Maksillofasyal Cerrahi, Kraniofasiyal Cerrahi, Mikrocerrahi, El Cerrahisi, Kaza Cerrahisi, Doğmalık Malformasyonların Cerrahisi, Yanık Tedavisi ve Estetik Cerrahi, plastic surgery, reconstructive surgery, aesthetic surgery, hand surgery, microsurgery, Cenk Demirdöver, Cenk, Demirdöver

Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 18, Sayı 3 (2010) KONDROİD SİRİNGOMA: NADİR BİR DERİ TÜMÖRÜ Özet   PDF
Tolga Eryılmaz, Enis Kömürcü
 
Cilt 24, Sayı 1 (2016) Kongre Bildirilerinin Kaderi Nedir? TPRECD 31. Ulusal Kurultayında Sunulan Sözel Ve Poster Bildirilerin Uluslararası Yayına Dönüştürülme Oranları Özet   PDF
Burak Ersoy
 
Cilt 15, Sayı 1 (2007) KONJENİTAL ASİMETRİK AĞLAYAN YÜZ Özet   PDF
Nilgün Markal Ertaş, Barış Çağlar, Hüseyin Borman
 
Cilt 13, Sayı 1 (2005) Konjenital Dev Nevüs İle Karişan Bir Patoloji: Diastematomyeli Özet   PDF
Zekeriya Tosun, Zeynep Karaçor, Demet Aydoğdu Kreşçi, Mehmet Erkan Üstün, Mustafa Cihat Avunduk, Nedim Savacı
 
Cilt 3, Sayı 3 (1995) Konjenital Granüler Hücreli Tümör Özet   PDF
Cengiz Çetin, Aydan Kaynakdemir, Rezzan Köksaloğlu
 
Cilt 4, Sayı 3 (1996) Konjenital Ptosis Onarımında Levator Kası İleletme Yöntemi Özet   PDF
Önder Kıvanç, Recep Anlatıcı, Nedim Sarıfakioğlu
 
Cilt 19, Sayı 1 (2011) KOPAN KULAĞIN ACİL ONARIMI: BİR OLGU SUNUMU Özet   PDF (English)   PDF
Yakup Çil, Atacan Emre Kocman, Serdar Öztürk, Abdul Kerim Yapıcı, Kamil Kılıç
 
Cilt 9, Sayı 2 (2001) Koroner By-Pass Uygulanan Diabetik Hastalarda Sternotomi Sonrası Gelişen Sternum Enfeksiyonunun Cerrahi Tedavisi Özet   PDF
Yağmur Aydın, Muzaffer Altıntaş, Akın Yücel, Mesut Seradjmir
 
Cilt 11, Sayı 3 (2003) Kötü İşlevli Ciddi Doğumsal Ptozis Olgusunda Anterior Levator Rezeksiyonla Düzeltim : Olgu Sunumu Özet   PDF
Gürsel Turgut, Emre Gönen, Soner Tatlıdere, İsmail Kuran
 
Cilt 15, Sayı 3 (2007) KRANİOFASİYAL DİSTRAKSİYON OSTEOGENESİZİN TARİHÇESİ Ayrıntılar   PDF
Muhitdin ESKİ
 
Cilt 1, Sayı 1 (1993) Kraniyel Deformitelerin Düzeltilmesinde Fonksiyonel ve Estetik Yaklaşım Özet   PDF
Yücel Erk, Emin Mavili, Kemal Benli
 
Cilt 3, Sayı 1 (1995) Kronik Ampiyem Tedavisinde İntratorasik Latissimus Dorsi Kas Transferinin Yeri Özet   PDF
Sıdıka Kurul, Atilla Gürses, İbrahim Dinçer, Ahmet S. Dağlı
 
Cilt 10, Sayı 1 (2002) Kronik Böbrek Yetmezliğine Eşlik Eden Bir Elastozis Perforans Serpiginoza Olgusu Özet   PDF
Hüseyin Borman, Tülin Güleç, Banu Bilezikçi
 
Cilt 19, Sayı 1 (2011) KRONİK MOREL LAVALLEE SENDROMUNUN RADYOLOJİK BULGULARI: OLGU SUNUMU Özet   PDF
Şebnem Örgüç, Işıl Başara, Pınar Özkarakaş, Levent Yoleri
 
Cilt 21, Sayı 1 (2013) KRONİK PİLONİDAL SİNÜS TRAKTINDAN GELİŞEN YASSI HÜCRELİ KARSİNOM Özet   PDF
Halit Baykan, Ömer Topuz, Kemal Özyurt, Yasemin Benderli Cihan, Emin Silay
 
Cilt 7, Sayı 3 (1999) Kronik Pilonidal Sinüs Zemininde Gelişmiş Epidermoid Karsinom: İki Olguda Gözlenen Nadir Bir Komplikasyon Özet   PDF
Akın Yücel, Yağmur Aydın, Tayfun Türkaslan, İbrahim Yıldırım, Salih Pekmezci, Murat Hız
 
Cilt 3, Sayı 3 (1995) Kronik Spinal Kord Hasarlı Hastalarda Anestezi Sırasındaki Kardiovasküler Komplikasyonlar İki Olgu Nedeniyle Özet   PDF
Mehmet Oral, Feyhan Ökten, İbrahim Aşık, Cemile Öztin, Filiz Tüzüner
 
Cilt 1, Sayı 3 (1993) Kronik ve Geniş İskial Bası Yaralarının Grasilis Kas-Deri Flebi İle Onarımı Özet
Can Karaca, Muharrem Akgüner, Adnan Menderes, Haluk Vayvada, Ali Barutçu
 
Cilt 9, Sayı 1 (2001) Kronik Venöz Ülser Tedavisinde Serbest Kas Flebi Kullanımı Özet   PDF
Hüseyin Borman, Tuğrul Maral, Gürhan Özcan
 
Cilt 4, Sayı 3 (1996) Kronik Yaralarda Kollajenaz İle Enzimatik Debridman Özet   PDF
Nedim Sarıfakioğlu, Cemil Dalay, Metin Yavuz, Erol Kesiktaş, Sabri Acartürk
 
Cilt 25, Sayı 1 (2017) KÜÇÜK ALKALİN PİL İLE CİLT ÜLSERASYONU : OLGU SUNUMU VE LİTERATÜRÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ SKIN ULCERATION CAUSED BY A SMALL ALCALINE BATTERY: CASE REPORT AND REVİEW OF THE LITERATURE Özet   PDF (English)
Fatih Tekin, Ömer Faruk Taner, Candemir Ceran, Özlem Tekin, Soner Tezcan
 
Cilt 2, Sayı 1 (1980) Kulak Kepçesi Kanserleri Özet   PDF
Cihat Borçbakan, Sedat Erkuş
 
Cilt 3, Sayı 3 (1995) Kulak Konka Defektlerinde Mastoid Flep ile Rekonstrüksiyon Özet   PDF
Selim Çelebioğlu, Cihat N. Baran, A.Teoman Tellioğlu, Uğur Koçer, A. Cemil Yıldız, Ömer Şensöz
 
Cilt 13, Sayı 3 (2005) KULAK KONKASININ POSTAURİKULER ADA FLEBİ İLE REKONSTRÜKSİYONU Ayrıntılar   PDF
Çiğdem ÜNAL, Cenk ŞEN, Deniz İşcen ÇEK
 
Cilt 25, Sayı 2 (2017) KULAKTA SKUAMÖZ HÜCRELİ KARSİNOMU TAKLİT EDEN KİTLE: WİNER NODÜLER KALSİNOZİS Özet   PDF
Emine Çiğdem Karadağ, Hatice Toy, Zekeriya Tosun
 
Cilt 18, Sayı 1 (2010) KÜLTÜRE KEMİK İLİĞİ KÖK HÜCRESİNİN UÇ-İÇE ONARILMIŞ PERİFERİK SİNİR REJENERASYONUNDAKİ ETKİSİ Özet   PDF
Mehmet Çifci, AHMET DEMİR, YENER DEMİRTAŞ, BÜLENT AYAS
 
Cilt 11, Sayı 1 (2003) Kutanöz Lenfoma Özet   PDF
Ahmet Terzioğlu, Doğan Tuncalı, Gürcan Aslan
 
Cilt 21, Sayı 3 (2013) Kutanöz Malign Granüler Hücreli Tümör: Olgu Sunumu Özet   PDF
Kayhan Zeytin, Serdar Toksoy, Ayşe İrem Mert, İhsan Türkmen, Ayşe Mine Önenerk
 
Cilt 19, Sayı 3 (2011) KUTANÖZ MALİGN MELANOMLU 84 HASTAYA AİT KLİNİK DENEYİMLERİMİZ Özet   PDF
Tekin Şimşek, Ayhan Sönmez, Ahmet Demir, Volkan Tayfur, Ethem Güneren, Lütfi Eroğlu, Levent Yıldız
 
Cilt 21, Sayı 3 (2013) Kutanöz Sarkoidoza Bağlı Proksimal Falanks Destrüksiyonu ve Boutonniere Deformitesi: Olgu Sunumu Özet   PDF
Kamuran Zeynep Sevim, Dilgem Memmedov, Medeni Volkan Kıyak, Memet Yazar, Ayşin Karasoy Yeşilada, Dağhan Dağdelen
 
Cilt 7, Sayı 2 (1999) Kutis Girata Özet   PDF
Aycan Kayıkçıoğlu, Ömer Özkan, Emin Mavili, Yücel Erk
 
Cilt 19, Sayı 2 (2011) LABİUM MİNUS HİPERTROFİSİNİN ANATOMİK FARKLILIKLAR DİKKATE ALINARAK REKONSTRÜKSİYONU Özet   PDF
Melike Güngör, Emin Sır, Diren Çelik, Ahmet Seyhan, Levent Yoleri
 
Cilt 5, Sayı 3 (1997) Lakrimal Bez Pleomorfik Adenomu Özet   PDF
Ahmet Terzioğlu, Gürcan Aslan, Mutlu Saydam
 
Cilt 13, Sayı 1 (2005) Laktasyonel Mastit Sonrasinda Beklenmedik Deformite Gelişimi Ve Otolog Doku İle Meme Büyütme Özet
Aykut Mısırlıoğlu, Tayfun Aköz
 
Cilt 4, Sayı 1 (1996) Lateral Kol Flebinin Üst ve Alt Ekstremite Defektlerinin Onarımında Kullanımı: 13 Olgunun Gözden Geçirilmesi Özet   PDF
Naci Kostakoğlu, Aycan Kayıkçıoğlu, Mustafa Akyürek, Abdullah Keçik
 
Cilt 4, Sayı 2 (1996) "Lateral Nasal Lining" İçin Yanak Mukoza Flebi Özet   PDF
Ayşegül Perçin, Uğur Koçer
 
Cilt 4, Sayı 1 (1982) Latissimus Dorsi Kas-Deri Ada Flebi ile Aksilla Onarımı Özet   PDF
Sabri Acartürk, Yalçın Kaya, Ertuğrul Özmen
 
Cilt 10, Sayı 3 (2002) Latissimus Dorsi Myokutan Ada Flebi İle Omuz Rekonstrüksiyonu: Olgu Sunumu Özet   PDF
Y. Kenan Çoban
 
Cilt 3, Sayı 2 (1995) Le Fort I Osteotomies in Orthognathic Surgery Özet   PDF (English)
İsmail Ermiş, Atakan Aydın, Ufuk Emekli, Bedrettin Görgün, Tahir Hayırlıoğlu, Atilla Arıncı
 
Cilt 11, Sayı 1 (2003) Lenfatik Malformasyonlar ve Tedavileri Özet   PDF
Aper Sarı, Reha Yavuzer, Yavuz Başterzi, Suhan Ayhan, Osman Latifoğlu
 
Cilt 23, Sayı 2 (2015) Liposakşın Yöntemiyle Jinekomasti Tedavisi: 8 Yıllık Deneyim Özet   PDF
Yakup Çil
 
Cilt 7, Sayı 1 (1999) "Liposuction" Operasyonlarında Kombine Spinal-Epidural Anestezi Uygulaması Özet   PDF
S. Tuncer, M. Hoşnuter, T. Aydemir, Z. Tosun, Nedim Savacı
 
Cilt 5, Sayı 2 (1997) Liyoflize Heterolog Kollajenin Epitelizasyona Etkisi Özet   PDF
Serhat Özbek, Zeynep Kahveci, Ramazan Kahveci, Mesut Özcan, Şahin Sırmalı
 
Cilt 3, Sayı 2 (1995) Lokal Anestezi İle Opere Edilen Vakalarda Bilinçli Sedasyon Amacı ile Midazolam ve Diazepam Kullanımı Özet   PDF
Nedim Savacı, Sadık Özmen, Ateş Duman
 
Cilt 10, Sayı 3 (2002) Lokal Anestezi İle Yapılan Nazoplasti Operasyonlarında Midazolam-Alfentanil İle Propofol-Alfentanil Sedasyonunun Karşılaştırılması Özet   PDF
Hanife Altunkaya, Sibel Kahraman, Khaty Kobat, Ülkü Aypar
 
Cilt 2, Sayı 1 (1994) Lokal Anestezik Tüketimi Özet
M.Oğuz Yenidünya, Serdar Gültan, Ali Rıza Erçöçen
 
Cilt 11, Sayı 2 (2003) Lokal Nörovasküler Ada Flebi ile Pulpa Rekonstrüksiyonu Özet   PDF
A.Cemal Aygıt, Yakup Afşar, Baykurt Özbey, Sedat Baş
 
Cilt 24, Sayı 3 (2016) Lumborakral Alanda Dev Bazal Hücreli Karsinom Özet   PDF
Arzu Akçal, Selami Serhat Şirvan, Semra Hacıkerim Karşıdağ, Kamuran Zeynep Sevim Aytuğ, Kemal Uğurlu
 
Cilt 14, Sayı 3 (2006) LUMBO-SAKRAL VE ISKIAL DEFEKTLERİN ONARIMINDA DEEPİTELİZE V-Y İLERLETME GLUTEAL PERFORATÖR FLEBİ Özet   PDF
M. Gürhan ULUSOY, Yüksel KANKAYA, Afşin UYSAL, Uğur KOÇER, Önder KARAASLAN, Nezih SUNGUR
 
Cilt 1, Sayı 2 (1978) Maksilla Habis Tümörleri Özet   PDF
Güray Tufan, Orhan İşkeceli, Bedrettin Görgün, Ayhan Konuralp
 
Cilt 21, Sayı 1 (2013) MAKSİLLER RETRÜZYONUN EKSTERNAL DİSTRAKTÖR İLE YAPILAN TEDAVİLERİNDE UZUN DÖNEM STABİLİTE Özet   PDF
Banu Yavuz, Müge Aksu
 
Cilt 12, Sayı 1 (2004) MAKSİLLOFASiYAL KIRIKLARDA PLAK ÇIKARILMA NEDENLERİ; ÖNEMLİ BİR NEDEN OLARAK "SOĞUK İNTOLERANSI" Özet   PDF
Haluk Duman, Fatih Zor, Mustafa Şengezer
 
Cilt 23, Sayı 2 (2015) Maksillofasiyal Kırıkların Endoskopik Tedavisi Özet   PDF
Osman Akdağ, Mehtap Karameşe, Muhammed Nebil Selimoğu, Ahmet Akatekin, Malik Abacı, Zekeriya Tosun
 
Cilt 6, Sayı 1 (1998) Male to Female Transseksüel Cerrahi Özet   PDF
Harun Özkan
 
Cilt 10, Sayı 3 (2002) Malign Deri Tümörlerinde Sentinel Lenf Nodu Biyopsisi: 15 Olgunun Değerlendirilmesi Özet   PDF
Kemal İslamoğlu, Gülsüm Tetik, Ege Özgentaş
 
Cilt 2, Sayı 3 (1994) Malign Melanom Tedavisinde İzole Perfüzyon Kemoterapisi Sonuçları (15 Vakalık iki yıllık deneyim) Özet   PDF
Hilmi Kocaoğlu, Gündüz Tunç, Erhan Erdem, Muttalip Ünsal
 
Cilt 4, Sayı 1 (1982) Malign Melanoma Cerrahisinde İzlenmesi Gereken Yol Ne Olmalıdır Özet   PDF
Cemal Aytemiz, Cevdet Barış, Yücel Öztan
 
Cilt 2, Sayı 3 (1994) Malign Melanoma Tıl Kültürlerinde Ifn-alfa'nın Sitotoksisite'ye Etkisi Özet   PDF
Sühendan Ekmekçioğlu, Tamer Yağcı, Sıdıka Kurul, Emel Demiralp, Nurcan Ertürk, Hakan Ağır, Mahmut N. Çarin
 
Cilt 12, Sayı 3 (2004) Malign Melanomda 13 Yılda 65 Hastadaki Deneyimimiz: Retrospektif Çalışma Özet   PDF
Ayşin Karasoy, Semra Karşıdağ, Soner Tatlıdede, Kemal Uğurlu, Özay Özkaya, İsmail Kuran, Lütfü Baş, Öznur Aksakal
 
Cilt 2, Sayı 3 (1994) Malign Melanomda Risk Faktörleri Özet   PDF
Can Baykal
 
Cilt 2, Sayı 3 (1994) Malign Melanomda Serum P53 Onkoprotein Düzeyleri Özet   PDF
Uğur Özbek, Zeynep Şengün, Sıdıka Kurul, Adnan Aydıner, Nurcan Ertürk, Erkan Topuz
 
Cilt 22, Sayı 3 (2014) Malign periferik sinir kılıfı tümörü: Olgu Sunumu Özet   PDF
Mehmet Haşim Güner, Tahsin Görgülü, Abdülkerim Olğun, Ayhan Buz
 
Cilt 25, Sayı 2 (2017) MALIGNANT MELANOMA WITH SIMULTANEOUS INGUINAL AND POPLITEAL LYMPH NODE METASTASES: A RARE CASE REPORT Özet   PDF (English)
Emine Çiğdem Karadağ, Ayşe Özlem Gündeşlioğlu, İrfan İnan
 
