uysal, Abbas Albayati, Nilgün Markal Ertaş
 
Cilt 24, Sayı 1 (2016) İYATROJENİK YANIKLAR Özet   PDF
Burak Kaya, Bahadır Çelik, Cem Çerkez, Emrah Aslan, Servet Elçin Alpat, Savaş Serel
 
Cilt 12, Sayı 2 (2004) Jinekomasti Nedeniyle Yapılan Meme Amputasyonu ve Meme Başı-Areola Transplantasyonu Özet   PDF
Deniz İşcen Çek, Mehmet Reis, Cenk Şen, Çiğdem Ünal
 
Cilt 19, Sayı 2 (2011) JİNEKOMASTİ OLGULARINDA GLANDÜLER EKSİZYONU KOLAYLAŞTIRAN HİLAL EKSİZYON YAKLAŞIMI Özet   PDF
Derya Özçelik, Fatma Kaçağan
 
Cilt 13, Sayı 2 (2005) Jinekomasti Tedavisinde Cerrahi Eksizyon-Liposuction Kombinasyonu: Klinik Deneyimlerimiz Ayrıntılar
Mübin Hoşnuter, Eksak Kargı, Bülent Tekereroğlu, Cem Payaslı, Ahmet Işıkdemir
 
Cilt 22, Sayı 2 (2014) Jinekomasti tedavisinde ‘liposuction’ – artroskopik kıkırdak traşlayıcı kombinasyonu Özet   PDF
Burak Ersoy, Tayfun Aköz
 
Cilt 19, Sayı 2 (2011) JİNEKOMASTİDE LİPOSAKŞIN VE PULL-THROUGH TEKNİĞİ KOMBİNASYONU Özet   PDF
Mehtap Karameşe, Mustafa Keskin, Mustafa Sütçü, Osman Akdağ, Zekeriya Tosun, Nedim Savacı
 
Cilt 19, Sayı 3 (2011) KAFA LAMBASI: PRATİK VE UCUZ BİR IŞIK KAYNAĞI Özet   PDF (English)   PDF
Muhammed Beşir Öztürk, Onur Egemen, Özay Özkaya, Soner Tatlıdede
 
Cilt 15, Sayı 1 (2007) KAFI ŞİŞİRİLMİŞ TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ NAZOGASTRİK BESLENME TÜPÜNÜN TRAKEAYA GİTMESİNİ ENGELLER Mİ? Ayrıntılar   PDF
Muhitdin ESKİ, İsmail ŞAHİN, Ahmet COŞAR, Mustafa ŞENGEZER
 
Cilt 15, Sayı 1 (2007) KALÇA EKLEM STABİLİTESİNİN SAĞLANMASI İÇİN SAPLI FONKSİYONEL ANTEROLATERAL KAS-DERİ FLEBİNİN KULLANILMASI (OLGU SUNUMU) Özet   PDF
Şükrü Yazar, Metin Türkmen, Metin Çakmakçı
 
Cilt 17, Sayı 3 (2009) KALP ve DAMAR CERRAHİSİ UYGULAMALARINDA PLASTİK CERRAHİ YARDIMI GEREKTİREBİLEN KOMPLİKASYONLAR Özet   PDF
Mehmet Oguz Yenidünya, Özlem A. Gündeşlioğlu
 
Cilt 18, Sayı 1 (2010) KANAMAYLA BAŞVURAN VE ATİPİK YERLEŞİMLİ İNFANTİL HEMANJİYOPERİSİTOM: OLGU SUNUMU Özet   PDF
TAMER SEYHAN, Hüseyin Borman, Nebil Bal
 
Cilt 11, Sayı 3 (2003) Kanser Genetiği Penceresinden Ailesel Malign Melanomaya Bakış Özet   PDF
Ahmet Dursun, Eksal Kargı, Mübin Hoşnuter, Orhan Babucçu, Necat İmirzalıoğlu
 
Cilt 20, Sayı 1 (2012) KAPİLLER MALFORMASYONDAN KAYNAKLANAN RETİFORM HEMANJİYO-ENDOTELYOMA: NADİR BİR OLGU Özet   PDF   PDF (English)
Kemal Fındıkçıoğlu, Fulya Fındıkçıoğlu, Caner Kutlugün, Pınar Karabağlı
 
Cilt 9, Sayı 2 (2001) Karın Ön Duvarı Defektinin Torakoepigastrik Flep Onarımı Özet   PDF
Nilgün Markal Ertaş, Arif Eroğlu, İlker Üsçetin, Selim Çelebioğlu
 
Cilt 10, Sayı 2 (2002) Karın Orta Hat Skarı Olan Hastalarda Vertikal Abdominoplasti Özet   PDF
Hüseyin Borman, Tuğrul Maral,
 