Cilt 26, Sayı 1 (2018) MALIGNANT PROLIFERATING TRICHILEMMAL TUMOR: CLINICAL PRESENTATIONS, TREATMENT, AND OUTCOMES Özet   PDF (English)
Mustafa Kürşat Evrenos, Zülfükar Ulaş Bali, Peyker Temiz, Aylin Türel Ermertcan, Levent Yoleri
 
Cilt 1, Sayı 1 (1993) Mandibula Kırıkları (140 olgunun retrospektif analizi) Özet   PDF
Adnan Uzunismail, Fatih Peker, Nazım Durak, Ali Özdemir, Erol Kışlaoğlu
 
Cilt 14, Sayı 2 (2006) MANDİBULA KIRIKLARINA KLİNİK YAKLAŞIMLARIMIZ Özet   PDF
Dilek ŞENEN, Songül EROL, Erkan ORHAN, Asuman SEVİN, Bülent ERDOĞAN
 
Cilt 3, Sayı 2 (1995) Mandibula Kırıklarının Kompresyon Plakları ile Onarımı Özet   PDF
Bahattin Çeliköz, Haluk Duman, Mustafa Şengezer, Mümtaz Güler, Naki Selmanpakoğlu
 
Cilt 4, Sayı 1 (1982) Mandibula Osteosarkomu Özet   PDF
Cemalettin Çelebi, Ali Barutçu, Gürhan Özcan, Onur Erol
 
Cilt 2, Sayı 1 (1994) Mandibula Osteosarkomu Özet
Can Karaca, Haluk Vayvada, Atay Atabey, Mustafa Yılmaz, Muharrem Akgüner
 
Cilt 12, Sayı 3 (2004) Mandibula Rekonstrüksiyon Plağı Kırılan İki Olguda Serbest Vaskülerize Kemik Grefti İle Onarım Özet   PDF
Sebat Karamürsel, Zühtü Demir, Dilek Bağdatlı, Selim Çelebioğlu
 
Cilt 7, Sayı 3 (1999) Mandibula'nın Disloke ve Teleskope Olmuş Subkondil Kırıklarında Cerrahi Olmayan Tedavi: 23 Olguluk Klinik Tedavi Özet   PDF
Nilgün Markal Ertaş, Atilla Kurtay, Ünal Şahin, Hıfzı Velidedeoğlu
 
Cilt 14, Sayı 1 (2006) MANDİBULADA DEV AMELOBLASTOMA Ayrıntılar   PDF
Dilek Şenen, Gökhan Adanalı, Asuman Sevin, Orgun Deren, A. Erkan Orhan, Bülent Erdoğan
 
Cilt 11, Sayı 3 (2003) Mandibulada Primer Malign Lenfoma: Olgu Sunumu Özet   PDF
Şakir Ünal, Ferit Demirkan, Emrah Arslan, Naci Tiftik, Ayşe Polat
 
Cilt 22, Sayı 3 (2014) Mandibulanın nadir multiloküle kistik hastalığı: Şerubizm Özet   PDF
Nazım Gümüş, Sarper Yılmaz
 
Cilt 18, Sayı 2 (2010) MANDİBULAR REKONSTRÜKSİYONDA VASKÜLARİZE FİBULA SERBEST FLEP OSTEOTOMİSİ İÇİN YENİ BİR ŞABLON; ESMARCH BANDAJI Ayrıntılar   PDF
Erdem Güven, Hasan Utkan Aydın, Karaca Başaran, Barış Yiğit, Samet Vasfi Kuvat
 
Cilt 13, Sayı 3 (2005) MANDİBULER BÖLGEDE NADİR BİR METASTİK TÜMÖR OLGUSU: MALİGN MEZENKİMAL TÜMÖR Ayrıntılar   PDF
Uğur TOSUN, Gürsel TURGUT, Emre GÖNEN, Lütfü BAŞ, Damlanur SAKIZ
 
Cilt 2, Sayı 2 (1994) Mastektomi İle Aynı Seansta Meme Rekonstrüksiyonu Doku genişletici ve/veya meme protezi Özet
Sıdıka Kurul, Cemalettin Topuzlu, Işık Aslay, Erkan Topuz
 
Cilt 25, Sayı 4 (2017) Maxillary Intraosseous Lipoma in a Patient with Henoch Schonlein Purpura: Case Report and Literature Review Özet   PDF (English)
Soysal Baş, Serçin Özkök, Hasan Dindar, Tansel Günendi
 
Cilt 26, Sayı 2 (2018) Measurement of Epidermis, Dermis, and Total Skin Thicknesses from Six Different Body Regions with a new Ethical Histometric Technique Özet   PDF (English)
Pembe Oltulu, Bilsev İnce, Naile Kökbudak, sıdıka Fındık, Fahriye Kılıç
 
Cilt 21, Sayı 1 (2013) MEDIAL BAZLI DISTAL ÜÇGEN GLANÜLER FLEP: HİPOSPADİAS ONARIMLARINDA MEATAL DARLIĞI ÖNLEMEDE ALTERNATİF BİR YÖNTEM Özet   PDF
Salih Onur Başat, Özay Özkaya, Gaye Filinte, Mithat Akan, İlker Üsçetin
 
Cilt 12, Sayı 2 (2004) Medial Dermoglandüler Pedikül Vertikal Skar Tekniği ile Redüksiyon Mammoplasti (Vertikal Skar Redüksiyon Mammoplasti) Özet   PDF
Zühtü Demir, Serkan Sayılkan, Sebat Karamürsel, İlker Üsçetin, Hıfzı Velidedeoğlu, Selim Çelebioğlu
 
Cilt 22, Sayı 3 (2014) Medial Kantal Bölge Cilt Defektlerinde Rekonstrüksiyon Alternatifleri Özet   PDF
Candemir Ceran, Ersin Akşam, Düriye Deniz Demirseren, Berrak Akşam, Mustafa Erol Demirseren
 
Cilt 14, Sayı 2 (2006) MEDİAL PERİORBİTAL BÖLGE VE BURUN YAN DUVARI TAM KAT DEFEKTLERİNİN "MEDİAL TABANLI ÜST GÖZKAPAĞI MYOKUTAN FLEBİ" İLE REKONSTRÜKSİYONU Özet   PDF
Levent YOLERİ, Sema ÖZDEN, Ahmet SEYHAN
 
Cilt 13, Sayı 2 (2005) Median Artere Bağlı Gelişen Karpal Tünel Sendromu Ayrıntılar
Nesrin Tan Başer, Nurten Yavuz, Ünzile Balcı Akbuğa, Gürcan Aslan
 
Cilt 13, Sayı 1 (2005) Median Sinirin Dev Nöromasi Özet
Eksal Kargı, Orhan Babucçu, Murat Kalaycı, Mubin Hoşnuter, Berfu Babucçu, Sibel Yenidünya
 
Cilt 7, Sayı 2 (1999) Mediastinel Enfeksiyonların İntratorasik Rektus Abdominis Kas Flebi Transpozisyonu İle Tedavisi Özet   PDF
Cengiz Çetin, Aydan Köse, Coşkun Erçel, Yakup Karabağlı, Mahmut Özyılmaz, Saadettin Dernek
 
Cilt 14, Sayı 2 (2006) MEDPOR İMPLANTIN NADİR BİR KOMPLİKASYONU: KEMİK GREFTİ DESTRÜKSİYONU Özet   PDF
Savaş SEREL, Mert DEMİREL, Erdem YORMUK
 
Cilt 9, Sayı 1 (2001) Melkersson Rosenthal Sendromu: Granülomatöz Keilitisin Tedavisi Özet   PDF
Eksal Kargı, Emel Güngör, Güliz İkizoğlu, Selda Seçkin, Bülent Erdoğan
 
Cilt 3, Sayı 1 (1995) Melkersson-Rosenthal Sendromu Özet   PDF
M.Oğuz Yenidünya, Murat Emiroğlu, Ali Rıza Erçöçen
 
Cilt 19, Sayı 1 (2011) MEME KÜÇÜLTME AMELİYATI SONRASI GELİŞEN GESTASYONEL GİGANTOMASTİ: OLGU SUNUMU Özet   PDF
Dağhan Işık, Zehra Kurdoğlu, Yasin Canbaz, Hakan Tekin, Bekir Atik
 
Cilt 20, Sayı 2 (2012) MEME KÜÇÜLTME SONRASI GELİŞEN NADİR BİR KOMPLİKASYON: İNSİZYON HATTINDA EGZAMA Özet   PDF
Burak Kaya, Mehmet Sönmez, Zeki Can
 
Cilt 2, Sayı 1 (1980) Meme Plastiğinde Bir Başka Yöntem (Dermal Vaulp Flap-Voute Dermique) Özet   PDF
Atilla Oymak
 
Cilt 13, Sayı 1 (2005) Meme Rekonstrüksiyonu Ve Meme Deformitelerinin Düzeltilmesinde Becker Protez Kullanimi Özet   PDF
Metin Görğü, Meltem Ayhan, Ebru Ülger Durmuş, Özlem Karataş Silistreli, Cenk Demirdöver, H. Yücel Öztan
 
Cilt 20, Sayı 1 (2012) MEME REKONSTRÜKSİYONUNDAKİ 10 YILLIK DENEYİMİMİZ Özet   PDF
Doğan Alhan, İsmail Şahin, Fırat Özer, Fatih Zor, Mustafa Nişancı, Serdar Öztürk, Muhitdin Eski, Selçuk Işık
 
Cilt 18, Sayı 3 (2010) MEMEDE YABANCI CİSİM: DREN UCU Özet   PDF (English)   PDF
Dağhan Işık, Lütfi Tekeş, İlkay Güner
 
Cilt 23, Sayı 3 (2015) Merkel hücreli karsinom: parmağın ray ampütasyonu Özet   PDF (English)
N.Sinem Çiloğlu, Alpay Duran, Hasan Büyükdoğan, Erkin Önsal, Elif Sayman
 
Cilt 4, Sayı 1 (1982) Mesh Greft Uygulaması Özet   PDF
Bülent Erdoğan, Galip K. Günay, Cemalettin Çelebi, Muvaffak Sipahioğlu, Onur Erol, Güler Gürsu
 
Cilt 21, Sayı 2 (2013) MEZOTERAPİ: İĞNENİN UCUNDAKİ MUCİZE Mİ, YOKSA ŞİŞİRİLMİŞ BALON MU? Özet   PDF
Hakan Bulam, Sühan Ayhan, Billur Sezgin, Selahattin Özmen, Seyhan Çenetoğlu
 
Cilt 24, Sayı 4 (2016) Migren cerrahi tedavisi: Cerrahi teknik , klinik , anatomik ve radyolojik çalışmaların derlenmesi Özet   PDF
Onur Mehmet Öztürk, Ramazan Erkin Ünlü, Murat İğde, Ali Rıza Yıldırım, Mehmet Tapan
 
Cilt 2, Sayı 1 (1980) Mikroarteriyel Anostomozlarda Konacak Uygun Sütür Sayısının Deneysel Olarak Araştırılması Özet   PDF
Ayhan Numanoğlu, Cemal Aytemiz
 
Cilt 21, Sayı 1 (2013) MİKROCERRAHİ EĞİTİMİ VE DENEYSEL UYGULAMALARINA YÖNELİK OLARAK LABORATUVAR ORGANİZASYONU: ULUSLARARASI BİR MERKEZDEN DENEYİM AKTARIMI Özet   PDF
Şafak Uygur, Can Öztürk, Maria Siemionow
 
Cilt 16, Sayı 1 (2008) MİKROCERRAHİ DIŞI PENİL REKONSTRÜKSİYON Ayrıntılar   PDF
Safvet ÖRS, Galip K. GÜNAY
 
Cilt 7, Sayı 3 (1999) Mikrodalga Işınım Yanıkları Özet   PDF
Ramazan Kahveci
 
Cilt 5, Sayı 3 (1997) Mikropunktiform Teknikle Saç Nakli Özet   PDF
Erdal Tuğsel
 
Cilt 12, Sayı 1 (2004) MİKROSTOMİDE CONVERSE-KAZANJİAN KOMİSÜROPLASTİSİ: ERKEN VE GEÇ DÖNEM SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Özet   PDF
Serdar Görkem, Ali Cemal Yılmaz, Doğan Tuncalı, Ahmet Terzioğlu, Gürcan Aslan
 
Cilt 11, Sayı 1 (2003) Mikrotia Olgularında Medpor İmplant ile Klinik Deneyimlerimiz. Özet   PDF
Serhat Özbek, Ramazan Kahveci, Selçuk Akın, Mesut Özcan, Ahmet Karacalar
 
Cilt 3, Sayı 2 (1995) Mikrovasküler Anastomozda Sıçan Karotik Arteri Üzerinde Dikiş ve Yapıştırma Tekniklerinin Karşılaştırlması Özet   PDF
Selçuk Öztunç, Ertan Seçkin, Füsun Peremeci, Önder Peker, Türkan Akyıldız
 
Cilt 2, Sayı 1 (1994) Mikrovasküler Anastomozlarda Tromboz Gelişimini Engellemek Amacıyla Streptokinaz Kullanımı Özet
Murat Emiroğlu, Serdar Gültan, Erdem Yormuk
 
Cilt 7, Sayı 3 (1999) Mikrovasküler Cerrahi İle Doku Transferinde Başarıyı Etkileyen Faktörler Özet   PDF
Mustafa Yılmaz, Cenk Demirdöver, Adnan Menderes, Haluk Vayvada, Ali Barutçu
 
Cilt 4, Sayı 1 (1982) Mikrovasküler Cerrahide Arter ve Ven Greftlerinin Değeri Özet   PDF
Ahmet Çanga, Cemal Aytemiz
 
Cilt 3, Sayı 1 (1995) Mikrovasküler Cerrahide Güvenli Bir Rekonstrüksiyon Seçeneği; Serbest Alt Transvers Rektus Abdominis Kas-Deri Flebi (Alt Tram Flepleri) Özet   PDF
Cemal Şenyuva, Akın Yücel, Zeki Güzel, İhsan Okur, Oya Bayrı
 
Cilt 2, Sayı 1 (1994) Mikrovasküler Onarımlarda İplik ve İğne Travması; Sıçan Femoral Veninde Deneysel Çalışma Özet
Reha Gençosmanoğlu, Arman Çağdaş
 
Cilt 25, Sayı 3 (2017) MOBİUS SENDROMLU ANNE VE ÇOCUĞU: OLGU SUNUMU Özet   PDF
Ulaş Bali, Ayşen Usluer, Levent Yoleri
 
Cilt 12, Sayı 3 (2004) Multipl Enkondromatozis (Ollier Hastalığı): Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi Özet
Selçuk Akın, Güzin Yeşim Özgenel
 
Cilt 24, Sayı 2 (2016) Multipl Primer Tümörler: Nadir Bir Olgu Eşliğinde Değerlendirilmesi Özet   PDF
Gökçe Yıldıran, Mehtap Karameşe, Osman Akdağ, Hüseyin Yıldıran, Zekeriya Tosun
 
Cilt 24, Sayı 4 (2016) Multiple Squamous Cell Carcinoma After Vemurafenib Therapy Özet   PDF (English)
N.Sinem Çiloğlu, Alpay Duran, Şirin Yaşar, Aslı Duran
 
Cilt 24, Sayı 2 (2016) Multiple Symmetric Lipomatosis: A Case Report Özet   PDF (English)
bora özel, serhat şibar, selahattin özmen, seyhan ibrahim çenetoğlu
 
Cilt 22, Sayı 3 (2014) Myasteni Gravis’li Bir Hastada Mikrovasküler Serbest Doku Transferi: Olgu sunumu Özet   PDF
Özlem Gündeşlioğlu, Mustafa Raşid Toksöz, M Nebil Selimoğlu, Alper Kılıçaslan, Bülent Hanedan, Mehmet Bekerecioğlu
 
Cilt 11, Sayı 1 (2003) Nadir Benign Odontojenik Tümör Ameloblastoma: Ardışık 3 Olgunun Değerlendirilmesi Özet   PDF
Nazım Gümüş
 
Cilt 13, Sayı 1 (2005) Nadir Bir Bebeklik Çaği Tumoru: Melanotik Nöroektodermal Tümör Özet
Aydın Gözü
 
Cilt 21, Sayı 2 (2013) NADİR BİR DONUK ETKENİ KURU BUZ Özet   PDF
Osman AKDAĞ, Mustafa SÜTÇÜ, Furkan Erol KARABEKMEZ, Mehtap KARAMEŞE, Zekeriya TOSUN
 
Cilt 19, Sayı 1 (2011) Nadir Bir Lokalizasyonda Dev Pilomatriksoma: Olgu Sunumu ve Literatür Derlemesi Özet   PDF
Cenk Demirdöver, Müge Sevindik, Haluk Vayvada, Mustafa Yılmaz
 
Cilt 13, Sayı 1 (2005) Nadir Bir Nazoplasti Komplikasyonu: Perioküler Hsv Reaktivasyonu Özet   PDF
Can Öztekin, Ersoy Konaş, Ayçan Kayıkçıoğlu, Abdullah Keçik
 
Cilt 9, Sayı 3 (2001) Nadir Bir Olgu: Multipl Enkondromatozis Özet   PDF
Asuman Tuncer, Eksal Kargı, Bülent Erdoğan
 
Cilt 22, Sayı 2 (2014) Nadir Bir Yumuşak Doku Kitlesi: Osteokondroma Özet   PDF
Cihan Şahin, Bilge Kağan Aysal, Özge Ergün, Hüseyin Karagöz
 
Cilt 13, Sayı 1 (2005) Nadir Görülen Bifid Burun Deformitesi Ve Tedavisi: Olgu Sunumu Özet   PDF
Gökhan Tunçbilek, M. Emin Mavili, Tunç Şafak
 
Cilt 10, Sayı 2 (2002) Nadir Görülen Bir İntraoral Sarkom: Hemanjioperisitoma Özet   PDF
Mustafa Deveci, Haluk Duman, Yalçın Bayram, Selçuk Işık
 
Cilt 22, Sayı 3 (2014) Nadir Görülen Bir Meme Anomalisi: Yarık Meme Başı Özet   PDF
Osman Kelahmetoğlu, Çağlayan Yağmur, Remzi Fırıncıoğulları
 
Cilt 23, Sayı 2 (2015) Nadir görülen bir olgu: Perianal bazal hücreli karsinom Özet   PDF
Cengiz Eser, Gökçen Oran, Eyüphan Gencel, Arbil Açıkalın
 
Cilt 14, Sayı 1 (2006) NAHÇİVAN 2005 INTERPLAST AKTİVİTESİNDE BÖLGESEL ANESTEZİ UYGULAMALARI Ayrıntılar   PDF
Yavuz Gürkan,, Sultan San, Eksal Kargı, Serkan Dinar, Deniz İşcen
 
Cilt 23, Sayı 3 (2015) Nanta’nın Osteonevüsü: Dikkate Değer Nadir Bir Tanı Özet   PDF
Şafak Uygur, Zeynep Nurkabul
 
Cilt 13, Sayı 1 (2005) Nazal Bölgede Görünüşte Masum Fakat Tehlikeli Bir Lezyon: Dermoid Kist. Bir Vaka Nedeniyle Literatür Taramasi Özet
Mubin Hoşnuter, Orhan Babucçu, Eksal Kargı, Ahmet Işıkdemir, Berfu Babucçu
 
Cilt 8, Sayı 2 (2000) Nazal Dermoid Sinüs Kisti Özet   PDF
Ömer Buhşem, Ahmet Karacalar
 
Cilt 25, Sayı 2 (2017) NAZAL HAVA YOLU OBSTRÜKSİYONLU HASTALARDA YAPILAN ENDOSKOPİK SEPTOPLASTİ, KORREKTİF RİNOPLASTİ VE İNTERNAL NAZAL VALV ONARIMININ SOLUNUM FONKSİYONLARINA OLAN ETKİNLİĞİNİN NAZAL ENDOSKOPİ, AKUSTİK RİNOMETRİ VE RİNOMANOMETRİ YARDIMIYLA ARAŞTIRILMASI Özet
Yiğit Özer Tiftikcioğlu, Ersin Gür, Ecmel Songür
 
Cilt 14, Sayı 2 (2006) NAZAL KOLUMELLAR TÜMÖRAL LEZYON OLGU SUNUMU Ayrıntılar   PDF
Dilek ŞENEN, Dursun AKDAL, Algun AKA, Gözde ERTEN, Bülent ERDOĞAN
 
Cilt 13, Sayı 3 (2005) NAZAL SEPTUM PERFORASYONLARININ ONARIMINDA AÇIK RİNOPLASTİ YAKLAŞIMI Özet   PDF
Selahattin ÖZMEN, Kenan ATABAY, Reha YAVUZER, Suhan AYHAN, Tuba GÜÇLÜ, Osman LATİFOĞLU
 
Cilt 4, Sayı 2 (1996) Nazolabial Subkutanöz Doku Flebi İle Total Kolumella Defektinin Tek Evreli Rekonstrüksiyonu Özet   PDF
Selim Çelebioğlu, A.Teoman Tellioğlu, Cihat N. Baran, Ahmet Yazıcı, Uğur Koçer, Ömer Şensöz
 
Cilt 12, Sayı 2 (2004) Negatif Basınçlı Pansuman Uygulaması Özet   PDF
Abdullah Etöz, Güzin Yeşim Özgenel, Mesut Özcan
 
Cilt 22, Sayı 1 (2014) Negatif Basınçlı Pansuman Yaraların Nekrotik Kısımlarını Ayırır Mı? Yara Sıvısının Histopatolojik Değerlendirmesi Özet   PDF
Nazım Gümüş, Sarper Yılmaz, Ahmet Cennet
 
Cilt 5, Sayı 3 (1997) Nekrotizan Fasciitis: Hamile bir olgu nedeniyle Özet   PDF
Selçuk Işık, Cengiz Açıkel, Naki Selmanpakoğlu
 
Cilt 3, Sayı 3 (1995) Nikotin Etkisi Altındaki Deri Fleplerinin Yaşayan Uzunluğuna Nifedipinin Etkisinin Araştırılması Özet   PDF
Osman Latifoğlu, Kenan Atabay, Cemalettin Çelebi, Seyhan Çenetoğlu, Namık K. Baran
 
Cilt 8, Sayı 3 (2000) Nodüler Melanomda Dokuz Yıllık Uygulama ve Sonuçlarımız Özet   PDF
Ufuk Bilkay, Özgül Erdem, Cüneyt Özek, Bülent Karabulut, Cenk Tokat, Tahir Gürler, Erdem Göker, Yalçın Akın
 
Cilt 1, Sayı 2 (1993) Normokalsemik Çocukta Brown Tümör Özet   PDF
Uğur Koçer, Ayşegül Perçin, Ömer Şensöz, Selim Çelebioğlu
 
Cilt 17, Sayı 2 (2009) NÖROFİBROMATOZİS CERRAHİSİ SIRASINDA KANAMA KONTROLÜNDE ALTERNATİF BİR YÖNTEM: TÜMESAN İNFİLTRASYON Ayrıntılar   PDF
Mehmet BOZKURT, Emin KAPI, Semih GÜNAY
 
Cilt 23, Sayı 2 (2015) Nörofibromatozis cerrahisinde hematom profilaksisi için Ankaferd® kullanımı; Olgu sunumu Özet   PDF (English)
Hacı Ömer Sağır
 
Cilt 22, Sayı 2 (2014) Nörofibromatozis Zemininde Gelişen Spontan Fleksör Tendon Rüptürü Özet   PDF
Serdar Yüce, Ömer Faruk Koçak, Yılmaz Sultanoğlu, Muhammet Eren Ersöz, Dağhan Işık
 
Cilt 14, Sayı 3 (2006) NOROFIBROMATOZISTEN ÖĞRENİLECEK BİR DERS: KANAMA KONTROLÜ Özet   PDF
Mehmet BOZKURT, Altan YUCETAŞ, Emin KAPI, Nihal KILINÇ
 
Cilt 10, Sayı 1 (2002) Nörokutanöz Melanozise Eşlik Eden Bir Rabdomyossarkom Olgusu Özet   PDF
Kemal İslamoğlu, Ege Özgentaş
 
Cilt 18, Sayı 1 (2010) NΩ-NİTRO-L-ARJİNİNİN (L-NNA) SIÇANLARDA KAN BASINCI VE DERİ FLEPLERİNİN YAŞAMASINA OLAN ETKİLERİ Özet   PDF
Rüştü Köse, Alpagan Mustafa Yıldırım, Mehmet İhsan Okur, ibrahim Tuğrul
 
Cilt 7, Sayı 1 (1999) Oklüziv Pansumanlar ve Klinik Deneyimlerimiz Özet   PDF
Mübin Hoşnuter, Zekeriya Tosun, Nedim Savacı
 
Cilt 12, Sayı 2 (2004) Okul Öncesi Yaş Grubu Hastalardaki Basit El Kesilerinde Sütür İle Konservatif Yöntemin Karşılaştırılması Özet   PDF
Asuman Nalça, Orgun Deren, Okan Özgür Özturan, Gökhan Adanalı, Bülent Erdoğan
 
Cilt 24, Sayı 3 (2016) Olgu Sunumu: İdiyopatik Skrotal Elefantiazis Özet   PDF
Mustafa Kürşat EVRENOS, Merve ÖZKAYA, Murat YAMAN, Levent YOLERİ
 
Cilt 20, Sayı 1 (2012) OLGU SUNUMU: MAKÜLER AMİLOİDOZ VE MARJOLİN ÜLSERİNİN İLGİNÇ BİRLİKTELİĞİ Özet   PDF (English)   PDF
Utku Can Dölen, Yüksel Kankaya, Mustafa Gürhan Ulusoy, Nezih Sungur, Uğur Koçer, Yıldız Albayrak
 
Cilt 19, Sayı 3 (2011) OLGU SUNUMU: SAKROKOKSİGEAL BÖLGE ATEŞLİ SİLAH YARALANMASI SONRASI GEÇ DÖNEM KLİNİK TABLO Özet   PDF (English)   PDF
Yüksel Kankaya, Melıke Oruç, Utku Can Dölen, Nezih Sungur, Ruşer Barış, Uğur Koçer
 
Cilt 12, Sayı 1 (2004) ÖLÜMCÜL NEKROTİZAN YUMUŞAK DOKU ENFEKSİYONU: DERLEME VE İKİ OLGU SUNUMU Özet   PDF
Sühan Ayhan, Yener Demirtaş, Aydan Biri, Yavuz Başterzi, Özlem Bayramoğlu, Osman Latifoğlu, Seyhan Çenetoglu, Haldun Güner
 
Cilt 2, Sayı 1 (1994) Onizuka Yöntemi İle Tek Taraflı Dudak Yarıklarının Primer Onarımında Klinik Deneyimlerimiz Özet
Serdar Gültan, Murat Emiroğlu, Takuya Onizuka
 
Cilt 2, Sayı 1 (1994) Opere Dudak Yarığı Deformitelerinin Onarımında Onizuka Yöntemi Özet
Serdar Gültan, Takuya Onizuka
 
Cilt 10, Sayı 2 (2002) Oral Fokal Musinozis: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi Özet   PDF
Hüseyin Borman, Tuğrul Maral, Banu Bilezikçi, Ünser Arıkan
 
Cilt 10, Sayı 3 (2002) Orbikularis Okuli Kas Flebi İle Blefaroptozis Onarımı: Travmatik Bir Olgu Sunumu Özet   PDF
Hüseyin Borman, Tuğrul Maral
 
Cilt 24, Sayı 2 (2016) ORBİTA TABANINDA OLDUKÇA UZUN SÜREDİR VARLIK GÖSTEREN YABANCI CİSİM Özet   PDF
Melike Oruç, Yüksel Kankaya, Koray Gürsoy, Nezih Sungur, Gürhan Mustafa Ulusoy, Uğur Koçer
 
Cilt 11, Sayı 1 (2003) Orbita ve Periorbital Bölgenin Rekonstrüksiyonunda Güvenilir Bir Seçenek: Temporal Kas Flepleri Özet   PDF
Ufuk Bilkay, Özgür Erdem, Cüneyt Özek, Hakan Gündoğan, Cenk Tokat, Kamil Kılıç, Tahir Gürler, Yalçın Akın
 
Cilt 13, Sayı 2 (2005) Orbital Protezler: İki Olgu Bildirimi Özet   PDF
Gürel Pekkan, S. Hakan Tuna, Yavuz Aslan
 
Cilt 23, Sayı 1 (2015) Orbital Psödotümör: Kronik Sklerozan Dakriyoadenit Özet   PDF
Zeynep Altuntaş, Serhat Yarar, Bilsev İnce, Mehmet Dadacı, Pembe Oltulu
 
Cilt 2, Sayı 2 (1994) Oromandibular Defektlerin Onarımında Pektoralis Major Kostomiyokutanöz Flep'in Yeri Özet
Uğur Koçer, Ahmet Yazıcı, Ali T. Tellioğlu, Cihat N. Baran, Ömer Şensöz
 
Cilt 10, Sayı 2 (2002) Orta Yüz Bölgesi ve damak Defekti Olan Bir Hastada Osteokütan Serbest Fibula Flebi Deri Adasının İkiye Bölünerek Kullanımı Özet   PDF
Sebat Karamürsel, Birol Civelek, A.Özlem Gündeşlioğlu, Seim Çelebioğlu
 
Cilt 25, Sayı 2 (2017) ORTOGNATİK CERRAHİ YAPILAN HASTALARDA FONKSİYONEL HAVAYOLU GİRİŞİMLERİNİN ÖNEMİ Özet   PDF
Erkan Yüce, Memet Yazar, Işıl Akgün Demir, Ayşin Karasoy Yeşilada, Ahmet Faruk Yücel
 
Cilt 4, Sayı 2 (1996) Osteokütan Radial Önkol Flebi İle Tek Seansta Alt Dudak ve Mandibula Onarımı Özet   PDF
Aylin Bilgin, Metin Erer, İsmail Ermiş, Fatih Şirin, Ayhan Konuralp, Nazım Çerkeş
 
Cilt 5, Sayı 2 (1997) Ota Nevus ve Tedavisi Özet   PDF
Murat Emiroğlu, Sarper Yılmaz, Ali Rıza Erçöçen, Zeki Can
 
Cilt 8, Sayı 2 (2000) Otojen Fibrin Yapıştırıcı Özet   PDF
Ahmet Karacalar, Sibel Taş, Mesut Özcan
 
Cilt 22, Sayı 1 (2014) Otolog Dermal Greft ile Posttravmatik Nazal Kemik Deformitesinin Onarımı: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi Özet   PDF
Hakan Bulam, Billur Sezgin, Kırdar Güney, Kemal Fındıkçıoğlu
 
Cilt 13, Sayı 3 (2005) OTOLOG DOKU TRANSFERİ İLE MEME ASİMETRİSİSİ ONARIMI:OLGU SUNUMU Ayrıntılar   PDF
Ömer ÖZKAN, İlkay YILDIRIM, H.Ege ÖZGENTAŞ
 
Cilt 5, Sayı 1 (1997) Otolog Kan Transfüzyonu Ayrıntılar   PDF
Gülyüz Öztürk
 
Cilt 5, Sayı 3 (1997) Otoplastide Eksternal Kontinü Sütür Uygulaması Özet   PDF
Adnan Uzunismail
 
Cilt 26, Sayı 1 (2018) OUR CLINICAL EXPERIENCES IN LOWER EYELID RECONSTRUCTION Özet   PDF
Zeynep Altuntaş, İlker Uyar, Sıdıka Fındık
 
Cilt 21, Sayı 2 (2013) ÖZELLİKLİ CERRAHİ ALANLARDA ALTERNATİF BİR BİSTÜRİ: STAB BIÇAĞI Özet   PDF (English)   PDF
Ufuk Askeroğlu, Seda Asfuroğlu Barutca, Özay Özkaya, İlker Üsçetin, Mithat Akan
 
Cilt 19, Sayı 3 (2011) OZON TERAPİ: MİT VE GERÇEK Özet   PDF
Orhan Babucçu
 
Cilt 23, Sayı 3 (2015) Palmar bölge kesisine sekonder arteriovenöz fistül: olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi Özet   PDF
Mehmet Dadacı, Bilsev İnce, Fatma Bilgen, Zeynep Altuntas, Mustafa Kürşat Evrenos, Ozan Bitik
 
Cilt 24, Sayı 1 (2016) PALMAR BÖLGEDE TENDON KILIFININ PLEOMORFİK FİBROMASI: OLGU SUNUMU Özet   PDF
Mehmet Dadacı, Bilsev İnce, Fatma Bilgen, Zeynep Altuntas, Tuba Sodalı, Ozan Bitik
 
Cilt 1, Sayı 2 (1993) Palpebral Torbaların Tedavisinde Yeni Yöntem; Septo-orbito-Periostoplasti Özet   PDF
Ömer Şensöz, Uğur Koçer, Ayşegül Perçin, Mehmet Mutaf, Kemal Arifoğlu
 
Cilt 15, Sayı 1 (2007) PANORAMİK ÇENE RADYOGRAFİSİNDE HAYALET GÖRÜNTÜ Ayrıntılar   PDF
Alper SARI, Alper AKSOY, İlker CEBECİ, Yavuz Başterzi
 
Cilt 4, Sayı 2 (1996) Paraplejik Hastaların Nüks Etmiş İskiyal Bası Ülserlerinde Biseps Femoris Kas-Deri V-Y İlerletme Flebi Özet   PDF
Ayhan Numanoğlu, Özhan Çelebiler, Mehmet Bayramiçli, Raffi Gürünlüoğlu, Erdem Tezel
 
Cilt 12, Sayı 2 (2004) Paraskapüler Flep İle Yumuşak Doku Defektlerinin Rekonstrüksiyonu Özet   PDF
Mustafa Akyürek, Tunç Şafak, Abdullah Keçik
 
Cilt 1, Sayı 2 (1993) Parçalı Kemik Kırıklarının İyileşmesinde Serbest Periost Greftlerinin Etkisi Özet   PDF
Mesut Türker, Nedim Savacı
 
Cilt 1, Sayı 2 (1978) Parmak Metakarp Amputasyon ve Rekonstrüksiyonlarının El Fonksiyonu Açısından Değerlendirilmeleri Özet   PDF
Erdem Yormuk, Cemal Aytemiz, Sadun Uzel
 
Cilt 20, Sayı 1 (2012) PARMAK PULPASINDA EPİDERMAL İNKLÜZYON KİSTİ: GEÇ FARKEDİLEN BİR OLGU Özet   PDF
Uğur Horoz, Tolga Eryılmaz, Hülda Rıfat Özakpınar, Ali Teoman Tellioğlu
 
Cilt 24, Sayı 4 (2016) Parmak replantasyonlarının takibinde farklı bir yaklaşım : Pulsoksimetre kullanımı Özet   PDF
Dağhan Dağdelen, Zeynep Kamuran Sevim Aytuğ, Işıl Akgün Demir, Ahmet Faruk Yücel, Mecd Atıf Cezairlioğlu
 
Cilt 14, Sayı 3 (2006) PARMAK UCU AMPUTASYONLARINDA SUBDERMAL PAKET METODU İLE REKONSTRÜKSİYON Özet   PDF
Bekir ATİK, Önder TAN, Lütfı TEKEŞ, Ali DOĞAN, Mustafa USLU
 
Cilt 2, Sayı 2 (1994) Parmak Ucu Defektlerinin Onarımında Ters Akımlı Digital Arter Ada Flebi Kullanımı Özet
Naci Kostakoğlu, Tuğrul Maral, Gürhan Özcan, Abdullah Keçik
 