Cilt 17, Sayı 3 (2009) KARPAL TÜNEL PROKSİMALİNDE BİFİD MEDİAN SİNİR Özet   PDF
Ayşegül Yavuz, Mustafa Karaca, Serkan Yıldırım, Tayfun Akoz
 
Cilt 12, Sayı 3 (2004) Karpal Tünel Sendromu: Ameliyat Sonrası Erken Dönemde Klinik Ve Elektromiyografik Bulguların Karşılaştırılması Özet   PDF
Doğan Tuncalı, Ayşe Yüksel Barutçu, Gürcan Aslan
 
Cilt 6, Sayı 2 (1998) Kas Flebi Modelinde İskemi-Reperfüzyon Hasarının Biyokimyasal Analiz Yöntemi İle Monitorizasyonu Özet   PDF
Gökhan Adanalı, Ali Rıza Erçöçen, Sarper Yılmaz, Zeki Can, Kutlu Sevin
 
Cilt 12, Sayı 1 (2004) KAS FLEBİ VE POLİPROPİLEN MESH İLE ONARIM UYGULADIĞIMIZ TAM KATLI GÖĞÜS DUVAR DEFEKTLİ OLGULARIMIZ Özet   PDF
Soner Tatlıdede, Uğur Tosun, Ayşin Karasoy, Gürsel Turgut, İsmail Kuran, Murat Yaşaroğlu, Ilgaz Doğusoy, Hatice Coşkun
 
Cilt 4, Sayı 1 (1982) Kas-Deri Flepleriyle İlgili Klinik Çalışmalarımız Özet   PDF
Muzaffer Altıntaş, İbrahim Yıldırım, Ali Nihat Mındıkoğlu, Sıdıka Kurul, Akdoğan Erözbek, Baha Sezer
 
Cilt 14, Sayı 3 (2006) KASIK FLEBİ DONOR ALANINA TÜMÖR İMPLANTASYONU Özet   PDF
Şükrü YAZAR, Yağmur AYDIN, Akın YÜCEL, M. Zeki GÜZEL
 
Cilt 11, Sayı 1 (2003) Kastenbauer Yöntemi ile Kepçe Kulak Deformitesi Onarımı Özet   PDF
Meltem Çilingir, Ertan Seçkin, Hasan Fındık, Mahmut Dinçler
 
Cilt 24, Sayı 4 (2016) Kemik defektlerinin onarımında otojen kemik grefti, demineralize kemik matriksi (DKM), ß trikalsiyum fosfat (ß TKF) ve DKM + ß TKF kombinasyonu kullanımının kıyaslanması Özet   PDF
Melike Oruç, Yüksel Kankaya, Koray Gürsoy, Kaya Yıldız, Uğur Koçer, Duygu Kankaya, Gökhan Koca, Selma Uysal, Aytül Kılınç
 
Cilt 25, Sayı 1 (2017) KEPÇE KULAK CERRAHİ TEDAVİSİ: 108 HASTADA 5 YILLIK KLİNİK DENEYİM PROMINENT EAR SURGICAL TREATMENT: 5 YEARS OF CLINICAL EXPERIENCE ON 108 PATIENTS Özet   PDF
Erkan Yüce, Ali Can Gunenc, Ahmet Faruk Yücel, Memet Yazar, Semra Karşıdağ
 
Cilt 24, Sayı 3 (2016) Kepçe Kulak Onarımında Kombine Tekniklerin Etkinliği Özet   PDF
Cemal Alper Kemaloğlu, Fatih Kılıç, Fatih Doğan
 
Cilt 25, Sayı 1 (2017) KEPÇE KULAK REKONSTRÜKSİYONUNDA PERİKONDRİYUMUN ÖNEMİ Özet   PDF
Adnan Uzunismail
 
Cilt 4, Sayı 1 (1982) Keratoakantoma ve Skuamoz Hücreli Karsinoma İkilemi Özet   PDF
Abdullah Keçik, Galip K. Günay, Güler Gürsu, Onur Erol
 
Cilt 19, Sayı 2 (2011) KIKIRDAK AŞINDIRMADA BASİT VE ETKİLİ BİR YÖNTEM Özet   PDF
Mustafa Karaca, Mithat Akan, Mehmet Ersin Gönüllü, Caner Kaçmaz, Tayfun Aköz
 
Cilt 14, Sayı 3 (2006) KİMURA HASTALIĞI Ayrıntılar   PDF
Dilek ŞENEN, Belgizar AŞÇI, Halit URGAN, Gökhan ADANALI, Bülent ERDOĞAN
 