Cilt 2, Sayı 1 (1980) Parotis Cerrahisinde İzlenecek Yol Ne Olmalıdır (42 Olgunun Analizi) Özet   PDF
Cemal Aytemiz, Ayhan Numanoğlu, Cevdet Barış
 
Cilt 23, Sayı 3 (2015) Parotis Kanal Onarımında Mikrovasküler Birleştirici Kullanımı Özet   PDF
Heval Selman Ozkan, Saime İrkören, Ender Ceylan, Hüray Karaca
 
Cilt 23, Sayı 2 (2015) Parotis Tümörünü Taklit Eden Bir Renal Hücreli Karsinom Olgusu Özet   PDF
Ahmet Akatekin, Mehtap Karameşe, Osman Akdağ, Malik Abacı, Zekeriya Tosun
 
Cilt 12, Sayı 2 (2004) Parotiste Kistik Dev Pleomorfik Adenom Özet   PDF
Eksal Kargı, Asuman Tuncel, Ümit Tuncel, Orgun Deren, Selda Seçkin, Bülent Erdoğan
 
Cilt 22, Sayı 3 (2014) Parsiyel Fasiektomi Spesmenleri; Patolojik inceleme her olguda gerekli mi? Özet   PDF
Nesibe Sinem Çiloğlu, Alpay Duran
 
Cilt 21, Sayı 3 (2013) Parsiyel Fasiektomi Uygulanan 56 Dupuytren Kontraktürü Hastasının Geriye Dönük Değerlendirilmesi Özet   PDF
Nesibe Sinem Çiloğlu, Alpay Duran
 
Cilt 2, Sayı 1 (1994) Parsiyel Kalınlıkta Yanık Yaralarının Kapatılmasında, Omiderm, Biobrane ve E-Z Derm Kullanımı Özet
Murat Türegün, Naki Selmanpakoğlu
 
Cilt 12, Sayı 1 (2004) PARSİYEL KULAK DEFEKTLERİNİN REKONSTRÜKSİYONU Özet   PDF
A. Cemal Aygıt, Hüsamettin Top, Yasin Ünal
 
Cilt 8, Sayı 3 (2000) Parsiyel Sinir Lezyonlarının Tedavisinde Otojen By-Pass Sinir Greft Kullanılması: Köpeklerde Deneysel Çalışma Özet   PDF
Serdar Öztürk, Selçuk Işık, Yaşar Kütükçü
 
Cilt 5, Sayı 2 (1997) Pectus Excavatum Deformitesinin Cerrahi Korreksiyonu Özet   PDF
Ahmet Terzioğlu, Gürcan Aslan, Öcal Berkan, Mutlu Saydam, Ergin Seven
 
Cilt 26, Sayı 1 (2018) PEDIATRIC UPPER EXTREMITY FENCE PENETRATING TRAUMAS Özet
Uğur Horoz, musa kemal keleş, buğçe ballıoğlu, hatice gözde muratoğlu, ergin seven, Ali Teoman Tellioğlu
 
Cilt 9, Sayı 2 (2001) Pediatrik Ekstravazasyon Yaralanmalarında Doku Yıkama Özet   PDF
Berkan Yılmaz, Erdem Tezel, Özhan Çelebiler, Ayhan Numanoğlu
 
Cilt 8, Sayı 2 (2000) Pediatrik Maksillofasial Travmalar: Klinik Deneyimlerimiz Özet   PDF
Mustafa Şengezer, Engin Er, Mustafa Deveci, Selçuk Işık
 
Cilt 12, Sayı 1 (2004) PEDİATRİK MANDİBULA KIRIKLARI Özet   PDF
Güzin Yeşim Özgenel, Serhat Özbek, Ramazan Kahveci, Selçuk Akın, Mesut Özcan
 
Cilt 14, Sayı 2 (2006) PEDİATRİK ZİGOMATİKO - ORBİTAL BÖLGE KIRIKLARI: KLİNİK DENEYİMLERİMİZ Özet   PDF
Muhitdin ESKİ, Mustafa ŞENGEZER, Murat TÜREGÜN, Tekin ŞİMŞEK
 
Cilt 13, Sayı 2 (2005) Pediküllü Süperior Gluteal Arter Perforatör Flep İle Sakral Doku Defektlerinin Rekonstrüksiyonu Özet   PDF
Serhan Tuncer, Sühan Ayhan, Yener Demirtaş, Fulya Fındıkçıoğlu
 
Cilt 7, Sayı 3 (1999) Pediküllü Tram Flep İle Anında Meme Rekonstrüksiyonu Özet   PDF
Mustafa Şengezer, Haluk Duman, Muhittin Eski, Fatih Uygur
 
Cilt 6, Sayı 2 (1998) Pediküllü Tram Fleple Mastektomi Sonrası Meme Rekostrüksiyonu Özet   PDF
Mehmet Alper, Tahir Gürler, Cüneyt Özek, Reha Gençosmanoğlu, Ecmel Songür, Yalçın Akın, Arman Çağdaş
 
Cilt 18, Sayı 3 (2010) PEDİYATRİK DÜŞÜK AKIMLI ANESTEZİ: İNTERPLAST NUKUS-ÖZBEKİSTAN DENEYİMİ Özet   PDF
Volkan Hancı, Kadir Özyılmaz, Ozan Aslan, Oğuz Kılıç, Murat Onyedi, Lütfi Eroğlu, Deniz İşcen
 
Cilt 12, Sayı 3 (2004) Pektoralis Major Myokutan Flep; Değişik Amaçlı Kullanımları: Klinik Çalışma Özet   PDF
Özlem Karataş Silistreli, Meltem Ayhan, Metin Görgü, Yücel Öztan, Zafer Akad
 
Cilt 1, Sayı 1 (1993) Penil Protez Cerrahisine Bağlı Penis Nekrozu ve Rekonstrüksiyonu Özet   PDF
Figen Özgür, Tunç Şafak, Naci Kostakoğlu, Abdullah Keçik
 
Cilt 2, Sayı 1 (1980) Penis Kayıplarında Onarım Özet   PDF
Bedrettin Görgün, Hülya Kut
 
Cilt 6, Sayı 2 (1998) Penis Rekonstrüksiyonu Özet   PDF
Sebat Karamürsel, Aycan Kayıkçıoğlu, Abdullah Keçik
 
Cilt 11, Sayı 1 (2003) Penis Rekonstrüksiyonu Özet   PDF
Safvet Örs, Galip K. Günay
 
Cilt 4, Sayı 2 (1996) Penoskrotal Defektlerin Onarımı Özet   PDF
Selçuk Akın, Mesut Özcan, Ramazan Kahveci, Erhan Şafak
 
Cilt 22, Sayı 3 (2014) Perforatör Fleplerde Yeni Teknolojilerin Kullanımı: Perfüzyon Haritalama Teknikleri Özet   PDF
Cemile Nurdan Öztürk, Hakan Şirinoğlu, Can Öztürk, Mehmet Bozkurt
 
Cilt 19, Sayı 2 (2011) PERFORATÖR HARİTALAMADA GÜNCEL YÖNTEMLER Özet   PDF
Serhan Tuncer, Başar Kaya, Kırdar Güney, Çiğdem Ünal, Ali Yusuf Öner, M.Sühan Ayhan
 
Cilt 8, Sayı 3 (2000) Perforatör-Bazlı Modifiye Tensor Fasya Lata Flebi Özet   PDF
Tuğrul Maral, Hüseyin Borman
 
Cilt 6, Sayı 3 (1998) Periferik Vasküler Tıkanıklığı Olan Diabetik Hastalarda Arteriovenöz Fistül Ardından Serbest Flep İle Rekonstrüksiyon Özet   PDF
Cemal Aygıt, Hasan Sunar, Semih Ayhan, Akın Demiralay
 
Cilt 2, Sayı 1 (1980) Perikondrioplasti ile Kepçe Kulak Onarımından Alınan Sonuçlar Özet   PDF
Lütfi Baş, Cemal Aytemiz, Erdem Yormuk
 
Cilt 2, Sayı 1 (1994) Perikondriumlu ve Perikondriumsuz Kıkırdak Greftleri Özet
Selim Çelebioğlu, Uğur Koçer, Cihat N. Baran, A. Teoman Tellioğlu, Kenan Arifoğlu, Ömer Şensöz
 
Cilt 6, Sayı 1 (1998) Perine ve Penoskrotal Defektlerin Onarımında Temel İlkeler Özet   PDF
Naci Kostakoğlu
 
Cilt 11, Sayı 2 (2003) Perineal Yerleşimli, Epitelioid Malign Peri Ferik Sinir Kılıfı Tümörü: Olgu Sunumu Özet   PDF
Recep Anlatıcı, Fazilet Kayaselçuk, Turgut Noyan, Cenk Akçalı
 
Cilt 8, Sayı 1 (2000) Perioral Cerrahide Softform Kullanımı Özet   PDF
Deniz İ. Çek
 
Cilt 13, Sayı 1 (2005) Periorbital Nekrotizan Fasiit Özet
Ahmet Demir, İbrahi Orak, Hakkı Birinci, M.Sinan Engin
 
Cilt 1, Sayı 1 (1993) Periorbital ve Frontal Bölge Rekonstrüksiyonunda Serbest Kalvarial Kemik Greftlerinin Uygulanışı Özet   PDF
Ayhan Konuralp, Nazım Çerkeş, Aylin Bilgin
 
Cilt 21, Sayı 3 (2013) Peroperatif Vazokonstriktör Ajan ile İnfiltrasyon Ugyulamasının Meme Küçültme Cerrahisinde Kan Kaybı Üzerine Etkisi Özet   PDF
Furkan Erol Karabekmez, Muhammed Nebil Selimoğlu, Ali Gökkaya, Mehtap Karameşe, Metin Görgü
 
Cilt 13, Sayı 1 (2005) Persistan Median Arter Özet
Aydan Köse, Yakup Karabağlı, Metin Arıcı, Cengiz Çetin
 
Cilt 22, Sayı 1 (2014) Persistan Medyan Arter ve Bifid Medyan Sinir: Olgu Sunumu Özet   PDF
Medeni Volkan Kıyak, Kamuran Zeynep Sevim, Dilgem Memmedov, Ayşin Karasoy Yeşilada
 
Cilt 18, Sayı 2 (2010) PLANTAR FİBROMATOZİS Özet   PDF
Tolga Eryılmaz
 
Cilt 19, Sayı 3 (2011) PLASTİK CERRAHİ AMELİYATLARI ÖNCESİ HAZIRLIK İÇİN BİR ÖNERİ Özet   PDF
Ali Rıza Öreroğlu, İlker Üsçetin, Tolga Aksan, Çağdaş Orman, İsmail Mithat Akan
 
Cilt 12, Sayı 3 (2004) Plastik Cerrahi Pratiğinde Alternatif Bir Materyal: Kalsiyum Aljinat Özet   PDF
Aykut Mısırlıoğlu, Kaan Gideroğlu, Mithat Akan, Tayfun Aköz
 
Cilt 11, Sayı 3 (2003) Plastik Cerrahi Pratiğinde Nadiren Görülen Bir Durum: İnsizyonel Endometriozis Özet   PDF
Sarper Yılmaz, Ruhnaz Köksal, Bülent Duran, Fahrettin Göze, Mübeccel Arslan
 
Cilt 20, Sayı 1 (2012) PLASTİK CERRAHİDE SURAL SİNİR Özet   PDF
Ali Teoman Tellioğlu, Tolga Eryılmaz, Emre İnözü, Hülda Rıfat Özakpınar
 
Cilt 10, Sayı 2 (2002) Plastik Cerrahide Temel Fotoğraf Teknikleri ve Standardizasyon Özet   PDF
Serhat Totan, Galip Ağaoğlu, Onur Erol
 
Cilt 24, Sayı 3 (2016) Plastik Cerrahlar için Gömülü Dişlere Yaklaşımda Bir Tanı ve Tedavi Dizgesi: Çekilen 242 Dişten Elde Edilen Sonuçlar Özet   PDF
Nebil Yeşiloğlu, Gökhan Temiz, Murat Sarıcı, Hakan Şirinoğlu, Gaye Filinte, Ali Cem Akpınar, Hakan Demirel, Mehmet Bozkurt
 
Cilt 15, Sayı 1 (2007) PLASTİK DUDAK EKARTÖRÜ: ORTOGNATİK CERRAHİDE KULLANILABİLECEK KULLANIŞLI BİR GEREÇ Ayrıntılar   PDF
Tolga ERYILMAZ, Selahattin ÖZMEN, Reha YAVUZER
 
Cilt 23, Sayı 2 (2015) Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Alanında Türkiye’de ve Diğer Ülkelerde Yapılan Bilimsel Yayınlar Özet   PDF
Saime İrkören, Heval Selman Özkan, Ender Ceylan, Hüray Karaca
 
Cilt 11, Sayı 2 (2003) Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Girişimlerin Psikiyatrik Yönleri Özet   PDF
Zeynep Şen, Atilla Ersoy, Savaş Serel, Murat Emiroğlu, Serdar Gültan, Atilla Soykan
 
Cilt 11, Sayı 1 (2003) Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahide Görsel Dökümentasyon Standartları Özet   PDF
Turgut Ortak, Cihat N. Baran, Hıdır Kılınç, Ragıp Özdemir, Ramazan E. Ünlü, Ömer Şensöz
 
Cilt 25, Sayı 2 (2017) POLİDAKTİLİDE KLİNİK DEĞERLENDİRME VE TEDAVİ Özet   PDF
Uğur Horoz, Buğçe Ballıoğlu, Hülda Rıfat Özakpınar, Emre İnözü, Avni Tolga Eryılmaz, Ali Teoman Tellioğlu
 
Cilt 20, Sayı 3 (2012) POLİTELİA OLGUSUNDA AKSESUAR MEME BAŞI EKSİZYONU İLE EŞ ZAMANLI MASTOPEKSİ Özet   PDF
Hakan Bulam, Selahattin Özmen
 
Cilt 1, Sayı 2 (1978) Porphyria Turcica'da Rekonstrüktif Cerrahi Girişimleri Özet   PDF
Abdullah Keçik, Onur Erol, K. Güler Gürsu
 
Cilt 25, Sayı 3 (2017) POST-BURN SKIN DEFORMITIES OF FACE AND NECK REGION IN PEDIATRIC PATIENTS: SINGLE-STAGE TREATMENT USING COLLAGEN ELASTIN MATRIX. Özet   PDF (English)
Çağlayan Yağmur, Nuh Evin, Murat Sinan Engin, Tekin Şimşek, İsmail Küçüker, Ahmet Demir
 
Cilt 25, Sayı 4 (2017) POSTERİOR DERMOKONDRAL FLEP VE AÇIK ANTERİOR SKORİNG TEKNİĞİ İLE OTOPLASTİ UYGULAMALARIMIZ Özet   PDF
Recep Anlatıcı, Ömer Refik Özerdem
 
Cilt 1, Sayı 3 (1993) "Posterior Interosseous" Flep Özet
Selçuk Akın, Erhan Şafak, Mesut Özcan
 
Cilt 18, Sayı 1 (2010) POSTTRAVMATİK PROGRESİF ORBİTAL AMFİZEMİN İĞNE ASPİRASYON-DEKOMPRESYON İLE TEDAVİSİ: OLGU SUNUMU Özet   PDF
Osman Akdağ, Mustafa Sütçü, Furkan Karabekmez, Mustafa Keskin, Nedim Savaci
 
Cilt 14, Sayı 1 (2006) POSTTRAVMATİK SKAR ZEMİNİNDE GELİŞENMELANOMA DIŞI DERİ KANSERLERİ Ayrıntılar   PDF
Dilek Şenen, Asuman Sevin, Orgun Deren, Gökhan Adanalı, Songül Erol, Bülent Erdoğan
 
Cilt 19, Sayı 1 (2011) PREAURİKÜLER BÖLGEDE MULTİPL SCHWANNOMA: BİR OLGU SUNUMU Özet   PDF
Şafak Uygur, Tolga Eryılmaz
 
Cilt 15, Sayı 1 (2007) PREOPERATİF KEMOTERAPİNİN (PAKLİTAKSEL) PERİFERİK SİNİR REJENERASYONUNA ETKİSİ: DENEYSEL ÖN ÇALIŞMA Ayrıntılar   PDF
Tunc Tiryaki, Hakan Ağir, Çiğdem Ünal, Adnan Uzunismail
 
Cilt 23, Sayı 3 (2015) Preterm Bebekte Umbilikal Arter Kateterizasyonu Sonrası Alt Ekstremitede İskemik Gangren: Olgu sunumu Özet   PDF
Hikmet İhsan Eren, Kamuran Zeynep Sevim Aytuğ, Selami Serhat Şirvan, Erkan Yüce, Zeliha Gül, Banu Nursoy Şirvan
 
Cilt 17, Sayı 1 (2009) PRETREATMENT WITH CYPRESS CONES' WATER EXTRACT ENHANCES SURVIVAL OF ISCHEMICALLY CHALLENGED SKIN FLAPS A PRELIMINARY STUDY Özet   PDF
Betül Gözel ULUSAL, Hale TUFAN, Ali Engin ULUSAL, Cevahir HABERAL, Tamer SEYHAN, Hüseyin BORMAN, Mehmet HABERAL
 
Cilt 2, Sayı 3 (1994) Primary Orbital Liposarcoma: Report of A Case Özet   PDF
Murat Emiroğlu, Serdar Gültan, Erdem Yormuk
 
Cilt 7, Sayı 2 (1999) Primer Genital Lenfödemin Deri Grefti İle Rekonstrüksiyonu Özet   PDF
Mehmet Sezgin, Kemal Kocaman, Coşkun Erçel, Mustafa Balıkçıoğlu
 