Cilt 21, Sayı 3 (2013) Kimura Hastalığı: İki Olgu Sunumu ile Birlikte Literatürün Gözden Geçirilmesi Özet   PDF
Önder Karaaslan, Görkem Çalışkan, Özlem Karataş Silistreli, Erhan Sönmez, Aylin Örgen Çallı
 
Cilt 11, Sayı 3 (2003) Kimyasal Madde Yanıkları Özet   PDF
Güzin-yeşim Özgenel Ege, Ramazan Kahveci, Selçuk Akın, Serhat Özbek, Mesut Özcan
 
Cilt 12, Sayı 2 (2004) Kırkbeş Yıl Sonra Bir Çapraz Bacak Flabı Özet
Deniz İşcen Çek
 
Cilt 21, Sayı 1 (2013) KISMİ EDENTİLÖZ HASTADA MANDİIBULA FRAKTÜRÜNÜN HAREKETLİ DİŞ PROTEZİ İLE SABİTLENMESİ Özet   PDF
Hakan Bulam, Kemal Fındıkçıoğlu, Selahattin Özmen
 
Cilt 8, Sayı 1 (2000) Kısmi Kalınlıklı Deri Grefti Donör Alanının İyileşmesinde Şeffaf Örtü ve Rifamisinli Tüllegrassın Karşılaştırılması Özet   PDF
Ayşin Karasoy, Aydın Gözü, İsmail Kuran, Lütfü Baş, Damlanur Sakız, Ayşim Sungun
 
Cilt 9, Sayı 1 (2001) Kısmi kalınlıklı deri grefti donör alnının iyileşmesinde şeffaf örtü ve rifosinli tüllegrassın karşılaştırılması - Tartışma Özet   PDF
Mübin Hoşnuter
 
Cilt 21, Sayı 3 (2013) Kısmi Kalınlıkta Deri Grefti Donör Alanını Korumak için Dizayn Edilmiş Basit Strafor Çerçeve Özet   PDF
Ufuk Askeroğlu, Seda Asfuroğlu Barutça, Turgut Kayadibi, İlker Üsçetin, Mithat Akan
 
Cilt 1, Sayı 1 (1993) Kliniğimizdeki İlk Kraniyofasiyal Cerrahi Uygulamaları Özet   PDF
Ömer Şensöz, Uğur Koçer, Ali Teoman Tellioğlu, Selim Çelebioğlu, Mehmet Mutaf, Kenan Arifoğlu
 
Cilt 24, Sayı 2 (2016) Kliniğimize Başvuran Rekonstrüktif ve Estetik Hastaların Sosyokültürel Özellikleri ve Memnuniyet Seviyeleri Özet   PDF
Elif Sarı
 
Cilt 14, Sayı 3 (2006) KÖK HÜCRELER Özet   PDF
Selahattin ÖZMEN, Fulya FINDIKÇIOĞLU, Maria SİEMİONOW
 
Cilt 21, Sayı 2 (2013) KOMPLEKS DİRSEK DEFEKTLERİNİN ONARIMINDA KONVANSİYONEL VE FONKSİYONEL BİR SEÇENEK- TORAKOLOMBER İNTERPOLASYON FLEBİ Özet   PDF
Kamuran Zeynep Sevim, Medeni Volkan Kıyak, Yavuz Arıkan, Ayşin Karasoy Yeşilada, Dilgem Memmedov, Dağhan Dağdelen, Semra Karşıdağ
 
Cilt 13, Sayı 3 (2005) KOMPLİKASYONLU OPERE HİPOSPADİAS TEDAVİSİNDE TÜBÜLARİZE İNSİZE PLAK ÜRETROPLASTİ (TİPU) ONARIM TEKNİĞİ Özet   PDF
Ersin ÜLKÜR, Özge ERGÜN, Bahattin ÇELİKÖZ
 
Cilt 12, Sayı 2 (2004) Kompozit Doku Allotransplantasyonunda İmmünolojik Faktörler Temelinde Preklinik Çalışmalar ve Hayvan Modelleri Özet   PDF
Betül Gözel Ulusal, Ali Engin Ulusal, Şükrü Yazar, Li-Man Hung, Fu Chan Wei
 
Cilt 13, Sayı 3 (2005) KOMPOZİT DOKU ALLOTRANSPLANTASYONUNUN EVRİMİ VE KLİNİK UYGULAMALAR Özet   PDF
Ali Engin Ulusal, Betül Gözel Ulusal, Fu-Chan Wei
 
Cilt 11, Sayı 2 (2003) Kondil Kırıklarında Açık ve Kapalı Tedavinin Karşılaştırılması Özet   PDF
Serdar Öztürk, Yalçın Bayram, Mustafa Deveci, Haluk Duman, Mustafa Şengezer, Murat Türegün, Selçuk Işık
 
Toplam 1034 ögeden 1 - 500 arası 1 2 3 > >>