Cilt 8, Sayı 2 (2000) Primer Nazoplasti ve Septonazoplasti Ameliyatlarının Nazal Hava Akımı Üzerine Etkisinin Anterior Rinomanometre İle Değerlendirilmesi Özet   PDF
Tuğrul Maral, Teoman Dal, Hüseyin Borman, Gürhan Özcan
 
Cilt 10, Sayı 2 (2002) Primum Non Nocere (Önce Zarar Verme) Özet   PDF
Gürcan Aslan, Nedim Sarıfakioğlu
 
Cilt 24, Sayı 4 (2016) Problem Çözücü Olarak Plastik Cerrahi (!) Özet   PDF
Dağhan Dağdelen, Işıl Akgün Demir, Selami Serhat Şirvan, Ahmet Faruk Yücel, Kamuran Zeynep Sevim Aytuğ, Semra Hacıkerim Karşıdağ
 
Cilt 5, Sayı 2 (1997) Proboscis Lateralis Özet   PDF
Metin Görgü, Bülent Erdoğan, Tayfun Aköz, Rohat Kutlay, Gürcan Aslan
 
Cilt 15, Sayı 2 (2007) PROF. DR. NAMIK K. BARAN Ayrıntılar   PDF
Namık K. BARAN
 
Cilt 17, Sayı 3 (2009) PROFİLAKTİK MASTEKTOMİ VE ÇİFT TARAFLI MEME ONARIMI: KLİNİK DENEYİM Özet   PDF
Sühan Ayhan, İsmail Küçüker, Serhan Tuncer, Onur Çukurluoğlu, Şafak Uygur
 
Cilt 20, Sayı 2 (2012) PROKSİMAL VE DİSTAL HİPOSPADİAS OLGULARINDA FARKLI CERRAHİ YÖNTEMLERİN ETKİNLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Özet   PDF (English)   PDF (English)
Caferi Tayyar Selçuk, Kadir Aksoy, Sebat Karamürsel, Birol Civelek, Selim Çelebioğlu
 
Cilt 25, Sayı 1 (2017) PUNCH BİYOPSİ PİLOMATRİKSOMADA YANLIŞ TANIYA NEDEN OLMAKTADIR: OLGU SUNUMU Özet   PDF (English)
Metin Temel, Ebru Çelik, Mehmet Yaldız, Ali Özgür Karakaş
 
Cilt 10, Sayı 1 (2002) Radial Forearm Flebin İki Farklı Defektin Onarımında İkiye Bölünerek Kullanımı Özet   PDF
Sebat Karamürsel, Özlem Gündeşlioğlu, Selim Çelebioğlu
 
Cilt 5, Sayı 1 (1997) Radial Önkol Serbest Flebi Donör Alan Morbiditesinin Araştırılması Özet   PDF
Murat Topalan, Aylin Bilgin, Atilla Arıncı, İsmail Ermiş, Nazım Çerkeş, Metin Erer
 
Cilt 3, Sayı 1 (1995) Radial Önkol Serbest Flebi İle Burun Rekonstrüksiyonu Özet   PDF
Nazım Çerkeş, Metin Erer, Murat Topalan
 
Cilt 6, Sayı 3 (1998) Radial Sinir Felci Rekonstrüksiyonunda El Bileğinde Oluşabilecek Radial Deviasyonun Önlenmesi Özet   PDF
Murat Topalan
 
Cilt 1, Sayı 2 (1978) Radikal Boyun Disseksiyonları Özet   PDF
Tahir Hayırlıoğlu, Orhan İşkeceli, Bedrettin Görgün, Ayhan Konuralp
 
Cilt 5, Sayı 2 (1997) Radiofrequency Cerrahi Ünite İle Yapılan İnsizyonların Yara İyileşmesi Yönünden Klasik İnsizyon Yöntemleri İle Karşılaştırılması Özet   PDF
Cengiz Çetin, Aydan Kaynakdemir, Coşkun Erçel, Yakup Karabağlı, Mahmut Özyılmaz, Serap Işıksoy
 
Cilt 24, Sayı 4 (2016) Radyatör Sıvısı Yanığı Sonrası Penis Rekonstrüksiyonu: Olgu Sunumu Özet   PDF
Serbülent GÜZEY, Andaç AYKAN, Serdar ÖZTÜRK, Sedat AVŞAR
 
Cilt 11, Sayı 1 (2003) Ramus Marjinalisin Konjenital Paralizisi Özet   PDF
Naci Karaçal, Tayfun Aköz, Bülent Erdoğan
 
Cilt 18, Sayı 1 (2010) RAT DORSAL FLEBİNDE VASKÜLER ENDOTELYAL BÜYÜME FAKTÖRÜ (VEGF) İLE YARATILMIŞ FARMAKOLOJİK GECİKTİRME OPERASYONUNUN DİĞER CERRAHİ GECİKTİRME OPERASYONLARIYLA KARŞILAŞTIRILMASI Özet   PDF
Mert Demirel, Aylin Okçu Heper, Erdem Yormuk
 
Cilt 11, Sayı 1 (2003) Rat İskemik Deri Fleplerinde Defibrotide (Cas 83712-60-1)'in Doku Nitrik Oksit ve Flep Yaşamına Etkisi Özet   PDF
İrfan Özyazgan, Recep Saraymen
 
Cilt 15, Sayı 1 (2007) RAT SERBEST KASIK FLEBİ UYGULAMALARINDA FEMORALVEN KATETERİZASYONU İLE MİKROVENÖZ ANASTOMOZ YAPILMASI Özet   PDF
M.Erol DEMİRSEREN
 
Cilt 1, Sayı 1 (1993) Rat Siyatik Sinirinden Schwan Hücre Kültürü Hazırlanması İçin Geliştirilmiş Metod Özet   PDF
Zeki Can, Erdem Yormuk
 
Cilt 12, Sayı 2 (2004) Rat Tespit Etmek İçin Kolay Bir Teknik Özet
Ethem Güneren, Murat Hökelek, Hakan Güven
 
Cilt 9, Sayı 3 (2001) Ratlardaki Siyatik Sinir Defektlerinde Kullanılabilecek Ven Greftleri Çaplarının Araştırılması Özet   PDF
Cüneyt Özek, Naci Çelik, Ufuk Bilkay, Fheng ZHANG, William C. LINEAWEAVER, Leonard NEWLIN
 
Cilt 26, Sayı 2 (2018) Reconstruction of Finger Composite Defects with Perforator Free Flap from the Superficial Palmar Branch of Radial Artery Özet   PDF
Alper Aksoy, Emin Sır, Daghan Dagdelen, Meliha Kasapoglu Aksoy
 
Cilt 24, Sayı 3 (2016) Reconstruction of Posterior Neck and Occiput with a Pedicled Musculocutaneous Pectoralis Major Flap Özet   PDF (English)
Hakan Uzun, Ozan Bitik, Niyazi Karaman
 
Cilt 21, Sayı 1 (2013) REDÜKSİYON MAMMOPLASTİ KOMPLİKASYONLARININ VÜCUT KİTLE İNDEKSİ VE EŞLİK EDEN KOMORBİDİTELER İLE İLİŞKİSİ: 154 HASTANIN GERİYE DÖNÜK ANALİZİ Özet   PDF
Nesibe Sinem Çiloğlu, Afet Öncel
 
Cilt 24, Sayı 3 (2016) Redüksiyon Mammoplasti Semptomatik Makromastili Kadınların Kilo Vermesinde ve Yaşam Kalitelerinin İyileştirilmesinde Motive Edici Rol Oynar mı? Özet   PDF
Mehmet Çeber
 
Cilt 2, Sayı 2 (1994) Rektus Abdominis Serbest Flep Uygulamaları Özet
Nazım Çerkeş, Murat Topalan, Ufuk Emekli, Hakan Ağır, Metin Erer, Tahir Hayırlıoğlu
 
Cilt 18, Sayı 2 (2010) RETROGNATİ VE GLOSSOPİTOZA BAĞLI ÜST HAVA YOLU TIKANIKLIĞI TEDAVİSİNDE MANDİBULA DİSTRAKSİYON OSTEOGENEZİ Özet   PDF
Volkan Tayfur, Sinan Atmaca, Canan Aygün, Sinan Tüfekçi
 
Cilt 1, Sayı 1 (1993) "Reverse Chinese Flap"te Superfisial Venöz Anastomoz Gerekli mi? Özet   PDF
Ramazan Kahveci, Selçuk Akın, Ahmet Karacalar, Mesut Özcan
 
Cilt 19, Sayı 1 (2011) RE-VİRJİNİZASYON: HİMENOPLASTİ Özet   PDF (English)   PDF
Dağhan Işık, Coskun Ercel, Rohat Kutlay, Recep Anlatıcı
 
Cilt 12, Sayı 1 (2004) REZİDÜEL DUDAK YARIĞI DEFORMİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE TEDAVİ PRENSİPLERİ: ELLİ İKİ OLGUNUN ANALİZİ Özet   PDF
Zühtü Demir, Serkan Sayılkan, Sebat Karamürsel, İlker Üstçetin, Hıfzı Velidedeoğlu, Selim Çelebioğlu
 
Cilt 26, Sayı 1 (2018) RHINOPLASTY IN A BLIND PATIENT Özet   PDF (English)
Safvet Örs
 
Cilt 8, Sayı 3 (2000) Rijid İnternal Fiksasyon İle Tedavi Sonrası Erken Dönemde Enfeksiyon Gelişen Yüz Kırığı Olgusu Özet   PDF
İrfan Özyazgan, Fatih Dağdelen
 
Cilt 19, Sayı 2 (2011) RİNOFİMA CERRAHİSİNDE GÜVENLİ BİR YÖNTEM: PLASMA BLADE İLE EKSİZYON Özet   PDF
Mustafa Raşid Toksöz, M. Nebil Selimoğlu, Malik Abacı, Mehtap Karameşe, Zekeriya Tosun
 
Cilt 24, Sayı 2 (2016) Rinoplasti İstemiyle Başvuran Hastaların Cerrahi Öncesi Yan Profil Ölçümleri ve Simülasyon Yardımıyla Beklentilerinin Değerlendirilmesi Özet   PDF
ismail küçüker, ibrahim alper aksakal, engin yosma, murat sinan engin, tekin şimşek, musa kemal keleş
 
Cilt 21, Sayı 3 (2013) Rinoplasti Sırasında Rastlanan Rinolit: İki Olgu Sunumu Özet   PDF
Ayşe Şencan, Onur M. Çukurluoğlu, Hakan Bulam, Mübin Aral, Selahattin Özmen
 
Cilt 19, Sayı 1 (2011) RİNOPLASTİ SONRASI BEKLENMEDİK BİR DERMATİT Özet   PDF
Serdar Yüce
 
Cilt 20, Sayı 1 (2012) RİNOPLASTİ SONRASI OLUŞAN AÇIK ÇATI DEFORMİTESİ İÇİN SIVI SİLİKON DOLGUSU KULLANIMI UYGUN MUDUR? Özet   PDF
Nilay Fatma Yogun, Ethem Güneren
 
Cilt 22, Sayı 2 (2014) Rinoplasti Sonrası Tek Taraflı Hipoglossal Sinir Felci Özet   PDF
Özlem Gündeşlioğlu, Mustafa Raşid Toksöz, Osman Serhat Tokgöz, Eray Yasar
 
Cilt 11, Sayı 3 (2003) Rinoplasti Uygulanan Vakalarda Farklı Tekniklerin Karşılaştırılması : Ön Rapor Özet   PDF
Safvet Örs, Atilla Çoruh, Mehmet Özköse, Galip K. Günay
 
Cilt 14, Sayı 3 (2006) RİNOPLASTİ: AĞRILI BİR GİRİŞİM MİDİR? Özet   PDF
Tolga ERYILMAZ, İsmail KÜÇÜKÖDÜK, Nuray CAMGÖZ, İrfan GÜNGÖR, Reha YAVUZER, Kenan ATABAY
 
Cilt 4, Sayı 1 (1982) Rinoplastiden Sonra Görülen ve Cerrahi Tekniğe Bağlı Olmayan Problemler Özet   PDF
Sadun Uzel
 
Cilt 12, Sayı 3 (2004) Saç Sütürünün Tavşan Femoral Arter Anastomozunda Kullanılması Özet
Lütfi Eroğlu, Tekin Şimşek, Hayati Akbaş, Ethem Güneren
 
Cilt 19, Sayı 3 (2011) SADECE ARTER ANASTOMOZU İLE YAPILAN BAŞPARMAK DİSTAL UÇ REPLANTASYONU OLGUSUNDA KEMİK TESPİTİNE BAĞLI UÇ NEKROZU Özet   PDF
Hüseyin KARAGÖZ, Ayhan Turhan, Yalçın Bayram
 
Cilt 5, Sayı 1 (1997) Sagital Palatal Fragtürlerin Rijid Internal Fiksasyonu İçin Nazal Yaklaşım Özet   PDF
Mustafa Şengezer, Murat Türegün, Haluk Duman
 
Cilt 9, Sayı 1 (2001) Sagittal Split Ramus Osteotomi Sonrasında Oluşan Periferik Fasial Paralizi ve Buna Yol Açan Mekanizmalar Özet   PDF
Haluk Duman, Fatih Uygur, Mustafa Nişancı, Murat Türegün
 
Cilt 25, Sayı 2 (2017) SAKRAL BASI YARALARINDA FLEP SEÇİMİNİN ERKEN KOMPLİKASYONLARLA İLİŞKİSİ Özet   PDF
Musa Kemal Keleş, Uğur Horoz, Buğçe Ballıoğlu, Ergin Seven, Emre İnözü, Ali Teoman Tellioğlu
 
Cilt 23, Sayı 1 (2015) Sakral Bası Yaralarının Rekonstrüksiyonunda Algoritmik Yaklaşım Özet   PDF
Ersin Akşam, Çağla Çiçek, Mustafa Erol Demirseren, Candemir Ceran
 
Cilt 18, Sayı 1 (2010) SAKREKTOMİ DEFEKTİ REKONSTRÜKSİYONUNDA TRANSABDOMİNAL VERTİKAL REKTUS ABDOMİNİS FLEBİNİN KULLANIMI: OLGU SUNUMU Özet   PDF   Başlıksız ()
Mithat İsmail Akan, Mustafa Karaca, İlker Mehmet Bilgiç, Tayfun Aköz
 
Cilt 10, Sayı 3 (2002) Salabrazyon Yöntemi ile Dövmelerin Çıkarılması Özet   PDF
Erdem Tezel, Melike Ustaoğlu Erdim, Ayhan Numanoğlu
 
Cilt 4, Sayı 1 (1996) Sayın Editör Özet   PDF
Naki Selmanpakoğlu
 
Cilt 10, Sayı 3 (2002) Science Citation Index ve Impact Factor: Tanımlar ve Çarpıcı Veriler Özet   PDF
Gürcan Aslan, Ahmet Terzioğlu
 
Cilt 24, Sayı 1 (2016) SCROTAL FASCIOCUTANEOUS FLAP FOR THE RECONSTRUCTION OF PUBIC REGION AFTER HIGH -VOLTAGED ELECTRICAL BURN Özet   PDF (English)
Zeynep Karaçor-Altuntaş, İlker Uyar, Mehmet Dadacı, Bilsev İnce, Nurten Yavuz, A. Özlem Gündeşlioğlu
 
Cilt 4, Sayı 2 (1996) Segmenter Ulnar Arter Defektli Kontraktürün Açılmasında Flow-Through Serbest Önkol Flebi İle Onarımı Özet   PDF
İsmail Kuran, Tuğrul Turan, Ali Sakinsel, Lütfü Baş
 
Cilt 4, Sayı 1 (1982) Sekonder Arteriyel Perikondrial Fleplerde Kıkırdak Rejenerasyonu Özet   PDF
H. Ege Özgentaş, Onur Erol, K. Güler Gürsu
 
Cilt 4, Sayı 1 (1982) Sekonder Island Fleple Yanak Rekonstrüksiyonu Özet   PDF
Bülent Erdoğan, Ali Barutçu, A. Karabağ, Onur Erol
 
Cilt 18, Sayı 2 (2010) SEKONDER KÜÇÜLTME MAMMOPLASTİSİ :Bir olgunun bize düşündürdükleri Özet   PDF
Mert Demirel, Burak Kaya, Savaş Serel, Murat Emiroğlu
 
Cilt 22, Sayı 3 (2014) Self Mutilasyona Bağlı Yanık: Olgu Sunumu Özet   PDF
Muzaffer Durmuş, Salim Kemal Tuncer, Taner Öznur, Abdül Kerim Yapıcı, Yalçın Bayram, Uğur Karapınar
 
Cilt 23, Sayı 2 (2015) Septolasti Ameliyatı Sonrası İyatrojenik Damak Perforasyonu Özet   PDF (English)
Burak Kaya, Emrah Aslan, Cem Çerkez, Savaş Serel
 
Cilt 13, Sayı 2 (2005) Septorinoplastide Tespitsiz Ekstrakorporeal Septoplasti Özet
A. Cemal Aygıt, Erol Benlier, Hüsamettin Top, Sedat Baş
 
Cilt 7, Sayı 1 (1999) Serbest Doku Aktarımları Sonrasında Verici Bölge Sorunları Özet   PDF
Mehmet Bayramiçli, Bahadır İmer, Raffi Gürünlüoğlu, Teoman Doğan, Ayhan Numanoğlu
 
Cilt 11, Sayı 3 (2003) Serbest Doku Aktarımlarında Oküler Loupe Kullanımının Etkinliği Özet   PDF
Ahmet Yılmaz Küçükçelebi, Nilgün M. Ertaş, Asım Aydın, O.Koray Çoşkunfırat, Özlem Gündeşlioğlu, Selim Çelebioğlu
 
Cilt 4, Sayı 1 (1996) Serbest Doku Transferi İle Alt Ekstremite Onarımı; Ardışık 25 Olgunun Analizi Özet   PDF
Cemil Dalay, Metin Yavuz, Sabri Acartürk, Önder Kıvanç, Ersal Kaya
 
Cilt 14, Sayı 1 (2006) SERBEST DORSOULNAR PEFORATÖR FLEP İLE PARMAK UCU ONARIMI: OLGU SUNUMU Özet   PDF
Ersin ÜLKÜR, Hüseyin KARAGÖZ, Fatih UYGUR, Bahattin Çeliköz
 
Cilt 3, Sayı 1 (1995) Serbest Fibula Filebi İle Mandibula Rekonstrüksiyonu Özet   PDF
Mehmet Alper, Reha Gençosmanoğlu, Tahir Gürler, Levent Yoleri, Yusuf Duman, Ecmal Songür, Yalçın Akın, Arman Çağdaş
 
Cilt 4, Sayı 1 (1996) Serbest Fibula Flebi İle Mandibula Defektlerinin Onarımı Özet   PDF
Tacettin Güçer, Koray Coşkunfırat, Meltem Çilingir, Nilgün Markal, Yılmaz Türkgüven
 
Cilt 5, Sayı 1 (1997) Serbest Fibula Flebi İle Mandibula Defektlerinin Onarımı Özet   PDF
Mustafa Şengezer, Murat Türegün, Selçuk Işık, Muharrem Demiroğulları
 
Cilt 10, Sayı 3 (2002) Serbest Fibula Flebi İle Mandibula Onarımı: 24 Olgunun Analizi Özet   PDF
Mustafa Şengezer, Haluk Duman, Murat Türegün, Yalçın Külahçı, Mustafa Deveci
 
Cilt 6, Sayı 2 (1998) Serbest Fibula Osseofasyakütanöz Flebi İle Humerus Rekonstrüksiyonu Özet   PDF
Metin Görgü, Bülent Erdoğan, Tayfun Aköz, İlhami Kuru, Meltem Ayhan, Orhan Girgin
 
Cilt 5, Sayı 1 (1997) Serbest Flep Cerrahisinde Düşük Molekül Ağırlıklı Heparin Kullanımının Trombüs ve Hematom Oluşumuna Etkisi Özet   PDF
İbrahim Aşkar, Gökhan Adanalı, Sarper Yılmaz, Mustafa Rıza Özbek
 
Cilt 17, Sayı 3 (2009) SERBEST FLEP KAYBININ ARDINDAN VAKUM YARDIMLI KAPAMA Özet   PDF
Yener Demirtaş, Erdem Güven, Ozan Aslan, Serhan Tuncer, Ahmet Demir, Sühan Ayhan, Murat Topalan
 
Cilt 4, Sayı 2 (1996) Serbest Flep ve Replantasyon Cerrahisinde Anestezi Özet   PDF
Hülya Çelebi
 
Cilt 19, Sayı 2 (2011) SERBEST FLEPLER İLE ONARIM UYGULANAN BAŞ BOYUN BÖLGESİ TÜMÖRLÜ HASTALARDA NÜKS ORANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: KLİNİK DENEYİMLERİMİZ Özet   PDF
Sinan Öztürk, Mustafa Nişancı, Serdar Öztürk, Muhitdin Eski, Fatih Zor, İsmail Şahin, Selçuk Işık
 
Cilt 5, Sayı 1 (1997) Serbest Jejunum Flebi İle Hipofarinks ve Servikal Ösefagus Rekonstrüksiyonu Özet   PDF
Osman Latifoğlu, Sühan Ayhan, Cemalettin Çelebi, Kenan Atabay
 
Cilt 4, Sayı 1 (1982) Serbest Latissimus Dorsi Kas-Deri Flebi Özet   PDF
Onur Erol, Abdullah Keçik, Cemalettin Çelebi
 
Cilt 9, Sayı 2 (2001) Serbest Olarak Nakledilmiş Doku Kitlesinin Şırınga Yağ Emme "Syringre Liposuction" Yöntemi İle Küçültülmesi Özet   PDF
Tamer Seyhan, Ragıp Özdemir, Çağrı Uysal, Hıdır Kılınç, Ömer Şensöz
 
Cilt 5, Sayı 2 (1997) Serbest Osteokütan Fibula Flebi İle Transseksüel Olguda Falloplasti - Tartışma Özet   PDF
Mustafa Şengezer
 
Cilt 1, Sayı 2 (1993) Serbest Osteokutan Kasık Flebi ile Oromandibuler Defektlerin Onarımı Özet   PDF
Tunç Şafak, Abdullah Keçik, Eser Yüksel
 
Cilt 5, Sayı 2 (1997) Serbest Osteokutanöz Fibula Flebi İle Transseksüel Olguda Falloplasti Özet   PDF
Mesut Özcan, Selçuk Akın, Aydan Ay, Murat Tezcan
 
Cilt 3, Sayı 1 (1995) Serbest Paraskapular Flep ve Vasküler Anatomisi Özet   PDF
Ahmet Yılmaz Şarlak, Mehmet Yıldırım, Zeki Yıldız
 
Cilt 1, Sayı 1 (1993) Serbest Radial Ön Kol Flebi ile Penis Rekonstrüksiyonu Özet   PDF
Mesut Özcan, Ramazan Kahveci, Erhan Şafak, Ahmet Küçükçelebi
 
Cilt 11, Sayı 2 (2003) Serbest serratus Anterior Flebi ile Baş Boyun Bölgesi Rekonstrüksiyonu Özet   PDF
Kemal Uğurlu, Eric Fassıo, Ayşin Karasoy, İlkay Hüthüt, Stephen De Mortille, Dominic Goga, Lütfü Baş
 
Cilt 6, Sayı 3 (1998) Serbest Serratus Anterior Kas Transferi İle El Dorsal Derfektlerinin Onarımı Özet   PDF
Murat Topalan
 
Cilt 14, Sayı 1 (2006) SERBEST SSİA / SİEA DERİ FLEBİ:EN ESKİ SERBEST FLEBE YENİ BİR ADLANDIRMA Özet   PDF
Mustafa Asım Aydın, Serdar Nasır
 
Cilt 11, Sayı 2 (2003) Serbest TRAM fleple mastektomi sonrası meme rekonstrüksiyonu ve literatürün gözden geçirilmesi - Tartışma Özet   PDF
Tuğrul Maral
 
Cilt 10, Sayı 3 (2002) Serbest Tram Fleplerle Mastektomi Sonrası Meme Rekonstrüksiyonu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi Özet   PDF
Mehmet Alper, Ufuk Bilkay, Özgür Erdem, Cüneyt Özek, Hakan Gündoğan, Arman Çağdaş
 
Cilt 12, Sayı 2 (2004) Serebrotendinöz Ksantomatozis Özet   PDF
Mustafa Akyürek, Tunç Şafak, Abdullah Keçik
 
Cilt 2, Sayı 2 (1994) Serratus Anterior Serbest Kas Flebi İle Defekt Onarımı Özet
Reha Gençosmanoğlu, Mehmet Alper, Levent Yoleri, Tahir Gürler, Yavuz Keçeci, Cüneyt Özek, Ecmel Songür
 
Cilt 1, Sayı 1 (1993) Serratus Anterior Serbest Kas Flebinin El Rekonstrüksiyonu İçin Kullanılması ve Bir Olgu Özet   PDF
Mesut Özcan, Erhan Şafak, Ramazan Kahveci, Selçuk Akın
 
Cilt 15, Sayı 1 (2007) SERT DAMAKTA MYOEPİTELYOMA Ayrıntılar   PDF
Dilek Şenen, Oğuz Kılıç, Dursun Atakul, Erkan Orhan, Orgun Deren, Bülent Erdoğan
 
Cilt 19, Sayı 3 (2011) SERVİKAL DİSK HERNİLİ HASTALARDA TEMPOROMANDİBULAR EKLEM DİSFONKSİYONU GÖRÜLME SIKLIĞI Özet   PDF
Sevgi Sevi Subaşı, Nihal Gelecek, Nursen İlçin, Özge Çeliker
 
Cilt 25, Sayı 3 (2017) SEVERE HAND INJURIES CAUSED BY A MOLE GUN Özet   PDF (English)
Serdar Düzgün, Alpay Duran
 
Cilt 23, Sayı 2 (2015) Sezaryan sonrası nadir gelişen bir komplikasyon: Pyoderma gangrenozum Özet   PDF
Bilsev İnce, Mehmet Dadacı, Zeynep Altuntaş, Fatma Bilgen
 
Cilt 12, Sayı 3 (2004) Sıçan Kulağında Lazerle Cilt Gençleştirme Sonrası Gelişen Ödemde Hiperbarik Oksijen Tedavisinin Etkisi Özet   PDF
Cengiz Açıkel, Ersin Ülkür, Hakan Ay, Özge Ergün, Bahattin Çeliköz
 
Cilt 5, Sayı 3 (1997) Sıçan Tram Flebinde Önceden Yapılan Denervasyonun Deri Yaşamına Olan Ethkisi Özet   PDF
Selçuk Akın, Mesut Özcan, Cenk Şen, Şebnem Turan, Zeynep Kahveci, Şahin Sırmalı
 
Cilt 16, Sayı 1 (2008) SIGNIFICANCE OF PET\CT IN MALIGNANT MELANOMA Ayrıntılar   PDF
Zafer Ünsal COŞKUN
 
Cilt 18, Sayı 3 (2010) SİLİKON İMPLANT İLE BALDIR KALINLAŞTIRMA Özet   PDF
Gülden Avci, Tayfun Aköz, Eser Aydoğdu
 
Cilt 13, Sayı 1 (2005) Silikon Jel İmplant İle Bacak Kalinlaştirma Özet   PDF
Selçuk Işık, Mustafa Şengezer, Fatih Zor
 
Cilt 18, Sayı 2 (2010) SİLİKON JEL YAPRAK UYGULAMASININ RAT DERİSİNDE YARA KONTRAKSİYONUNU HIZLANDIRICI KATALİZÖR ETKİSİ Özet   PDF
Can İmdat Engin
 
Cilt 9, Sayı 1 (2001) Sindaktili Onarımında Dorsal Metakarpal Arter Pediküllü Flepler Özet   PDF
Fatih Peker, Erdem Tezel
 
Cilt 14, Sayı 1 (2006) SİNİR ALLOGREFT NAKLİ İLE SİNİR TAMİRİ YAPILAN REPLANTE EDİLMİŞ KOLLAR:İKİNCİ YILLARININ SONUNDA İKİ OLGUNUN SUNUMU Özet   PDF
Mustafa Asım Aydın, Serdar Nasır, Faruk Ökten, Hasan Rıfat Koyuncuoğlu
 
Cilt 24, Sayı 3 (2016) Sinsi bir problem: Submüköz damak yarığı ve ilişkili konuşma bozukluğunun tedavisi Özet   PDF
Mert Çalış, Figen Özgür
 
Cilt 8, Sayı 3 (2000) Siringokistadenoma Papilliferum Özet   PDF
Güneş Gür Toy, Eksal Kargı, Emel Güngör, Selda Seçkin, Nuran Allı, Bülent Erdoğan
 
Cilt 20, Sayı 2 (2012) SIRTTA DEV METASTATİK MİKSOİD LİPOSARKOM: OLGU SUNUMU Özet   PDF
Özlenen Özkan, Ahmet Duymaz, Mehmet Can Ubur, elif inanç gürer, Ömer Özkan
 
Cilt 8, Sayı 1 (2000) Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği Mikrocerrahi Kursu Değerlendirme Anketi Sonuçları Özet   PDF
Derya Özçelik, İsmail Kuran, Ayşin Karasoy, Semra Hacıkerim, Lütfü Baş
 
Cilt 22, Sayı 2 (2014) Sistemik inflamatuar yanıt ile yanık sepsisi ayrımında kan prokalsitonin düzeyinin etkinliği Özet   PDF
Harun Analay, Nazım Gümüş, Ahmet Erkılıç, Mehmet Sait Yıldırım
 
Cilt 20, Sayı 2 (2012) SKALPTE DEV ADENOİD KİSTİK KARSİNOM: OLGU SUNUMU Özet   PDF
Elif Sarı, Hülda Rıfat Özakpınar, Esabil Eker, Mustafa Durgun, Ali Teoman Tellioğlu
 
Cilt 21, Sayı 2 (2013) SKALPTE RADYASYONA BAĞLI ÇOK ODAKLI KUTANÖZ ANJİYOSARKOM: OLGU SUNUMU VE LİTERATÜRÜRN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ Özet   PDF (English)   PDF
Kamuran Zeynep Sevim, Metin Görgü, Murat Ermete
 
Cilt 23, Sayı 1 (2015) Skalp’in Bowen Hastalığı Özet   PDF
Mehmet Dadacı, Bilsev İnce, Zeynep Altuntas, Mustafa Kürşat Evrenos, Hakan Uzun, Ozan Bitik, Haldun Onuralp Kamburoğlu
 
Cilt 2, Sayı 2 (1994) Skapular Serbest Deri Flebi; Rekonstrüksiyonda İyi Bir Seçenek Özet
Reha Gençosmanoğlu, Mehmet Alper, Cenk Görken, Ufuk Bilkay, Arman Çağdaş
 
Cilt 8, Sayı 2 (2000) Skar Dokusundan Gelişen Malign Deri Tümörleri: İki Olgu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi Özet   PDF
İrfan Özyazgan, Olgun Kontaş, Kamil Abacı, Saffet Örs, Teoman Eskitaşçıoğlu, Fatih Dağdelen, Ali Tuncer, Halit Baykan
 
Cilt 15, Sayı 1 (2007) SORUNLU ALICI YATAĞA DERİ GREFTİ UYGULAMALARINDA TOPİKAL NEGATİF BASINÇ UYGULAMALARININ GREFT SAĞ KALIMINA ETKİSİ Özet   PDF
Yavuz Başterzi, Alper Sarı, Atilla Fesli, Şakir Ünal, Emrah Arslan, Ferit Demirkan
 
Cilt 6, Sayı 2 (1998) Spastik Çocuklarda Kontrol Edilemeyen Salya Akışının Cerrahi Tedavisi Özet   PDF
Tahir Gürler, Mehmet Alper, Cüneyt Özek, Serhat Totan, Ecmel Songür
 
Cilt 9, Sayı 3 (2001) Spina Bifida Kistika Defektlerinin Onarımı Özet   PDF
Nazım Gümüş, Naci Başar, Ali İhsan Ökten, Yalçın Kaya, Sadık Karakaya
 
Cilt 13, Sayı 1 (2005) Spitz Nevus Ve Dermatofibromdan Ayrilmasi Gereken Bir Tani: Desmoplastik Malign Melanom Özet   PDF
Hüsametin Top, Erol Benlier, Dilek Karaman
 
Cilt 12, Sayı 2 (2004) Sporadik Malign Melanoma: Genetik Testler Medikal Tedaviyi Mümkün Kılabilir mi? Özet   PDF
Ahmet Dursun, Eksal Kargı, M.Cengiz Yakıcıer, Mübin Hoşnuter, Orhan Babucçu, Necat İmirzalıoğlu
 
Cilt 13, Sayı 3 (2005) STABİL OLMAYAN İZOLE ZİGOMATİK ARK KIRIKLARININ FOLEY KATATER ile STABİLİZASYONU Ayrıntılar   PDF
Gökhan TUNÇBİLEK, Mehmet KARAALTIN, Erhan Sönmez, Emin MAVİLİ
 
Cilt 14, Sayı 2 (2006) STANDART HASTA FOTOĞRAFLARI ELDE ETMEK İÇİNBASİT BİR YÖNTEM Ayrıntılar   PDF
M. Tonguç İŞKEN, Cenk ŞEN, Deniz İŞCEN, Şahin ALAGÖZ, Murat ONYEDİ, Eda IŞIL
 
Cilt 24, Sayı 2 (2016) State of the art of cleft lip and palate surgery: travel in cleft world Özet   PDF (English)
Ethem Güneren
 
Cilt 10, Sayı 3 (2002) Stenon Kanal Kesileri Özet   PDF
Cengiz Çetin, Aydan Köse, Yakup Karabağlı, Mahmut Özyılmaz, Emre Koçman
 
Cilt 2, Sayı 1 (1980) Stenon Kanalı Fistüllerinin Cerrahi Tedavisinde Değişik Bir Yöntem (Lastik Band Yöntemi) Özet   PDF
Cihat Borçbakan
 
Cilt 13, Sayı 3 (2005) STERNUM ENFEKSİYONLARI ve ONARIMI: GENEL ESASLAR ve OMENTUM KULLANIMI Özet   PDF
Tahsin Oğuz ACARTÜRK, Serdar ÖZTÜRK, Mustafa ŞENGEZER
 
Cilt 22, Sayı 3 (2014) Sternum Enfeksiyonlarının Tedavisinde Negatif Basınç Yardımlı Yara Bakım Sistemi ve Pektoralis Majör Flebi Kombinasyonu: Olgu Sunumu Özet   PDF
Mehtap Karameşe, Osman Akdağ, Gökçe Ünal Yıldıran, Muhammed Nebil Selimoğlu, Niyazi Görmüş, Zekeriya Tosun
 
Cilt 26, Sayı 1 (2018) STEWART–TREVES SYNDROME: A CASE REPORT AND REVIEW OF LITERATURE Özet   PDF
Atilla Adnan Eyüboğlu, Harun Çöloğlu, Nebil Bal, Abbas Albayati, Nilgün Markal Ertaş
 
Cilt 20, Sayı 3 (2012) SUBDERMAL PEDİKÜLLÜ ALIN FLEBİ Özet   PDF
Dağhan Işık, Murat Sarıcı, M. Fatih Garca, Yasin Canbaz, Bekir Atik
 
Cilt 14, Sayı 3 (2006) SUBKONDİLER MANDİBULA KIRIKLARINDA AÇIK REDÜKSİYON VE ERİYEBİLİR PLAK - VİDA İLE TEDAVİ Özet   PDF
Selim ÇELEBİOGLU, Orhan ERBAŞ, Ünal ŞAHİN, Birol CİVELEK, Ercan DEMİRBAG, Tayyar SELÇUK
 
Cilt 6, Sayı 3 (1998) Subkondiler Mandibula Kırıklarının Cerrahi Tedavisinde Modifiye Bir İnsizyon Tekniği Özet   PDF
Ruşen Kapucu, Hilal Altıntaş, Bülent Erdoğan
 
Cilt 20, Sayı 2 (2012) SUBTOTAL AMPUTE BİR EKSTREMİTENİN REVASKÜLARİZASYONU VE EŞZAMANLI FONKSİYONEL REKONSTRÜKSİYONU Özet   PDF (English)   PDF (English)
Haldun Onuralp Kamburoğlu, Ali Emre Aksu, Tunç Şafak, Ebru Yörük
 
Cilt 20, Sayı 3 (2012) SUBTOTAL KULAK AMPUTASYONLU BİR OLGU Özet   PDF
Şafak Uygur
 
Cilt 8, Sayı 1 (2000) Sünnet Fobisi Nedeniyle Üretral Fistül Oluşumu Özet   PDF
Azize Kılıç, Ali Kılıç
 
Cilt 13, Sayı 1 (2005) Sünnet Komplikasyonu Sonucu Oluşan Uretral Fistul Ve Fasya Lata Grefti İle Onarimi Özet
Eksal Kargı, Çiğdem Ünal, Deniz İ. Çek, Kamil Toker, Tunç Tiryaki, Asena Selbest Yılmaz
 
Cilt 11, Sayı 2 (2003) Sünnet Sonrası Peniste Epidermal İnklüzyon Kisti : Olgu Sunumu Özet   PDF
Nezih Sungur, Yiğit Özer Tiftikcioğlu, Yüksel Kankaya, Uğur Koçer
 
Cilt 11, Sayı 3 (2003) Sünnette Dartos Fasyası Korunmalı Mı ? Özet   PDF
Osman Latifoğlu, Alper Sarı, Reha Yavuzer, Serhan Tuncer
 
Cilt 2, Sayı 2 (1994) Superfisiyal Temporal Arter Bazlı Saçlı Ada Flebi ile Kaş Rekonstrüksiyonu Özet
Uğur Koçer, Cihat N. Baran, Ali T. Tellioğlu, Ömer Şensöz
 
Cilt 17, Sayı 3 (2009) SUPERİOR GLUTEAL ARTER PERFORATÖR FLEP DONOR SAHASININ ENTERESAN BİR KOMPLİKASYONU: STRİA Özet   Başlıksız ()   PDF
Erdem Güven, Karaca Başaran, Burcu Çelet Özden, Samet Vasfi Kuvat, Murat Topalan
 
Cilt 3, Sayı 1 (1995) Süperomedial Dermoglandüler Pedikül Yöntemi ile Küçültme Mammaplasti Özet   PDF
Nebil Bozdoğan, Hıfzı Velidedeoğlu, Koray Çoşkunfırat, Yılmaz Türkgüven
 
Cilt 25, Sayı 4 (2017) Surgical Deroofing and Rubber Compression Treatment for Pseudocyst of the auricle: Report of two patients Özet   PDF (English)
Arif Aydın, Betül Demirciler Yavaş, Nilay Şen Korkmaz, Necmettin Karasu, Alpagan Mustafa Yıldırım
 
Cilt 3, Sayı 1 (1995) Surgical Management Of Post-Burn Anterior Neck Contractures Özet   PDF
Mustafa Şengezer, Mustafa Deveci, Bahattin Çeliköz, Naki Selmanpakoğlu
 
Cilt 26, Sayı 2 (2018) Surgically Treating Hidradenitis Suppurativa that does not Respond to Medical Treatment Özet   PDF
musa kemal keleş, Uğur Horoz, ergin seven, ali teoman tellioğlu
 
Cilt 14, Sayı 2 (2006) SYRİNGOCYSTADENOMA PAPİLLİFERUM Ayrıntılar   PDF
Dilek ŞENEN, Songül EROL, Ercüment ERBAŞ, Abbas AHMADLI, Bülent ERDOĞAN
 
Cilt 10, Sayı 2 (2002) Tam Kalınlıkta Skalp Yarasının Deri Grefti ile Kapatılması Özet   PDF
Nazım Gümüş, Sadık Karakaya, Yalçın Kaya
 
Cilt 13, Sayı 2 (2005) Tam Kalınlıktaki Alar Defektlerin Tek Aşamalı Onarımı Özet   PDF
Eray Copcu, Nazan Sivrioğlu, Banu Koç, Şule Er, Yücel Öztan
 
Cilt 11, Sayı 2 (2003) Tam Kat Göğüs Duvarı Defektleri ve Onarım Yöntemleri Özet   PDF
Mithat Akan, Serkan Yıldırım, Aykut Mısırlıoğlu, Tayfun Aköz, Bülent Kargı, Barış Çakır
 
Cilt 15, Sayı 1 (2007) TAM KAT YANAK DEFEKTİNİN ÇİFT TABAKALI SERBEST TORAKODORSAL ARTER PERFORATÖR FLEBİYLE REKONSTRÜKSİYONU Özet   PDF
Sühan AYHAN, Serhan TUNCER, Selahattin ÖZMEN
 
Cilt 22, Sayı 2 (2014) Tatuaja Bağlı Akut Kontakt Dermatit: Olgu Sunumu Özet   PDF
Muzaffer Durmuş, Salim Kemal Tuncer, Yusuf Emrah İyi, Ümit Kaldırım, Abdül Kerim Yapıcı
 
Cilt 4, Sayı 3 (1996) Tavşanlarda Liyofilize Heterolog Kollajen, Bone,Wax ve Oksitlenmiş Rejenere Selülozun Kemik İyileşme Hızına Etkileri Özet   PDF
Serhat Özbek, Zeynep Kahveci, Ramazan Kahveci, Mesut Özcan, Şahin Sırmalı
 
Cilt 13, Sayı 2 (2005) Tavuk Ayağı Uzun Parmağının Fleksor Tendon Sisteminin Detaylı Anatomik İncelemesi Özet   PDF
Afşin Uysal, Nezih Sungur, Mustafa Gürhan Ulusoy, Uğur Koçer, Harun Çöloğlu, Kubilay Karalezli
 
Cilt 1, Sayı 3 (1993) Tek Seansta Mikrovasküler İki Serbest Flep Transferi İle Üst ve Alt Ekstremitenin Kurtarılması Özet
Nazıım Çerkeş, Murat Topalan, Metin Erer, Hakan Ağır
 
Cilt 7, Sayı 1 (1999) Tek Taraflı Dudak Yarığı Özet   PDF
Abdullah Keçik, Tacettin Güçer
 
Cilt 12, Sayı 2 (2004) Tek Taraflı Genişletilmiş V-Y İlerletme Flebinin Bası Yaralarında Kullanımı Özet
Eksal Kargı
 
Cilt 13, Sayı 1 (2005) Tek Tarafli Yarik Dudak Burnu Deformitesinin Tedavisinde Farkli Yöntemlerin Birlikte Kullanimi Özet   PDF
Zühtü Demir, Hıfzı Velidedeoğlu, Atilla Kurtay, Ünal Şahin, Sebat Karamürsel, Selim Çelebioğlu
 
Cilt 7, Sayı 2 (1999) Telomer, Telomeraz ve Plastik Cerrahide Olası Yeri Özet   PDF
Mustafa Deveci
 
Cilt 15, Sayı 2 (2007) TEMEL MİKROCERRAHİ EĞİTİMİ İÇİN BASİT BİR METOT Ayrıntılar   PDF
Teoman ESKİTAŞCIOĞLU
 
Cilt 22, Sayı 2 (2014) Temporal kas kapiller hemanjioma: Olgu sunumu Özet   PDF
Harun Çöloğlu, Burak Özkan, Ahmet Çağrı Uysal, Nazım Emrah Koçer, Hüseyin Borman
 
Cilt 4, Sayı 2 (1996) Temporomandibuler Eklem Ankilozunun Kostokondral Greftle Rekonstrüksiyonu Özet   PDF
Ufuk Emekli, Serhat Tuncer, Sinan Nur Kesim, Atilla Arıncı, Tamer Koldaş, Bedrettin Görgün
 
Cilt 10, Sayı 2 (2002) Tenar Neurilemma Özet   PDF
Ragıp Özdemir, Çağrı Uysal, Şahin Alagöz, Erkin Ünlü, Nezih Sungur, Ömer Şensöz
 
Cilt 17, Sayı 3 (2009) TENDON KILIFI FİBROM’UNA BAĞLI EKSTANSOR TENDON RÜPTÜRÜ: OLGU SUNUMU VE LİTERATÜRÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ Özet   PDF
Harun Çöloğlu, Murat Şahin Alagöz
 
Cilt 12, Sayı 1 (2004) TENDONU YATAY KESİLERLE UZATMA YÖNTEMİ; BİYOMEKANİK ÇALIŞMA Özet   PDF
Ethem Güneren, Hayati Akbaş, Lütfü Eroğlu, Sinan Engin
 
Cilt 4, Sayı 3 (1996) Ters Akımlı Radial Önkol Flebinin El Cerrahisinde Kullanımı Özet   PDF
Cemal Şenyuva, Akın Yücel, Yağmur Aydın, İhsan Okur, Oğuz Çetinkale, Zeki Güzel
 
Cilt 4, Sayı 3 (1996) Tessier No. 0 Yüz Yarığı Cerrahi Tedavisine Değişik Bir Yaklaşım (İki Olgunun Değerlendirilmesi) Özet   PDF
Tayfun Aköz, Bülent Erdoğan, Metin Görgü, Ruşen Kapucu, Naci Karaçal, Rohat Kutlay
 
Cilt 7, Sayı 3 (1999) Tessier No.30 Yarığı: Olgu Bildirimi ve Literatürün Gözden Geçirilmesi Özet   PDF
Tamer Seyhan, Hıdır Kılınç
 
Cilt 26, Sayı 1 (2018) TESSIER NUMBER 30 FACIAL CLEFT: A RARE MAXILLOFACIAL ANOMALY Özet   PDF (English)
Elif Sarı
 
Cilt 9, Sayı 1 (2001) Tessier Sınıflamasına Göre No:7 Sol Unilateral Fasyal Yarık Olgusu Özet   PDF
Çağrı Sade, İsmail Kuran, Cem Arı, Ayşin Karasoy, Lütfü Baş
 
Cilt 25, Sayı 3 (2017) THE MANAGEMENT OF HAND BURNS Özet   PDF (English)
Fatih Irmak, Selami Serhat Şirvan, Sevgi Kurt Yazar, Kamuran Zeynep Sevim, Semra Hacıkerim Karşıdağ
 
Cilt 1, Sayı 1 (1993) The Restorativeeffect of Early Eschar Excision and Grafting On Depressed Immune Response In Burned Mice Özet   PDF
Oğuz Çetinkale, Orhan Çizmeci, Fadıl Ayan, Cemal Şenyuva, Sevim Büyükdevrim, Ali Pusane
 
Cilt 1, Sayı 2 (1993) This Journal: A Cause For Celebration Ayrıntılar
Robert M. Goldwyn
 
Cilt 13, Sayı 1 (2005) Tirnak Alti Yerleşimli Glomus Tümörlerinin Tanisinda Alternatif Bir Yaklaşim: Power Doppler Ultrasound Özet
Mubin Hoşnuter, Hüseyin Özdemir, Eksal Kargı, Orhan Babucçu, Rafet Koca, Cevdet Altınyazar
 
Cilt 22, Sayı 2 (2014) Tırnak yatağı yaralanmalı hastaların değerlendirilmesi: Tırnağın yerine adaptasyonu morbiditeyi arttırır mı? Özet   PDF
Nesibe Sinem Çiloğlu, İhsan Türkmen, Nesrin Gümüş
 
Cilt 14, Sayı 3 (2006) TOPİKAL NEGATİF BASINÇ (VAKUM YARDIMLI KAPAMA (VAC)) UYGULAMALARIMIZ Özet   PDF
Ahmet DEMİR, Yener DEMİRTAŞ, Mehmet ÇİFCİ, Nuray ÖZTÜRK, Ahmet KARACALAR
 
Cilt 23, Sayı 3 (2015) Topikal nitrofurazon uygulamasının kısmi kalınlıkta yara iyileşmesine etkisi Özet   PDF
Neşe Kurt Özkaya, Nazım Gümüş, Sarper Yılmaz, Bekir Levent Mesci, Ziynet Çınar
 
Cilt 3, Sayı 1 (1995) Topuk ve Ayak Bileği Alanının Sorunlu Geniş Doku Yokluklarında Serbest Grasilis Kası Aktarımı ve İşlevsel Değerlendirilmesi Özet   PDF
Cemal Şenyuva, Mustafa Yıldırım, Akın Yücel, Mehmet Bayramiçli, İbrahim Yıldırım
 
Cilt 1, Sayı 3 (1993) Tortikolis Olgularında Orta Hat Rezeksiyon Yöntemiyle Aldığımız Sonuçlar Özet
Uğur Koçer, A.Karamürsel , Ömer Şensöz
 
Cilt 3, Sayı 2 (1995) Total Penile Reconstruction By Free Sensate Osteocutaneous Fibula Flap Özet   PDF
Mustafa Şengezer, Mustafa Deveci, Mümtaz Güler
 
Cilt 5, Sayı 2 (1997) Total ve Subtotal Petrozektomi: 30 Olguluk Deneyim Özet   PDF
Ali N. Mındıkoğlu, Yağmur Aydın, Zeki Güzel, Akın Yücel, Zihni Sanus, Bülent Canbaz
 
Cilt 4, Sayı 1 (1982) Trafik Kazalarında Plastik Cerrahinin Yeri Özet   PDF
Gürhan Özcan, Onur Erol
 
Cilt 13, Sayı 1 (2005) "Transforming" Büyüme Faktörü B-1 Emdirilmiş, Biyolojik Yikilabilir Polihidroksibütirat-Co-Hidroksivalerat Çubuklar: Kontrollü Salinim Sisteminin Kemik İyileşmesi Üzerine Etkisi Özet   PDF
Ahmet Terzioğlu, Gürcan Aslan, Doğan Tuncalı, Şahende Elagöz, Vasıf Hasırcı, İhsan Gürsel
 
Cilt 6, Sayı 1 (1998) Transseksüalite'de Adli ve Etik Sorunlar Özet   PDF
Atınç Çoltu, G. Cantürk
 
Cilt 6, Sayı 1 (1998) Transseksüellerin Preoperatif Değerlendirilmesi ve Yapılması Gerekli Konsültasyonlar Özet   PDF
Ramazan Kahveci
 
Cilt 6, Sayı 3 (1998) Transvers Rektus Abdominis Kas Deri Flebi İle Meme Rekonstrüksiyonu Özet   PDF
Mustafa Yılmaz, Haluk Vayvada, Özlem Karataş, Atay Atabey, Ali Barutçu
 
Cilt 24, Sayı 2 (2016) Travma Olgusunda Rastlantısal Bulgu: Bifid Median Sinir Özet   PDF
ömer faruk koçak
 
Cilt 10, Sayı 1 (2002) Travmatik Bir Pitoz Olgusu ve Cerrahi Yöntemin Belirlenmesi Özet   PDF
Zühtü Demir, Hıfzı Velidedeoğlu, Atilla Kurtay, Ünal Şahin
 
Cilt 9, Sayı 2 (2001) Travmatik Glob Luksasyonu Özet   PDF
Lütfi Eroğlu, Yüksel Süllü, Hayati Akbaş, Ethem Güneren, Ahmet Demir, Tekin Şimşek, Ata Uysal
 
Cilt 11, Sayı 2 (2003) Travmatik Hemipelvektomi : Olgu Sunumu ve Rekonstrüksiyon Seçeneklerinin Gözden Geçirilmesi. Özet   PDF
Lütfi Eroğlu, Ethem Güneren, Hayati Akbaş, Ahmet Demir
 
Cilt 16, Sayı 1 (2008) TRAVMATİK MALİGN BLUE NEVÜS: OLGU SUNUMU VE LİTERATÜRÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ Ayrıntılar   PDF
Safvet ÖRS, Galip K. GÜNAY
 
Cilt 11, Sayı 1 (2003) Travmatik Malign Blue Nevüs: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi Özet   PDF
Safvet Örs, Galip K. Günay
 
Cilt 3, Sayı 3 (1995) Travmatik Penoskrotal Amputasyonda Tek Seanslı Falloplasti Özet   PDF
Erdal Tuğsel, Salih Mollaosmanoğlu, Taner Korkut, Yücel Öztan
 
Cilt 19, Sayı 3 (2011) TRAVMATİK SAÇLI DERİ YARASI İLE KERİON CELSİ BİRLİKTELİĞİ: NADİR BİR OLGU Özet   PDF
Sarper Yılmaz, Nazım Gümüş, Ömer Faruk Erin, Uğur Recep Çelik, Ali Rıza Erçöçen
 
Cilt 26, Sayı 1 (2018) TREATMENT OF CRUSH DEGLOVING INJURY OF THE HAND WITH TOTALLY AVULSED THUMB Özet   PDF (English)
Altuğ Altınkaya
 
Cilt 19, Sayı 2 (2011) TRİANGULAR FİBROKARTİLAJ KOMPLEKS HASARLANMALARI TANI VE TEDAVİSİ; ÖN KLİNİK ÇALIŞMA Özet   PDF
İsmail Bülent Özçelik, Berkan Mersa, Atakan Aydın, Serdar Tunçer, Samet Vasfi Kuvat
 
Cilt 15, Sayı 1 (2007) TRİGONOSEFALİ TEDAVİSİNDE CERRAHİ TEKNİK: 11 OLGUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ Özet   PDF
M. Ruşen Kapucu, Kağan Tun, Bülent Erdoğan
 
Cilt 15, Sayı 2 (2007) TRİGONOSEFALİ TEDAVİSİNDE CERRAHİ TEKNİK: 11 OLGUNUN DEğERLENDİRİLMESİ Ayrıntılar   PDF
Ecmel SONGÜR
 
Cilt 22, Sayı 1 (2014) Trombositten Zengin Plazma ile Kombine Edilmiş Yağ Doku Kökenli Stromal Vasküler Fraksiyonun Silikon İmplantlar Çevresinde Radyasyonun İndüklediği Kapsül Kontraktürü Üzerine Etkileri Özet   PDF
Ayse Özlem Gündeşlioğlu, İrfan İnan, Yılmaz Tezcan, Hatice Toy, Dilek Emlik, Murad Aktan, Selçuk Duman
 
Cilt 22, Sayı 2 (2014) Trombositten Zengin Plazma, Trombositten Fakir Plazma, Trombositten Zengin Fibrin Kavramları, Yara İyileşmesindeki Biyolojik Rolleri ve Plastik Cerrahide Kullanım Alanları Özet   PDF
Zeynep Altuntaş, Ayşe Özlem Gündeşlioğlu, Bilsev İnce, Mehmet Dadacı, Nedim Savacı
 
Cilt 1, Sayı 3 (1993) Tropikal Metilsalisilat-Mentol Uygulamasının Rat Deri Flebi Yaşayabilirliği Üzerine Etkisi Özet
Mehmet Oğuz Yenidünya, Kutlu Sevin, Mehmet T. Ketene, Erdem Yormuk
 
Cilt 11, Sayı 1 (2003) True Hermafroditism Özet   PDF
Turgut Ortak, Ramazan Erkin Ünlü, Muhammet Uraloğlu, Ömer Şensöz
 
Cilt 13, Sayı 3 (2005) TÜBERKÜLOZ TENOSİNOVİTİ: NADİR BİR KRONİK ENFEKSİYON TABLOSU Ayrıntılar   PDF
Aydın GÖZÜ, Aydın TURAN, İsmet BEYCAN, Adnan ERİM
 
Cilt 24, Sayı 2 (2016) Tubularized Incised Plate Urethroplasty (TIPU) YÖNTEMİ UYGULANAN DİSTAL HİPOSPADİAS VAKALARINDA MEATAL DARLIK İÇİN ÜROFLOWMETRİ Özet   PDF   PDF
Gaye Taylan Filinte, emre güvercin, gökhan temiz, çağrı çakmakoğlu, nebil yeşiloğlu, mehmet bozkurt, gökhan faydacı, tayfun aköz
 
Cilt 18, Sayı 1 (2010) TÜMESAN ANESTEZİ ALTINDA TURNİKESİZ KARPAL TÜNEL SERBESTLEŞTİRİLMESİ Özet   PDF
Burak Ersoy, Ahmet Sönmez, Ayhan Numanoğlu
 
Cilt 5, Sayı 3 (1997) Türk Plastik Cerrahisinin Dünya Literatüründeki Yeri Özet   PDF
Gürcan Aslan, Eksal Kargı, Ahmet Terzioğlu
 
Cilt 23, Sayı 3 (2015) Türk toplumundaki estetik meme algısı Özet   PDF (English)
Haldun Onuralp Kamburoğlu, Zeynep Altuntaş, Nurten Yavuz, Özgen Kıvanç, Mehmet Dadacı, Mustafa Kürşat Evrenos, Muhammed Nebil Selimoğlu, Ozan Bitik, Hakan Uzun, Mert Çalış
 
Cilt 5, Sayı 3 (1997) Türkiye'de Plastik Cerrahinin Bilimsel Arenada Yeri (Index Medicus'a giren makaleler bazında) Özet   PDF
Gürcan Aslan, Naci Karaçal, Ahmet Terzioğlu
 
Cilt 1, Sayı 2 (1993) Türkiye'de Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahinin Kuruluşu ve Gelişimi Özet
 
Cilt 21, Sayı 2 (2013) TÜRKİYE’DE PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ UZMANLARININ GENEL PROFİLİNİN VE MESLEK MEMNUNİYETİNİN BELİRLENMESİ ARAŞTIRMASI Özet   PDF
Ayşin Karasoy Yeşilada, Serdar Bora Bayraktaroğlu, Deniz Özgür Sucu, Kemal Uğurlu
 
Cilt 22, Sayı 1 (2014) Türkiye’de Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi: Uzman Hekimlerinin İllere Göre Dağılımı Özet   PDF
Bülent Saçak, Fatma Betül Tuncer, Ayhan Numanoğlu
 
Cilt 18, Sayı 3 (2010) TURNER SENDROMLU BİR OLGU: YELE (PERDE) BOYUN DEFORMİTESİNİN BEŞLİ FLEP İLE DÜZELTİLMESİ Özet   PDF
Serdar Yüce, Fatih Öktem, Orhan Erbaş, Ünal Şahin, Hıfzı Velidedeoğlu, Selim Çelebioğlu
 
Cilt 18, Sayı 3 (2010) ÜÇ KUŞAKTA GÖRÜLEN ODONTOJENİK KERATOKİST Özet   PDF
Güzin Yeşim Özgenel, Serhat Özbek, Selçuk Akın, Ramazan Kahveci
 
Cilt 1, Sayı 3 (1993) Uç-Yan Mikrovenöz Anostomozlarda Verici Vene Yapılan Konveks Venotomilerin Açıklık Oranına Etkisi Özet
Erol Kışlaoğlu, Nazım Durak, Fatih Peker, İbrahim Öztek
 
Cilt 1, Sayı 3 (1993) Ulnar Arter Ters Ön Kol Ada Flebi Özet
Selçuk Akın, Mesut Özcan
 
Cilt 8, Sayı 3 (2000) Ultrasonik Liposuctionla Vücut Konturlarının Düzeltilmesi Özet   PDF
Galip Ağaoğlu, Onur Erol
 
Cilt 26, Sayı 2 (2018) Unexpected Synchronous Diagnosis of Papillary Thyroid Carcinoma in a Patient with Lower Lip Squamous Cell Carcinoma Özet   PDF (English)
Veysel Murat Işık, Mert Çalış, Nezih Sungur, Mustafa Gürhan Ulusoy, Uğur Koçer
 
Cilt 22, Sayı 1 (2014) Unikameral Kemik Kistinin Nadir Lokalizasyonu: El Proksimal Falanksı Özet   PDF
Ahmet Duymaz, Furkan Erol Karabekmez, Mutlu Çobanoğlu, Cengiz Karataş, Leman Günbey Karabekmez
 
Cilt 24, Sayı 1 (2016) UNUTULAN BİR HASTALIK LEPRA VE EKSTREMİTE LEZYONLARI: OLGU SUNUMU Özet   PDF
Mustafa Öksüz, Ömer Faruk Koçak, Serdar Yüce, Adem Topkara, Yılmaz Sultanoğlu
 
Cilt 20, Sayı 3 (2012) ÜROGENİTAL BÖLGENİN NADİR GÖRÜLEN BİR ANOMALİSİ: PENOSKROTAL TRANSPOZİYON Özet   PDF
Furkan Erol Karabekmez, Ahmet Duymaz, Erkan Hirik
 
Cilt 13, Sayı 2 (2005) Üst Ekstremite Akut Tendon Yaralanmaları: Epidemiyolojik Değerlendirme Özet   PDF
Doğan Tuncalı, Kemalettin Toksoy, Ahmet Terzioğlu, Gürcan Aslan
 
Cilt 5, Sayı 1 (1997) Üst Ekstremite Defektlerinde Latisimus Dorsi Ada Flebinin Kullanılması Özet   PDF
Naci Karacaoğlan, Hayati Akbaş, Murat Mersin, Lütfü Eroğlu, Ahmet Demir
 
Cilt 5, Sayı 1 (1997) Üst Ekstremitede Avulsiyon Yaralanmalarının Onarımı Özet   PDF
Selçuk Akın, Mesut Özcan, Ramazan Kahveci, Erhan Şafak, Ahmet Karacalar
 
Cilt 11, Sayı 3 (2003) Üst Ekstremitede Travma Sonrası Geç Dönemde Ortaya Çıkan Epiteliod Sarkom : Olgu Sunumu Özet   PDF
Suhan Ayhan, İlker Yazıcı, Yücel Demir, İpek Işık, Ömer Uluoğlu, M.Cemalettin Çelebi
 
Cilt 11, Sayı 2 (2003) Üst Göz Kapağının Doğumsal Kolobomu: Cerrahi Tedavi Seçenekleri Özet   PDF
Sühan Ayhan, Tarık Çavuşoğlu, Fulya Fındıkçıoğlu, Kenan Atabay
 
Cilt 20, Sayı 2 (2012) ÜST GÖZKAPAĞI CERRAHİ ANATOMİSİ: ANATOMİK DİSSEKSİYON ÇALIŞMASI VE LİTERATÜR DERLEMESİ. Özet   PDF   Video 1   Video 2   Video 3   Video 4   Video 5   Video 6
Yiğit Özer TİFTİKCİOĞLU, Tahir GÜRLER, Okan BİLGE, Çağıl Meriç ERENOĞLU
 
Cilt 10, Sayı 3 (2002) Üst ve Alt Çenenin Solid ve Kistik Kitleleri Özet   PDF
Nilgün Markal Ertaş, Dilek Bağdatlı, Özlem Gündeşlioğlu, Sebat Karamürsel, Hıfzı Velidedeoğlu, Selim Çelebioğlu
 
Cilt 2, Sayı 1 (1994) Üst ve Alt Ekstremite Onarımında Adipofasyal Flep Uygulamalarımız Özet
Naci Karacaoğlan, Ata Uysal
 
Cilt 26, Sayı 2 (2018) Utilization of a Perforator Flap for Stump Closure of the Fifth Digit Özet   PDF
Dağhan Dağdelen, Alper Aksoy, Selami Serhat Şirvan
 
Cilt 6, Sayı 1 (1998) Vaginal Agenesiste Embriyopatogenez, Tanı ve Klinik Deneyimler Özet   PDF
Selçuk Akın
 
Cilt 6, Sayı 2 (1998) Vaskülarize Periost Flebinin Osteojenik Kapasitesine Osteoindüktif ve Osteokondüktif Ajanların Etkisi Özet   PDF
Metin Görgü, Ali Gürlek, Bülent Erdoğan, Can Karaca, Tayfun Aköz, Gürcan Aslan, Selda Seçkin
 
Cilt 14, Sayı 1 (2006) VASKÜLER MALFORMASYONLARDA TEDAVİ SEÇENEKLERİ VE CERRAHİ YAKLAŞIMLARIMIZ Özet   PDF
Deniz İşcen, M.Tonguç İşken, Cenk Şen, Mehmet Reis, Çiğdem Ünal
 
Cilt 7, Sayı 2 (1999) Ven Grefti+Silikon Tüp İle Konjoktivo-Bukkal Lakrimal Drenaj Sistem Tamiri Özet   PDF
Azize Kılıç, Gülay Güllülü, İlknur Akyol, Ali Kılıç, Murat Emsen, Emre Özdengil
 
Cilt 5, Sayı 3 (1997) Venöz Ada Flep Yaşamında Perivasküler Areolar Dokunun Rolü ve Arteriovenöz Fistülün Venöz Flep Yaşamına Etkisinin Değerlendirilmesi Özet   PDF
Mustafa Tercan, Galip K. Günay, Mehmet Bekerecioğlu, İrfan Özyazgan
 
Cilt 21, Sayı 2 (2013) VENÖZ TROMBOEMBOLİYİ YETERİNCE TANIYOR MUYUZ? TÜRK PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHLARIN VENÖZ TROMBOEMBOLİ PROFLAKSİSİNE YAKLAŞIMI VE PROFİLAKSİDE TERCİH EDİLEN YÖNTEMLER: ANKET ÇALIŞMASI Özet   PDF
Özay Özkaya, Muhammed Beşir Öztürk, Onur Egemen, Ali Rıza Öreroğlu, İlker Üsçetin, Kadir Tasasız, Mithat Akan
 
Cilt 7, Sayı 3 (1999) Verrüköz Lezyonlarda CO2 lazer Uygulamaları Özet   PDF
Tacettin Güçer
 
Cilt 19, Sayı 3 (2011) VERTİKAL MEME KÜÇÜLTME SONRASI GELİŞEN İSTENMEYEN BİR SONUÇ VE DÜZELTİLMESİ Özet   PDF
Şafak Uygur, Selahattin Özmen, Tolga Eryılmaz, Tuba Güçlü
 
Cilt 10, Sayı 1 (2002) Vertikal Rektus Abdominis Muskulokutan (Vram) Flebi ile Kompleks Yumuşak Doku Defektlerinin Onarımı Özet   PDF
Ufuk Bilkay, Cenk Tokat, Cüneyt Özek, Naci Çelik, Hakan Gündoğan, Tahir Gürler, Mehmet Alper, Ecmel Songür
 
Cilt 23, Sayı 2 (2015) Vertikal Skar Küçültme Mammoplasti Tekniği ile Memeden Dev Kitlelerin Eksizyonu ve Simetrinin Sağlanması Özet   PDF
N.Sinem Çiloğlu, Erkin Önsal, Alpay Duran
 
Cilt 23, Sayı 1 (2015) Viperidae Zehirli Isırıkları Tedavi Yönetimi Özet   PDF
Bilsev İnce, Mehmet Dadacı, Zeynep Altuntaş, Fatma Bilgen
 
Cilt 20, Sayı 1 (2012) VULVADA İKİ TEPECİK: OLGU SUNUMU Özet   PDF
Özlem Çolak, Yüksel Kankaya, Uğur Koçer
 
Cilt 4, Sayı 1 (1982) "Wise" ölçü kalıbının Geçerli olabileceği Mamoplastiler Özet   PDF
Namık K. Baran, Cemalettin Çelebi, Seyhan Çenetoğlu
 
Cilt 22, Sayı 1 (2014) Wise Patern Süperomedial Pedikül ve İnferior Pedikül Meme Küçültme Tekniklerinin Karşılaştırılıması Özet   PDF
N.Sinem Çiloğlu, Afet Öncel
 
Cilt 21, Sayı 3 (2013) Yağ Doku Kökenli Kök Hücreler ve Plastik Cerrahide Uygulama Alanları Özet   PDF
Özlem A. Gündeşlioğlu, Zeynep Karaçor, Bilsev İnce, Mehmet Dadacı, Murad Aktan, Selçuk Duman
 
Cilt 12, Sayı 1 (2004) YAĞ ENJEKSİYONU İLE VÜCUT KONTUR DEFORMİTELERİNİN DÜZELTİLMESİ Özet   PDF
Ufuk Bilkay, Cenk Tokat, Cüneyt Özek, Mehmet Alper, Ecmel Songür, Arman Çağdaş
 
Cilt 18, Sayı 1 (2010) YANIĞA BAĞLI MEME ASİMETRİSİ BULUNAN 20 HASTADA FLEP VE GREFT İLE YAPILAN TEDAVİ SONUÇLARI Özet   PDF
Ayşegül yavuz, Mehmet İlker Bilgiç, Serkan Yıldırım, Tayfun Aköz
 
Cilt 14, Sayı 1 (2006) YANIĞA BAĞLI MEME DEFORMİTELERİNİN ONARIMINDA TORAKODORSAL ARTER PERFORATÖR FLEBİNİN KULLANIMI Özet   PDF
Yakup SARIGÜNEY, Sühan AYHAN, Serhan TUNCER, H. Yücel DEMİR
 
Cilt 6, Sayı 3 (1998) Yanığa Bağlı Sepsis Tedavisinde Granülosit Koloni Stimüle Edici Faktör (G-CSF) Kullanımının Sağkalım ve Hastanede Kalma Süresi Üzerine Etkisi Özet   PDF
Emrah Arslan, Metin Yavuz, Cemil Dalay, Nazım Gümüş, Süleyman Uslular
 
Cilt 7, Sayı 1 (1999) Yanık Hastalarında Serum Çinko, Bakır, Magnezyum ve Demir Düzeylerinin Araştırılması Özet   PDF
Nazım Gümüş, Sabri Acartürk, Z. Betül Safran
 
Cilt 25, Sayı 1 (2017) YANIK HASTALARININ PSİKİYATRİK YÖNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ ve REHABİLİTASYONU Özet   PDF
Muzaffer Durmuş
 
Cilt 25, Sayı 2 (2017) YANIK HASTASINDA PERFORATOR TABANLI PERVANE FLEBİ İLE ACİL YUMUŞAK DOKU REKONSTRÜKSİYONU; OLGU SUNUMU Özet   PDF
Burhan Özalp, Alper Mete Uğurlu, Abdülkadir Calavul, Sinan Taşkan
 
Cilt 24, Sayı 4 (2016) Yanık Rehabilitasyonu Özet   PDF
Abdül Kerim Yapıcı, Muzaffer Durmuş, Emre Ata, Murat Durusu, Levent Tekin
 
Cilt 6, Sayı 2 (1998) Yanık Sepsisi Tedavisinde Granulosit Koloni Stimüle Edici Faktör (G-CSF) Kullanımının İmmünolojik Sonuçları Özet   PDF
Emrah Aslan, Metin Yavuz, Cemil Dalay, Nazım Gümüş, Sabri Acartürk, Kamuran Kıvanç
 
Cilt 13, Sayı 2 (2005) Yanık Sepsisli Olgularda Prokalsitonin Seviyelerinin Sepsisin Erken Tanı Ve Takibindeki Rolü Özet   PDF
Mehmet Bozkurt, Serdar Öztürk, Yalçın Külahçı, Mustafa Deveci, Muhittin Serdar
 
Cilt 10, Sayı 1 (2002) Yanık Sonrası Gelişen Hipertrofik Skarların Tedavisinde Kişiye Özel Kompresyon Ortezlerinin Kullanımı Özet   PDF
Ahmet Terzioğlu, Ferruh Bingül, Levent Ateş, Gürcan Aslan
 
Toplam 1034 ögeden 501 - 1000 arası << < 1 2 3 > >>